Turkse Monopoly

Monopoly is een spel met onroerende goederen. Het kan natuurlijk ook met wat anders worden gespeeld. Bijvoorbeeld met vluchtelingen. Daar staan de spelregels voor in o.a. het Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, opgemaakt in Genève 1951. In 1967 werd de VN Conventie voor de Rechten van de Mens universeel verklaard voor alle vluchtelingen. Daarin staat duidelijk omschreven waar regeringen van landen zich aan dienen te houden zodra zich een vluchteling zich aan de poort meldt. Want vluch-telingen hebben ook rechten, net als jij en ik. Lees verder

Beetje links voorsorteren a.u.b.

Begin 2005 stak Spanje een dikke stinkvinger op versus de rest van de EU met alle Schengenlanden en besloot in één klap 800.000 illegale buitenlanders te legaliseren. Met een versnelde procedure konden al deze illegalen binnen drie maanden een ver-blijfsvergunning krijgen. De Spaanse overheid ging hiertoe over om verregaande uitbui-ting van illegalen door malafide werkgevers in te perken en controle te kunnen krijgen over mogelijk radicaliseringsgevaar. Het merendeel van de illegalen was ooit gevlucht vanuit de Noord Afrikaanse Maghreb-landen. Maar er waren ook een paar honderd-duizend Oost-Europeanen en Roemeense zigeuners bij. Lees verder

Wat is het probleem?

 

‘Op dit moment leven er in de Europese Unie ongeveer een half miljard mensen, iets minder. Net zoveel als in Noord-Afrika en West-Azië samen. In het jaar 2050 zal vol-gens de laatste prognose in Europa de bevolking met tien procent zijn gekrompen. Maar in Noord-Afrika en West-Azië zal de bevolking tot ver boven het miljard zijn gesté-gen. Als een vloedgolf, als een onstuitbare tsunami zullen ze over ons heen denderen. De meest gesproken taal in Europa wordt Arabisch en de islam veruit de grootste gods-dienst.’ Lees verder

Träne sind dann nicht genug, mein Junge…!

Bijna zesenzeventig jaar geleden vielen de Duitsers Nederland binnen. Wij waren in oorlog. Rotterdam en Middelburg werden platgebombardeerd, er vielen veel doden. Sinds dat verschrikkelijke moment herdenken wij jaarlijks op 4 mei onze gevallenen, onze doden. Dat doen we nationwide en dat is goed. Dat moeten we ook blijven doen. Maar wie gedenkt eigenlijk al die dode Iraniërs, Afghanen, Irakezen en de slechts als ‘collateral damage’ geclassificeerde driehonderdduizend dode Syriërs, uit het totaal ver-woeste Aleppo en uit Homs? En wie denkt er dan nog aan Aylan Kurdi, dat kleine dode kereltje en tragisch symbool van al die duizenden verdronken vluchtelingen? Lees verder

First things first…

 

Het wordt tijd om de inhoud van de blog aan te gaan passen aan de dingen die er echt toe doen. Als je een tijdje zelf gevaren en gevlogen hebt, staat het ‘first-things-first’ principe altijd bovenaan het ‘things-to-do’ lijstje. Daarom heb ik er niet zoveel moeite mee om dit ook op deze blog toe te passen. Lees verder