De Bank van Zeeland valt droog…

De sarcastische constatering dat wij uiteindelijk altijd het bestuur krijgen dat we ver-dienen, lijkt voor de modale Zeeuw wel aardig te kloppen. Een Zeeuw betaalt altijd zonder morren en uitvluchten gewoon zijn belasting. Klautert ook niet voor het minste geringste op de barricaden en steekt evenmin stapels autobanden in de fik op het Middelburgse Abdijplein.                                                                                                  Op bestuurlijk gebied laten we het allemaal maar een beetje gebeuren, kijken elkaar wat moedeloos aan en halen de schouders op. Dan is het ook niet zo raar dat een stelletje zeepbellenblazers onbekommerd bestuurdertje kan spelen in een provincie waar alles door vrijwel iedereen voor zoete koek wordt geslikt.

De opeenvolgende Zeeuwse provinciebesturen hebben te vaak geëxcelleerd in kost-bare klunzigheid, wezenloos wegkijken en onthutsende onkunde. Het meest gezapige krantje van Nederland, de PZC, pakte al het gescharrel jarenlang met fluwelen hand-schoenen aan. Tenslotte is de provincie ook een belangrijke sponsor van dat blaadje. Al zal daar binnenkort ook wel een eind aan komen. Want de provincie Zeeland zit een beetje krap bij kas. Dat lijkt natuurlijk vreemd in een tijd dat overal het geld tegen de plinten klotst en het economisch buitengewoon crescendo gaat. Maar de Zeeuwse bevolking krijgt nu de rekening gepresenteerd van een armetierig bestuurlijk verleden.

De grootste ‘pain-in-the-ass’ is thans het Thermphos-schandaal. Dit is in zoverre een schandaal dat de provincie tientallen jaren Hoechst/Thermphos met radioactieve fosfor en slakken aan heeft laten kloten, zodat er een heel fabrieksterrein vrijwel onherstel-baar is verziekt. De radioactieve slakken van Hoechst/Thermphos liggen overal, tot onder het asfalt van de A58. De provincie veronachtzaamde op onthutsende wijze haar handhavende milieutaken. Ook Diederikje Samsom vindt dat het Rijk, de Provincie en ZSP de schade maar moeten betalen. Daarom is weer de Zeeuwse belastingbetaler ‘semper penis’… altijd de lul!

Vrijwel alle Nederlandse provincies hebben miljarden verdiend aan de verkoop van hun aandelen in energiebedrijven. Door een totaal gebrek aan visie zit de provincie Zeeland thans opgescheept met het stoffelijk overschot van Delta, een verliesgevende PZEM met een ouwe kerncentrale die al jaren over de houdbaarheidsdatum is. Zodra dat ding moet worden ontmanteld, kan het Zeeland financieel weleens de kop kosten.

Het ambtenarenapparaat van de provincie Zeeland werd in 2013 drastisch gepimpt door een losgeslagen SGP-gedeputeerde. Alle ambtenaren ouder dan 57 jaar moesten opkrassen en dat alleen kostte al miljoenen. Daarop kwam nog eens een RVU-boete van 16 miljoen omdat dit door de Belastingdienst terecht werd aangezien voor een on-terechte vervroegde uittredingsregeling. Al die miljoenen moeten nu worden opgehoest door… verplicht tot 67 jaar doorwerkende Zeeuwse belastingbetalers…

Die paar overgebleven provinciale ambtenaren verslikten zich vervolgens voor een slordige 20 miljoen euro in de begroting van de verbrede Sloeweg. Dat leverde de weg-gestuurde gedeputeerde Kees van Beveren weer een riante wachtgeldregeling op.

Zeeland’s grootste stad, Vlissingen, is met Lelystad de enige artikel-12-gemeente van Nederland. Vlissingen is gewoon failliet en heeft een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds nodig om te overleven. Daarover wordt door het Rijk hard getwijfeld en probeert de joker door te schuiven naar de provincie Zeeland. Die had veel beter toezicht moeten houden. Waarschijnlijk gaat de Provincie nu pas handelend optreden. Door Vlissingen te gelasten de gemeentelijke belastingen drastisch te verhogen…

De provincie Zeeland stelde als grootste aandeelhouder een nieuwe directeur aan bij Zeeland Seaports. Die kreeg van aandeelhouder provincie Zeeland voor zo’n brokken-piloot een veel te vet salaris en maakte er dan, zoals al gevreesd in de blog ‘Knokse Bluf’ van 8 april j.l. ook meteen een ongelofelijke bende van. Om als trekpaard voor een van de belangrijkste organisaties van de Zeeuwse economie zo’n rare Vlaamse bluffer in te huren, duidt op volslagen bestuurlijke incompetentie.

De huidige gedeputeerde sprookjesverteller Jo-Annes de Bat heeft ons, de brave Zeeuwse sukkels, al dreigend een gele kaart getoond. Hij voorspelde dat vanwege het gebrek aan fondsen er binnenkort weleens helemaal geen geld meer zou kunnen zijn voor het wegenonderhoud. Ook zal er maar verdraaid weinig meer overschieten voor kunst, cultuur en andere evenementen. Behalve als we de Tour de France nog een keer door Zeeland kunnen laten zoeven. Dàn wordt er weer grof geld betaald… voor die bróódnodige Zeelandpromotie. Alleen de route waarover de renners rijden, wordt dan nog keurig netjes geasfalteerd! Vooral niks van zeggen, alleen de schouders ophalen.    ’t Zal wel… tja, ons bin Zeeuwen, ééh!

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Één reactie op “De Bank van Zeeland valt droog…

Reacties zijn gesloten.