Benchmarken voor dummies…

Als er iets nieuws moet worden aangeschaft, zowel privé als bedrijfsmatig, is het heel verstandig als men eerst eens uitvoerig gaat ‘benchmarken’. Dat is het Engels mode-woord voor het vergelijken van een bepaald product. Zowel in uitvoering, kwaliteit als in prijs. Altijd een pijnlijke ervaring om achteraf te moeten constateren dat er voor een vergelijkbaar gelijkwaardig product twee keer zoveel betaald is. Dan word je door een furieuze echtgenote, een boze directie of verontwaardigde aandeelhouders meteen tot de orde geroepen. En moet met de billen bloot!

Behalve bij de overheid. Daar functioneren andere controlemechanismen. Het inves-teren van belastinggeld zou scherp gecontroleerd moeten worden door allerlei politieke vertegenwoordigingen en politiek aangestuurde maar zogenaamd zeer onafhankelijke rekenkamers. Dat gaat nogal eens fout of er moet achteraf geconstateerd worden dat met ‘de wijsheid van nu’ er toen teveel, onnodig of verkeerd belastinggeld is gespen-deerd. De zoveelste onvermijdelijke commissie gaat vervolgens aan de slag, komt met een dubbelzinnig lulverhaal en men kan weer gerustgesteld overgaan tot de orde van de dag. Tenzij… er ineens extern kritische geluiden komen van de serieuze pers of  onderzoeksprogramma’s van het kaliber Zembla. Dan schrikt men wakker.

In Terneuzen wordt een nieuwe zeesluis gebouwd. Gelukkig zijn er in de buurt recent meer van dat soort grote zeesluizen gebouwd. In Antwerpen en Ymuiden. Een uitge-lezen mogelijkheid om eens geducht te gaan benchmarken. De Terneuzense sluis wordt wel een heel stuk kleiner dan die van Antwerpen en Ymuiden, maar toch vergelijkbaar. Vooral met die enorme sluis van Ymuiden. Omdat die namelijk ook in een bestaand sluizencomplex moet worden ingepast.                                                               De eerste projectramingen voor de Terneuzense sluis spraken over een bedrag van 1200 miljoen, maar werden later teruggeschroefd tot 990 miljoen euro. Een in eerste instantie bizar verschil met de inmiddels in Ymuiden al aanbestede sluis, die voor een vast bedrag van 350 miljoen euro wordt gebouwd, inclusief onderhoud. De sluis in Ymuiden is aanzienlijk langer, breder en dieper. Maar kan toch worden gebouwd voor 35 procent van het projectbedrag van de Terneuzense sluis… Reden voor het optrek-ken van een wenkbrauwtje, toch?                                                                                  Dat deed ik al in de blogs ‘Weer een bodemloze put?’ van 20 december 2015 en in ‘Het Mysterie van Nieuwe Sluis Terneuzen’ van 27 maart 2017. Vooral na nietszeggende  antwoorden in mailverkeer met de opdrachtgever, de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie.

De bouw van de sluis in Terneuzen is recent definitief toegewezen aan de aannemers-combinatie ‘Sassevaart’ voor een totaalbedrag van 753 miljoen euro. Ruim twee maal duurder dan de grotere broer in Ymuiden. De Nieuwsbrief van september 2017 van Nieuwe Sluis Terneuzen vermeldt zelfs een bedrag van 934 miljoen voor de voorberei-dingswerkzaamheden, de bouwkundige aanleg en 2 jaar onderhoud.                         Een saillant detail is dat er in Ymuiden wordt gebouwd door de BAM samen met Volker Wessels. In Terneuzen óók door de BAM. Nu in combinatie met de Belgische DEME en Van Laere Groep. Daarnaast wordt er steeds geruststellend in de pers vermeld dat Nederland slechts een klein deeltje van het project betaald… het overgrote deel wordt door de Belgen opgehoest. In dat licht is het moeilijk te rijmen dat de bijdrage van Nederland reeds vóóraf contractueel werd gefixeerd op een bedrag van 360 miljoen euro, inclusief onderhoudskosten en een bijdrage van 10 miljoen euro van de arm-lastige provincie Zeeland. Ongeacht of dat later het finale aanbestedingsbedrag duurder of goedkoper uit zou vallen…

Met de redactie van de PZC had ik dit voorjaar contact over dat enorme verschil in prijs van de Terneuzense sluis in vergelijking met de Belgische Kieldrechtsluis en de zee-sluis van Ymuiden. De PZC kon er zich echter verder niet zo over opwinden. De PZC heeft het te druk om spreekbuis te zijn en komt niet toe aan onderzoeksjournalistiek en/of het stellen van relevante vragen uit naam van hun lezers. Waar ik me ook over verbaas, is dat er ook regionaal blijkbaar verder geen enkele behoefte bestaat om tenminste toch een beetje logische publieke explicatie te krijgen waar deze enorme verschillen in aanbestede bouwkosten uit bestaan. Ergens zouden er toch wel een paar belletjes moeten gaan rinkelen. Vooral omdat de opdrachtgever, de VNSC, zich in een indrukwekkend stilzwijgen hult. Het vertroebelen van een plausibele reden voor het opvallende en op het eerste gezicht onverklaarbare verschil in bouwkosten door de VNSC, duidt er niet op dat de belastingbetaler als aandeelhouder erg serieus wordt genomen.

PDF24    Send article as PDF   

Één reactie op “Benchmarken voor dummies…

  1. Helemaal mee eens, het is vreemd dat je hier verder niets meer van hoort.
    Twee taalfoutjes: IJmuiden mag niet met een Griekse Y worden geschreven, in het Engels misschien wel, maar hier zeker niet.
    De werkwoordsvorm ‘betaald’ moet met een t in de zin: …….dat Nederland een deel van de kosten betaalt.
    Verder is je Nederlands nog steeds van een hoog niveau !

Reacties zijn gesloten.