Laat je niet gek maken, Paul…

Gerelateerde afbeelding

Ze zakte haast door haar kruis van verbijstering, die mevrouw Christine Rompa, de ver-ontwaardigde woordvoerder van de zorgverzekeraar Het Zilveren Kruis. Omdat de ver-zekerden bij de Het Zilveren Kruis vanaf 12 september niet meer bij Emergis terecht konden voor psychiatrische behandeling. Reden…? Het door Het Zilveren Kruis bij Emergis ingekochte behandelingsbudget is op en op de reutel werkt Emergis niet meer. Ik maakte me al best een beetje zorgen, want de verzekerden bij CZ scheen dat ook boven het hoofd te hangen. Ik ben al jaren belijdend lid van CZ en aangezien ik de laatste tijd nogal eens last heb van waanideeën, vooral tijdens het schrijven van blogs, was ik ook van plan om binnenkort een therapietje te gaan volgen daar in Kloetinge.

Toch heeft die baas van Emergis, ene Paul de Schipper wel een logisch klinkend ver-haal. Zorgverzekeraars hebben er een handje van om vooraf te weinig zorg in te kopen en achteraf te lopen mierenneuken over de extra zorgkosten. Dat flikken zorgverzeke-raars namelijk overal, echt niet alleen bij Emergis. Elke huisarts, fysiotherapeut of ver-loskundige kan je de meest absurde en bizarre verhalen vertellen wat ze allemaal uit moeten halen om gewoon betaald te worden voor wat ze gedaan hebben. Een aanzien-lijk deel van hun tijd moeten ze onbetaald eraan spenderen om hun geld binnen te krijgen. Dat heeft Emergis ook altijd moeten doen en nu waren ze er daar in Kloetinge even helemaal klaar mee.                                                                                             Tja, de zorg moest toch zo nodig worden geprivatiseerd? Bij Albert Heijn, de Belasting-dienst of bij de gastvrouwen van Yab Yum hoef je ook echt niet op krediet te rekenen. Dat van die gastvrouwen heb ik overigens alleen van horen zeggen…                              De PZC begreep het ook weer helemaal…’Woede over opnamestop bij Emergis!’ Zelfs de demissionaire minister Edith Schippers, gesjeesd kabinetsformateur, liep er allerlei onwelriekende taal over uit te slaan. Mens, bemoei je d’r niet mee!                    Marktwerking in de zorg is toch waar alle liberalen onder aanvoering van Prins Carnaval Hans Wiegel zich altijd zo sterk voor gemaakt hebben? Laat mevrouw Schippers dan eens op de Amsterdamse Albert Cuyp of bij Sjaak Tramper op de markt van Kruunehe, proberen op afbetaling haar tasje vol te krijgen.

De verontwaardiging van de zorgverzekeraars doet wel heel erg hypocriet aan. Zij heb-ben het systeem uitgevonden om met een skyhigh eigen risico er voor te zorgen dat elke normale eerste medische hulp altijd voor rekening van de verzekerde is. Daarnaast zijn er dikke boeken te schrijven over alle schrijnende gevallen waarin zorgverzekeraars soms ernstig en terminaal zieke verzekerden dringend noodzakelijke hulp of medicijnen hebben geweigerd.                                                                                                         Dus mevrouw Christine Rompa moet even dimmen en snel samen met de boekhouder van Het Zilveren Kruis gaan regelen dat er genoeg fondsen worden overgemaakt, ook naar Emergis. Het enige wat zij met haar gesputter uiteindelijk heeft bereikt, is dat de reeds lang etterende wond die private zorgverzekering heet, alleen nog meer is gaan stinken.                                                                                                                            De maffia van zorgverzekeraars vormen een volslagen ondoorzichtig systeem waar zorg met net zoveel ethiek wordt verhandeld zoals ooit de Saudische wapenhandelaar Adnan Khashoggi zijn wapens verkocht. Samen met de maffia van de farmaceutische industrie bepalen zij wat er op  de markt wordt aangeboden en tegen welke prijs. Medische dienstverleners en verzekerden worden door het doolhof gejaagd om tot de ontdekking te komen dat er geen uitgang meer is te vinden.

Ik ken die baas van Emergis Paul de Schipper niet, nog niet althans. Misschien is hij wel ontzettend stom, tenenkrommend naïef òf bepaald niet benauwd uitgevallen…         Maar met mijn aangeboren preferentie voor de underdog, heb ik wel waardering voor de manier waarop hij het opneemt voor primair de belangen van Emergis, maar eigenlijk ook voor het belang van alle medische dienstverleners èn de patiënten die door de zorgverzekeraars steevast hooghartig als voetvolk worden behandeld.                Overigens niet zo onverstandig dat Emergis na interventie van de Nederlandse Zorg Autoriteit de angel direct weer uit het conflict heeft gehaald. Maar het statement versus de zorgverzekeraars is gemaakt, Emergis heeft zich niet laten piepelen. De voorgeno-men patiëntenstop voor Het Zilveren Kruis heeft zijn effect als elektroshocktherapie beslist niet gemist. Dat kan je natuurlijk ook wel aan de bestuurder van een psychia-trische instelling overlaten. Die laat zich niet zo snel gek maken…

PDF24 Tools    Send article as PDF   

Één reactie op “Laat je niet gek maken, Paul…

  1. Ja, waar gaat dat allemaal naar toe met Nederland.
    Zou Rutte nu nog roepen dat we het beste zorgstelsel hebben.

Reacties zijn gesloten.