Wie van de drie?

In 2014 heb ik bij de gemeenteraadsverkiezingen in Vlissingen op de SP gestemd. Sem Stroosnijder werd meteen de eerste SP-wethouder van Zeeland. Wat ik bij die SP had te zoeken…? Niks eigenlijk! Maar ik stemde ook niet voor mezelf. In 2014 kon een gemeenteraadslid in Vlissingen weinig voor mij betekenen. Niks eigenlijk! Ik regel mijn eigen zaakjes wel. Daarvoor wil ik niet afhankelijk zijn van een gemeenteraadslid of wethouder.

Genoeg anderen wel. Mensen die een overheid keihard nodig hebben om nog aan hun basisbehoeften te komen. Mensen die vaak buiten hun schuld werkeloos zijn, chronisch zieken die hun vergoedingenpakket steeds verder zien verschralen, oudere mensen met alleen een AOW-tje. Plus nog andere groepen minderbedeelden die vaak geheel buiten hun wil en met grote schaamte hun hand op moeten houden. Die zijn van alles afhankelijk, vooral van gemeentelijk sociaal beleid.                                                          Het verkiezingsprogramma van de SP in Vlissingen was tomaatrood. Maar de SP wilde wel de Vlissingse bibliotheek openhouden… prima zaak! Met veel andere punten was ik het mordicus oneens. In 2014 werden echter de laatste restanten van de sociale welvaartsstaat waar Nederland ooit zo trots op was door zowel links als rechts gesloopt met behulp van het roodblauwe destructiebedrijf Samsom & Rutte. Wat resteerde was een welvaartsstaat zonder overbodige sociale franje. Ieder puur voor zich. Als een plat-vloerse uitvoering van Darwin’s ‘survival of the fittest’. De enige partij die nog opkwam voor sociaal zwakkeren, voor hen die door alle bezuinigingen naar het randje waren geschoven, leek alleen nog de SP te zijn. Dus daarom kreeg de SP mijn stem.                Sem werd wethouder en ik hoop maar dat ie z’n stinkende best heeft gedaan voor de Vlissingse sociaal zwakkeren.

Mijn stemkeuze op 21 maart a.s. zal niet veel anders gaan. Ik kan stemmen zonder last. Geen dominee op de kansel hoeft mij te manen om confessioneel te gaan stemmen. Laat die zich maar liever druk maken om alle kikkers in zijn eigen kruiwagen te houden. Alle andere partijen kunnen de komende vier jaren mijn leven ook niet meer significant verbeteren. Hoeft trouwens ook niet, alles is onder controle.                                            Die diepe economische depressie waaraan wij onszelf recent ontworsteld hebben, is voor de welgestelden onder ons zonder al teveel butsen en deuken gepasseerd. Onze huizen werden misschien een stukje minder waard. Maar dat gold ook voor de huizen die we terugkochten. Alleen het renteniveau is wat troosteloos voor de spaarcentjes en de pensioenfondsen. Maar de rijken worden nog steeds puissant rijker en alle armen schrijnend armer.                                                                                                            De zwakkeren van onze samenleving moesten weerloos en radeloos accepteren dat zij miljarden aan bezuinigingen moesten ophoesten. Geen ontkomen aan, volgens de vileine gebroeders Diederik en Mark Dalton. Anders was er geen cent meer voor zorg en uitkeringen overgebleven… Politieke afpersing zonder weerga! Lodewijk Asscher, ook zo’n telg uit een eenvoudig rood joods arbeidersgezinnetje (…) durft zelfs te sugge-reren dat de huidige economische ‘hausse’ vooral te danken is aan het efficiënte Neder-landse bezuinigingsbeleid…

Maar wie van die Reimerswaalse politieke partijen zegt zich nu eens niet alleen druk te maken voor de realisatie van ovondes, rotondes, afslagen, opritten en bredere fiets-paden? Voor dat intieme contact met de burger en voor die totále transparantie? Voor minder regeldruk en meer BOA’s om op hondenpoep en verkoop van zwakalcoholische dranken te surveilleren? Voor een verkeersveilige Zanddijk, de aanpak van de verkeersinfarct op de Yesesche Havendijk en de WMO-renovatie van het Krabben-diekse Kersenplein? Wie van die op de borst roffelende politieke chimpansees neemt het straks óók nog op voor de sociaal zwakkeren in onze gemeente en heeft dan daad-werkelijk zowel de intentie als de guts om daar zinvolle dingen voor te realiseren? Wie van die partijen wilt met de huidige euforische economie de benefieten vooral laten terugstromen naar hen die het meest hebben moeten inleveren? Nou..?

Ik heb daar vooralsnog geen goed gevoel over. Een haperend kortetermijngeheugen is epidemisch in politieke kringen. Een quickscan van de huidige zes Reimerswaalse politieke partijen levert al meteen vijftig procent afvallers op. Wij, die plenty schaapjes comfortabel op het droge hebben, zijn overal in het politieke spectrum prominent over-vertegenwoordigd. Het is niet meer zo ‘salonfähig’ om solidair proberen te zijn met de kansarmen. Door die overgebleven drie partijen laat ik me nog graag verrassen, maar ik geloof wel dat ik het al weet.

   Send article as PDF   

2 thoughts on “Wie van de drie?

  1. Zag ik nou vanmorgen in de PZC niet een spotprent met ene Sem in de hoofdrol? Z’n (recente?) activiteiten hebben ook de rode kleur verloren. Je zou er groen van verschieten… Samenvattend: vest op prinsen geen betrouwen waar men NIMMER heil bij vindt. Ik weet overigens van nabij wie mijn stem verdient. En wel degelijk rood in de ruimste zin van het woord. Bestaat al vanaf het begin van de jaartelling. Een realiteit blijft dat het de bühne niet haalt. Hoewel geen rood pluche maar wel sociaal en in ieder geval geen (schaam)rood op de kaken…

    • Een literair hoogstaand stemadvies met hier en daar een verstopte Bijbeltekst… moet kunnen. Chapeau, Anneke!

Reacties zijn gesloten.