De Taliban van Waarde

Een overbezorgde inwoner van het mooie dorp Waarde slaakte recentelijk in de PZC een noodkreet over de toenemende invloed van de orthodoxe gemeenschap in zijn woonplaats. Hun invloed neemt hand over hand toe. De zwarte kousen taliban blijft alleen maar onder elkaar klitten, de samenhang en de gemeenschapszin verdwijnt uit het dorp, evenals de openbare school. Het is me niet helemaal duidelijk geworden waar zijn schreeuw om hulp precies toe moet leiden. Of was het alleen maar om aandacht?

De reactie van de orthodoxe medebroeders was ingetogen, zoals zij in zoveel dingen ingetogen zijn. Behalve misschien in het verwekken van nageslacht en wellicht ligt dat wel ten grondslag aan de fobie van het liberale dorpsdeel. Voorlopig kunnen de ortho-doxen zich nog wel even ongebreideld blijven vermenigvuldigen en daardoor profiteren van de macht van het getal. Maar er gloort zowel goed nieuws als slecht nieuws aan de oostelijke en zuidelijke horizon.

Het goede nieuws is dat er de komende decennia een golf aan nieuwe inwoners in aan-tocht is. Zij zullen niet behoren tot de liberale luchthartigen, noch tot de orthodox chris-telijk confessionelen van de zwarte kousen signatuur. Daardoor zullen de huidige pro-blemen en de gevoeligheden verdwijnen als sneeuw voor de zon. Niemand zal zich de komende tijden noch druk hoeven te maken in welk zangkoor hij of zij zingt. Samen  zullen ze trouwens flink hard moeten gaan zingen om überhaupt nog gehoord te worden.

Het slechte nieuws is dat er heel veel onverstaanbaren het dorp zullen komen bewo-nen. Het is nog maar de vraag hoe de integratie eruit zal zien. Misschien moeten zelfs de autochtone ingezetenen wel gaan integreren in de nieuwe Nederlanders. Naast de gereformeerde en de hervormde kerk zullen er nog wel een aantal andere godshuizen bij komen. Een paar barokke Oost Europese orthodoxe basilieken en een knoert van een moskeeminaret.

Een deel van de nieuwe gemeenteleden zal uit Bulgarije en Roemenië komen. Gastvrij uitgenodigd door de Europese Unie en Frans Weekers himself. En reken maar dat ze zich dat daar geen twee keer zullen laten zeggen! Onze bloedeigen J.P.Balkenende bezwoer nog eens toen de grens open ging voor de Polen, dat nooit meer dan twintig-duizend van die Polen de sprong naar het westen zouden wagen… read my lips!Intussen zitten hier meer dan tweehonderdduizend hardwerkende en spaarzame Po-len, waarvan het nog maar de vraag is of die ooit nog naar Warschau terug gaan. Zo zal het straks ook wel met die letterlijk ontelbare Bulgaren en Roemenen gaan. Logisch, want het zijn toch ook allemaal onze beminde Europese medebroeders?

De andere groep die gaat komen, is niet minder dan het gevolg van een demografische catastrofe. Onze huidige Europese bevolking bedraagt nu 500 miljoen en zal de komen-de twee generaties wellicht krimpen naar 450 miljoen. De bevolking van Noord Afrika en het Nabije Oosten bestaat nu ook ongeveer 500 miljoen zielen maar zal in twee generaties explosief stijgen naar 1200 miljoen. Geen thuis, geen werk, geen vrijheid en geen eten voor al die bloedjes van kinderen. Dus neem het hen maar eens kwalijk dat zij op de een of andere manier allemaal zullen proberen de Middellandse Zee over te steken. Zij zullen het rijke Europa als een tsunami van asielzoekers overspoelen. Ster-ker nog, die vloedgolf is allang begonnen. De eerste paar duizend zijn helaas      jammerlijk verdronken, maar de golf zal onstuitbaar door blijven rollen. Helemaal tot in Waarde op Zuid-Beveland aan toe. Het wordt daar dan wel een heel gekrioel op het piepkleine dorpspleintje als op vrijdagavond de muezzin de azan heeft laten klinken. Zoveel pantoffels hebben ze daar nog nooit bij elkaar gezien.

Laten de liberalen en de orthodoxen van Waarde nu eerst samen maar eens goed gaan oefenen om het zo fraaie lied 256 uit de bundel van Johannes de Heer eenstemmig en vooral op het zelfde tempo te gaan zingen. Dat is voorlopig de enige manier om er voor te zorgen dat zij er samen tegen die tijd klaar voor zullen zijn… “Tel uw zegeningen, tel ze één voor één!” Dat geldt straks overigens ook voor die pantoffels.

   Send article as PDF