Onze demografische mindfuck

Afbeeldingsresultaat voor victor mids

Iedereen zit om personeel te gillen. Nederland is ernstig gehandicapt omdat we voor alles ‘handjes’ tekort komen. Eind januari terugkomend uit Spanje hoopte ik dat de appartementennieuwbouw naast ons buitenom wel zo’n beetje klaar zou zijn. Maar visueel weinig opgeschoten ten opzichte van eind oktober j.l. Schreeuwend gebrek aan mensen, zowel bij onderaannemers als toeleveranciers. Tijdens de crisis kregen echter nog wel honderdduizend bouwvakkers de zak!

De politie gooit dossiers van lichte misdaden in de prullenbak… veel te weinig dienders. Geldt ook bij de Belastingdienst, het UWV, de douane en alle overheidsdiensten waar handhavend moet worden opgetreden. In de zorg is een gigantisch personeelstekort na eerdere massaontslagen. Horecabedrijven worden soms gesloten omdat er geen behoorlijk personeel meer is te krijgen en ook in allerlei andere recreatiebedrijven zit men om mensen te gillen. Op talloze bestelbussen of vrachtwagens staan noodkreten op de achterkant dat men dringend collega’s nodig heeft. Op Nederlandse koopvaar-dijschepen zitten complete buitenlandse bemanningen met zelfs buitenlandse kapiteins. Dat laatste was in mijn tijd nog bij wet verboden!

Er zijn nog A4-tjes vol met cijfers te produceren waaruit blijkt dat de B.V. Nederland binnen een decennium krakend vast dreigt te lopen omdat er simpelweg te weinig mensen zijn om de dingetjes te doen die toch echt gedaan moeten worden. En als een demografische doemwolk hangt ook nog eens de voortschrijdende vergrijzing boven ons hoofd. Het Nederlandse geboortecijfer is al jaren veel te laag. We sterven lang-zaam uit. Seks wordt door ons vrijwel uitsluitend nog als hobby bedreven.                        Een gecrashte arbeidsmarkt is funest voor de Nederlandse economie. Maar de politiek wordt voor een echte oplossing gegijzeld door het rechtse populisme van Wilders en Baudet en hun fobie voor vreemdelingen. Om geen stemverlies te lijden, schurken de VVD en het CDA aan tegen de onhoudbare en valse voorstelling van zaken dat Neder-land vol zou zijn. Populistisch gelul! In een boordevol land zit men echt niet om perso-neel te springen!

Toen ik half de jaren zestig ging varen, waren Nederlandse matrozen al een zeldzaam-heid. Nederlandse jongelui hadden er gewoon geen zin meer in. Dus werden er Span-aarden en Portugezen ingevlogen. Geen koekenbakkers, maar uitstekende zeelieden uit de vissersplaatsen van Galicië en rond Oporto. Werkten hard en verdienden voor hun begrippen een dijk van een inkomen volgens de Nederlandse CAO. Zij zorgden ervoor dat onze schepen wel werden bemand en konden blijven varen.                            In de Westlandse kassen of de Bevelandse boomgaarden worden tegenwoordig alle tomaten, komkommers, appels en peren geplukt door hardwerkende Oost-Europeanen. Een proef van een kersverse goedgelovige Rotterdamse wethouder om Nederlandse bijstandtrekkers de kassen in te krijgen, werd een paar jaar terug een hilarisch fiasco. Een deel van de onderkant van de Nederlandse samenleving is simpelweg te beroerd om te werken.                                                                                                      Misschien dat voor de oplossing van alle tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt door het Nederlandse kabinet alleen nog de diensten kunnen worden ingehuurd van Victor Mids en Hans Klok, illusionisten van wereldklasse. Om de kiezers een demografische mindfuck voor te spiegelen.

Het wordt zo langzamerhand misschien wel eens tijd dat er iemand gaat nadenken over al dat ongebruikte talent dat schuilt onder vluchtelingen en migranten. Geen muren bouwen, grenzen sluiten, asielprocedures tot in het oneindige rekken, duizenden men-sen jaarlijks in de Middellandse Zee laten verzuipen of op Lesbos in concentratiekam-pen 2.0 als beesten behandelen. Met gezond boerenverstand moet een humaan en verstandig migrantenbeleid worden opgetuigd.                                                               Of we dienaangaande van het huidige Nederlandse kabinet nog realistische oplos-singen kunnen verwachten, betwijfel ik. Rutte, De Jonge, Koolmees & Co goochelen slechts met illusies. Daarom… geen pensioenakkoord, geen sociaalakkoord en al hele-maal geen klimaatakkoord. Mids & Klok kunnen nog wat trucs leren van deze politieke illusionisten. Als later het doek definitief valt met een uitgemolken pensioenstelsel, een vastgelopen arbeidsmarkt en een verziekt klimaat, zijn de huidige jokers allang van het toneel verdwenen.                                                                                                           De Nederlandse samenleving en economie behoeft absoluut niet te verpauperen omdat er zogenaamd te weinig ‘handjes’ zouden zijn. Er zijn meer dan genoeg talentvolle handjes beschikbaar ook al heten ze niet allemaal Jansen, zijn het niet allemaal bleek-scheten zoals wij en spreken ze ook nog niet meteen perfect Nederlands. Maar de jongste generatie instromende nieuwe Nederlanders staat te popelen om aan de slag te gaan ondanks onze schaamteloze discriminatie van sollicitanten met een exotische naam.

 

   Send article as PDF