De Wet van Archimedes

Gerelateerde afbeelding

In Altea liep ik ’s morgens het eerste hondenuitlaatrondje nogal eens samen met een Engelsman uit de buurt van York. ‘The honourable gentleman’ was van mijn leeftijd.
Angstvallig vermeed ik het woord ‘Brexit’ maar hij begon er natuurlijk steeds zelf over. Hij vond het onvoorstelbaar dat een land dat, toen hij werd geboren nog een absolute wereldmacht was, zo had kunnen verloederen. Vanwege de Brexit werd volgens hem de UK nu al bijna twee jaar totaal niet meer geregeerd. Engeland is politiek compleet gegijzeld door de Brexit en hij was er zelf helemaal klaar mee. Het kwam ook niet meer goed, was zijn mening. David Cameron, de debiel die het referendum had voorgesteld, zouden ze minimaal levenslang in The Tower of London op moeten sluiten. Aldus onze man uit York.

Hier in Nederland moet ik af en toe nog aan hem denken. Nederland is niet verdeeld over een Nexit maar over iets dat nog veel ingrijpender is. De Nederlandse politiek probeert het Nederlandse volk te recruteren om voor of tegen een klimaatakkoord te zijn. Vandaag of morgen komt er een of andere zwakzinnige van D’66 op het idee om er een referendum over uit te schrijven. Daarin zou dan de Nederlander moeten kiezen voor of tegen klimaatverandering te zijn…                                                                     Naarmate dat het duidelijker wordt dat een klimaatakkoord toch wel ontzettend veel geld kost, stijgt ook ineens het aantal neoliberale yuppies die ons willen laten geloven dat het allemaal best wel losloopt met die klimaatverandering. En als het dan al zou veranderen, is er toch niks tegen te doen, een eeuwigheidsverschijnsel. Altijd al zo geweest. Deze ongelovigen scheiden ook klimaat van milieu alsof het Yin en Yang is, de Oud-Chinese filosofie van kosmische tegenstellingen.                                          Onze veelgeroemde Nederlandse polderdemocratie is niet in staat om voldoende draagvlak te organiseren voor een consistent klimaatakkoord. Ook tienduizend scho-lieren op het Malieveld zijn geen partij voor de tientallen Haagse lobbyisten van het bedrijfsleven die de politiek proberen af te remmen. En dat terwijl Nederland al als een van de slechtste in Europa presteert wat betreft het halen van de in Parijs afgesproken klimaatdoelstellingen. Toch beweert onze eerste minister schaamteloos dat Nederland in Europa voorop loopt met de CO²-reductie… Een volledig aantoonbare verkeerde voorstelling van zaken! Dit soort demagogie wordt gebruikt om een effectief klimaat-akkoord te torpederen.                                                                                                   Zoals het Britse politieke systeem volledig faalt als er een zaak als de Brexit moet worden afgehandeld, zo is ook de Nederlandse politiek volslagen incompetent om een duurzaam klimaat- en milieubeleid voor de komende decennia te formeren, laat staan uit te voeren. Partij- en coalitiebelangen zouden hoogstens mogen beslissen over onbe-nulligheden als de winkelsluitingswet of de helmplicht op snorfietsen. Een parlement bestaande uit een aandoenlijk stelletje relnichten die zich druk maken over randzaken. Geestelijk te beperkt om hoofdzaken nog te kunnen onderscheiden, geheel in lijn met het Chinese spreekwoord… ‘Wanneer hem de maan met de vinger wordt aangewezen, kijkt de idioot en ziet de vinger… niet de maan!’                                                                Ook de Nederlandse samenleving heeft verder geen flauw benul hoe het klimaat-probleem moet worden aangepakt. Door elkaar schreeuwen en schrijven zonder ook maar de geringste kans het eens te worden over een voldoende en solide draagvlak. Dat draagvlak zal in ieder geval zoveel opwaartse druk moeten hebben dat die minstens even groot is als het gewicht van het vervuilde milieu en het verziekte klimaat. Zo niet dan verzuipen we onherroepelijk… allemaal! Archimedes wist dat 2200 jaar geleden al. Ik heb daar een heel zeemansleven blind op vertrouwd.

Een mondiaal werkend klimaatakkoord is niets anders dan een nieuwe wereldorde. Om dat te implementeren en te handhaven is iets anders nodig dan politici. De EU en de VN zijn krachteloze politiek-gestuurde organisaties die de wereld niet beter maar wel gecompliceerder hebben gemaakt.                                                                                Het Avondland is druk bezig om aan democratische verdeeldheid ten onder te gaan. Misschien moeten we voor de nodige daadkracht met een van bovenaf opgelegd homogeen draagvlak dan toch noodgedwongen wat meer naar het oosten kijken om voor ons de zon op te zien komen.                                                                                 De filosoof die dat spreekwoord verzon over het aanwijzen van de maan aan een idioot, was trouwens een Chinees baasje dat nogal hardhandig voor draagvlak zorgde om 1,4 miljard Chinezen dezelfde kant op te laten lopen… Mao Zedong.

 

   Send article as PDF