De Jonkvrouwe doet aan potloodventerij…

Gerelateerde afbeelding

Heel eerlijk gezegd nog nooit eerder van deze Hoogwelgeboren Vrouwe gehoord.       Van Jonkvrouwe Corinne de Jonge van Ellemeet. Zij is een volksvertegenwoordiger… althans zo noemen we dat officieel. Namens de partij Groen Rechts in de Tweede Kamer.
Ik dacht eigenlijk dat de flamboyante Freule Wttewaal van Stoetwegen de laatste der adellijke parlementaire dames was en die is al meer dan dertig jaar dood. Het adellijke geslacht De Jonge van Ellemeet is van Zeeuwse oorsprong.

Mevrouw Van Ellemeet, zoals zij zich genadiglijk laat noemen, is de anonimiteit defini-tief ontvlucht door een ballonnetje op te laten om 70-jarigen en ouder qua gezond-heidszorg onder curatele te laten stellen. Door een geriater. Die moet dan adviseren of zo’n hoogbejaarde patiënt nog recht heeft op een nieuwe knie, heup, hartklep of op een dure kankerbehandeling.                                                                                               Van Ellemeet wil hiermee primair de medische overbehandeling van zo’n ouwe knar tegengaan en als het dan ook nog geld oplevert, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Nou heb ik als 70-plusser al meteen geen recht meer van schrijven dus zou ik het concept van deze blog waarschijnlijk eerst met een geriater moeten overleggen.            Ik waag het er toch maar op.

Het eerste dat in mij opkwam was de conclusie dat parlementair Den Haag blijkbaar van mening is dat van het voldragen pensioenplezier slechts maximaal drie jaar mag worden genoten. Tot je 67-jarige leeftijd stug doorwerken en na je 70ste verjaardag subiet naar de geriater om te kijken waar je medisch gezien nog recht op hebt. Verder mogen we er natuurlijk dan wel vanuit gaan dat de premie van de ziektekosten-verzekering aanzienlijk keldert want het leveringspakket krimpt aanzienlijk bij het klimmen der jaren. Dat zal weer wel te simpel zijn gedacht. Maar Van Ellemeet heeft om haar voorstel kracht bij te zetten al wel uitgezocht dat 70 procent van de patiënten ouder is dan 70 jaar.                                                                                                         Ik laat het verder maar aan Henk Krol en Jan Slagter over om te gaan roeptoeteren tegen dit voorstel. Daar zullen dan weer wel de meest irrelevante zaken uit de kast getrokken worden om aan te tonen hoe ondoordacht die medische curatele van Van Ellemeet wel niet is.

Ik vraag mij nu alleen af of er parlementair nog wel met enige empathie over senioren wordt gedacht. Volgens mij staan we allang onder curatele!                                              We hebben pensioenen gespaard bij private bedrijfspensioenfondsen. Daar hoort geen overheid zich mee bemoeien. Maar zodra Klaas Knot van De Nederlandse Bank een scheet laat, moet dat pensioen ineens worden gekort. Klaas hanteert weliswaar dekkingsgraadmodellen uit de vorige eeuw, maar dat dondert niet. De vraag is nu of door het voorstel Van Ellemeet ook de leeftijdsprognose van de pensioengerechtigden aanzienlijk daalt. Ergo, de dekkingsgraad stijgt en dus kan de premie omlaag.                Dankzij de liberale Godfather Hans Wiegel heeft elke Nederlander een eigen ziekte-kostenverzekering. Het enige dat daar ‘eigen’ aan is, is de betalingsverplichting van de premie. Voor de rest bemoeit de godganse politiek zich voortdurend met elk facet van ‘onze’ ziektekostenverzekeringen. Zoals het vergoedingenpakket, de hoogte van het eigen risico en de prijs van behandelingen en medicijnen.                                            Als kers op de taart hebben we dus nu het voorstel van Van Ellemeet van Groen Rechts om voor de medische zorg een nummertje keiharde leeftijdsdiscriminatie in te voeren.                                                                                                                      Tegen de tijd dat de Nederlander dan maar besluit om volkomen murw en depressief een eind aan zijn/haar ‘eigen’ leven te maken, krijgt hij/zij te maken met een door het parlement aangenomen euthanasiewet. Ook voorwaarden en het tijdstip om naar de eeuwige jachtvelden te mogen vertrekken, worden allemaal piekfijn bepaald door parle-mentair Den Haag.

Natuurlijk… er moet binnenkort weer worden gekozen! Voor de provinciale staten en dus indirect voor de Eerste Kamer. De tijd van de politieke potloodventerij is weer aangebroken…                                                                                                              Toen vervolgens iedereen inclusief de Tweede Kamer, verwijtend over mevrouw Van Ellemeet heen buitelde, verklaarde ze pruilend en verongelijkt dat zij verkeerd geïnter-preteerd was. Dan had ze misschien toch maar beter niet in de politiek moeten gaan. De hele politiek is tenslotte per definitie één grote Gordiaanse knoop van totaal ver-keerde interpretaties van de feiten. Maar zeventigplus-Nederland heeft zich weer een paar dagen vertwijfeld afgevraagd op welke manier door de politiek eigenlijk tegen anciënniteit wordt aangekeken. Het gaat Groen Rechts waarschijnlijk nog wel een paar stemmen kosten.

 

   Send article as PDF   

2 thoughts on “De Jonkvrouwe doet aan potloodventerij…

  1. Kijk, je bent het met geen enkele politieke partij 100%eens,laat dat duidelijk zijn.
    Ik als lid van de SP, ook niet precies altijd 100% altijd mijn mening, dus lonkte ik ook wel naar Groen Links. Nog niet vreemd gegaan, maar het was soms close…
    Kijk door akties als van mevrouw Ellemeet weet ik ineens weer veel beter waar sociaal voor staat….
    En dat dat toch echt is waar ik voor wil gaan

  2. Zou verstandig zijn van de ‘dame’ om zelf eens langs geriater en psychiater te gaan, want er is iets goed mis in haar bolletje!!!!

Reacties zijn gesloten.