‘Alles van Waarde is weerloos’ sprak Lucebert…

Gerelateerde afbeelding

De strontfabriek in de Bathpolder bij Rilland móet er komen! Ben de Reu, gedeputeerde van de provincie Zeeland beroept zich op ‘force majeure’. Een paradoxale vorm van bestuurlijke overmacht c.q. onmacht. Ben is belijdend lid van de PvdA, ‘Partij van de Argwaan’. Ben heeft in zijn gedeputeerde portefeuille biobased economy en energie zitten. Daarom direct betrokken bij de komst van de strontfabriek van ENGIE.

De komst van die mestvergister naar Rilland houdt hier de gemoederen nogal bezig. Men is bang voor stankoverlast, voor grondcontaminatie van een omgeving waarin ook grote kassencomplexen staan en voor de onophoudelijke dagelijkse stroom van mest-vrachtwagens met Brabantse stront. Op zichzelf hele legitieme en begrijpelijke bezwa-ren. De gemeente Reimerswaal zegt echter niets meer tegen de komst van die stront-fabriek te kunnen doen. Ook de provincie Zeeland niet. Het godganse bestuur staat machteloos. De pap c.q de stront is al gestort!                                                                Omstreeks 2011 zou het gemeentelijke bestemmingsplan van Reimerswaal zodanig aangepast zijn dat er ruimte kwam voor een klein biovergistertje. Dat was een initiatief van een paar lokale boeren en tuinders. Daar is toen weinig van terechtgekomen maar de ruimte in het bestemmingsplan werd gekaapt door de energiereus ENGIE.                  ENGIE is het grootste nutsbedrijf ter wereld, van origine Frans en exploiteert o.a. het cluster gammele atoomcentrales bij Doel.                                                                     Het plan van 2019 om nu in Rilland deze mega-strontfabriek neer te zetten verhoudt zich tot de oorspronkelijke opzet waarvoor het bestemmingsplan werd aangepast, als het neerzetten van een warenhuis van twaalf verdiepingen in een straatje waar voor een klein bescheiden buurtwinkeltje vergunning was verleend.

Vandaag, 25 februari, is er in Waarde een door de provincie Zeeland georganiseerde bijeenkomst waar volgens de ENGIE-Nieuwsbrief betrokkenen en omwonenden wel-kom zijn. Als belangstellende inwoner van de gemeente Reimerswaal meldde ik mij netjes aan bij het secretariaat van de provincie. Dàt moest bij telefonische navraag wel eerst met Ben de Reu persoonlijk worden opgenomen. Mijn verbazing uitsprekend dat gedeputeerde De Reu zelf mijn aanvraag moest fiatteren, kreeg ik van de vriendelijke secretariële dame de lichtelijk onheilspellend klinkende mededeling… ‘Jazeker, er gaat namelijk van alles mis met deze uitnodiging..!’  Kameraad De Reu is blijkbaar zo chro-nisch argwanend dat hij bij deze bijeenkomst geen raadsleden van de gemeente Rei-merswaal wil hebben, noch de pers en al helemaal geen geïnteresseerde burgers.       De volgende dag werd mijn status als geïnteresseerd burger van Reimerswaal tot nul gereduceerd… ’Namens de heer De Reu kan ik u mededelen dat de bedoelde uitnodi-ging alleen gezonden is aan direct belanghebbenden en niet aan geïnteresseerde burgers, daarom zend ik de bedoelde uitnodiging (ook achteraf) niet toe.’                         Aldus de praktische socialistische implementatie van de wervende PvdA-slogan waar-mee de provinciale verkiezingen van eind maart zullen moeten worden gewonnen… ‘Zeker zijn dat iedereen meetelt!’                                                                                         Mijn interesse betrof vooral om eens te kijken hoe de democratie èn die strontfabriek van ENGIE werkt. Tot nu toe vermoed ik helaas alleen dat ze alle twee ontiegelijk stinken.                                                                                                                          Wat nu precies de beweegredenen zijn van de gemeente Reimerswaal en de provincie Zeeland om zich zo opvallend sterk te maken voor deze door de plaatselijke gemeen-schap volledig ongewenste strontfabriek, is me nog steeds niet helemaal duidelijk.    Voor de vuist weg enige suggesties…

  • De tekst van het bestemmingsplan van de gemeente Reimerswaal waarin enige ruimte voor een kleine biovergister werd opgenomen, lijkt destijds met wat onbe-nullig knip- en plakwerk te zijn opgesteld door een juridische en/of bestuurlijke brokkenpiloot. Iets waarop ENGIE nu heel sluw inspeelt.
  • De gemeente is waarschijnlijk doodsbenauwd om bij een overigens volkomen terechte afwijzing van de vergunning van deze megalomane strontfabriek door multinational ENGIE voor de rechter te worden gesleept en een megaclaim aan de pantalon te krijgen.
  • Ben de Reu voelt misschien de bui al hangen voor een PvdA-debacle bij de aanstaande verkiezingen en loopt driftig te azen op een commissariaat bij ENGIE. Want ook bij de familie De Reu moet de schoorsteen blijven roken.
  • ENGIE staat wellicht op de provinciale shortlist voor de bouw en exploitatie van een eventuele toekomstige tweede kerncentrale bij Borssele. Iets waarvoor de provincie Zeeland noch het armlastige Delta de middelen hebben.

Die bijeenkomst in Waarde zal ‘read-my-lips’  hoogstens een door De Reu c.s. goed ge-regisseerde herhaling van zetten en uitgekauwde standpunten opleveren. Dik twintig-duizend inwoners van Reimerswaal koud bestuurlijk buitengesloten en in de strontstank gezet.

 

   Send article as PDF   

1 thought on “‘Alles van Waarde is weerloos’ sprak Lucebert…

  1. Dit is toch haast niet te geloven. Als dit allemaal doorgaat in deze tijd van democratie, inspraak en medezeggenschap, dan keren we weer terug naar de middeleeuwen en het feodale tijdperk. En dan de toegang geweigerd worden als belangstellend burger en inwoner van Reimerswaal.

Reacties zijn gesloten.