Cijfervoer voor de Nederlandse Dodo

Gerelateerde afbeelding

Als je dolgraag doodgegooid wilt worden met cijfers moet je eens gaan koekeloeren op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het grootboek van de Nederlandse samenleving. Die zetten achter alles en iedereen een getal. Heeft geen enkele zin om te proberen dat allemaal in een blog te verwerken. Dus iedereen die cijfers niet zo leuk vindt, kan nu beter even wat anders gaan doen.

Op 1 maart j.l. stond de bevolkingsteller van Nederland op 17.297.994. Er wordt wel meteen bij gezegd dat het alleen een schatting is. Het getal is gebaseerd op de officiële registraties. Geen sterveling weet echter hoeveel mensen er precies in Nederland wonen of verblijven. Reken maar op aardig wat meer!                                                  Per dag worden er gemiddeld 470 kinderen geboren en gaan er 420 mensen dood. Maar per dag vestigen zich ook nog eens 650 immigranten hier, terwijl 450 emigranten de plaat poetsen. Per saldo groeit de Nederlandse bevolking daarom met gemiddeld  250 personen per dag.                                                                                                  Qua leeftijdsopbouw bestaat de bevolking uit 22,3 procent 0 – 19 jaar, 24,6 procent 20 – 39 jaar, 28,3 procent 40 – 59 jaar en 24,8 procent uit de categorie 60 jaar en ouder.    De Nederlandse beroepsbevolking bestaat uit een geschatte 8,6 miljoen hardwerkende mensen. Terwijl er 3,5 miljoen dames en heren van een AOW-uitkering genieten.          Begin 2019 waren ruim 800.000 mensen bij het UWV geregistreerd als arbeidsonge-schikt. De wankele reputatie van het UWV kennende, zijn dat er dus nogal wat meer.      Het aantal werkeloze medemensen is in Nederland de laatste jaren sterk teruggelopen. Van begin 2014 nog 694.000 naar eind 2018 met 330.000 werkzoekenden. Van het verschil van 364.000 weer in het arbeidsproces opgenomen Nederlanders hebben er een paar misschien een vaste baan gekregen; de rest is noodgedwongen ZZP’er ge-worden of werkt flex.                                                                                                            In totaal 440.000 Nederlanders zitten ondanks de economische hausse nog in de socia-le bijstand. Dat totaal aantal liep het afgelopen jaar wel met 5 procent terug.                    De Nederlandse economie floreert dus als nooit te voren met 50 procent werkenden en 50 procent niet-rendabelen zoals kinderen, studerenden, mensen met de een of andere uitkering en gepensioneerden. Die laatste categorie heeft zelf nog eens een haast on-voorstelbaar grote pensioenpot opgepot van ruim 1400 miljard euro. Deze pot groeit ondanks de lage rentestand nog steeds duizelingwekkend hard! Voor de crisis zou er ‘nog maar’ 800 miljard in de pot hebben gezeten.                                                               Ons Bruto Binnenlands Product bedroeg eind 2017 730 miljard euro en was ten opzichte van het BBP van net voor de crisis in 2007 toch nog met 20 procent gestegen.  De Nederlandse staatsschuld bedraagt per heden iets meer dan 400 miljard euro en deze daalt met 350 euro per seconde. In 2017 was dat dus 56 procent van het BBP.      Ter illustratie…België heeft een staatsschuld van 103 procent van het BBP, de Verenig-de Staten 108 procent en deze stijgt met 45.486 dollar per seconde. Koploper is Japan. De Japanners  hebben een staatsschuld van 234 procent van het BBP…

Elke econoom, afgestudeerd of niet, heeft ongetwijfeld een geheel eigen mening over wat we allemaal goed en verkeerd doen. Maar meningen van economen doen er verder niet zoveel toe. Dat bleek wel in 2008 bij het uitbreken van de financiële crisis toen vrijwel al die scharrelaars de plank missloegen.                                                             Als econoom van de kouwe grond, een eenvoudige boerenkarhengst dus, ben ik van mening dat het rendement van die 50 procent werkenden extreem veel hoger moet zijn dan men het grote publiek wilt laten weten. Dat zou de werkenden namelijk weleens op hele andere gedachten kunnen brengen en geen genoegen meer willen nemen met een tiende van een procent aan koopkrachtverbetering. Overigens gebaseerd op bereke-ningen waar de flarden inmiddels al aan hangen.                                                               Nederlanders lijken in financieel-economisch opzicht volledig bewusteloos te zijn.          Studenten laten zich opzadelen met torenhoge studieschulden. Werkenden worden al jaren collectief rechten ontnomen en afgescheept met aalmoezen aan inkomens-verhoging na maandenlang slepende CAO-onderhandelingen. Zorgvragenden en gepensioneerden worden voortdurend in alle toonaarden toegesnauwd dat ze te duur zijn en moeten inleveren.                                                                                                    Terwijl overheden achteloos met bakken geld gooien naar de meest zinloze en onren-dabele projecten.  Zoals bijvoorbeeld… de aanschaf van die peperdure en overbodige JSF’s, fregattten en onderzeeboten, de restauratie van een bouwvallig Binnenhof, torenhoge bijdragen voor Europese regeringspaleizen in Brussel of voor zinloze staats-steun aan de Franse KLM die op belastingvrije kerosine vliegt.                                       De Algemene Rekenkamer kijkt ernaar en het CBS verstopt het allemaal in een kleurig statistiekje. ‘Zal wel goed zijn…!’ is onze flegmatieke veronderstelling. Dat dacht die legendarisch domme dodo ook, vlak voordat ie werd doodgeknuppeld.

   Send article as PDF