‘Ik zal handhaven!’ althans…

De politie lijkt problemen te hebben met de handhaving van onze wetten, verorde-ningen en regels. Lastig dingetje, dat handhaven. Om dan maar niet te hoeven hand-haven heeft het politieapparaat daarom een heel arsenaal aan smoezen verzonnen.
‘Gedogen’ werkt prima,‘geen prioriteit’ is een hele goeie en met een ‘nijpend perso-neelsgebrek’ wordt de burger ook acuut de bek gesnoerd. En als niets meer de agent lijkt te behoeden om naar behoren zijn werk te doen, kan hij zich altijd nog beroepen op zijn ‘discretionare bevoegdheid’. Handhaven doet de politie liefst met een snelheids-laser en een boa die net genoeg IQ heeft om een parkeerbon uit te schrijven.             Recent botste ik op één dag op vier evenementen met de politie waardoor ik me in alle gemoedsrust begon af te vragen hoe het nu eigenlijk gesteld is met de politionele wets-handhaving in Nederland…                                                                                               Die dag begon met een verontwaardigd verhaal van mijn vrouw. Op de fiets aanko-mend bij de ALDI scheurde tegelijkertijd een politieauto het parkeerterrein op en ging pontificaal op de invalidenparkeerplaats staan. Eén smeris stapte drukdoenerig uit om een boodschapje te doen, terwijl de ander uitdagend om zich heen ging zitten kijken. Hij was beslist geen invalide, wel geüniformeerd politieman! In haar verontwaardiging vergat mijn vrouw er een foto van te nemen.                                                                  Op de site van deze blog worden als reacties nogal wat promo’s voor porno geplaatst. Worden altijd direct verwijderd, zitten waarschijnlijk boordevol virussen. Totdat laatst er ineens promo’s voor kinderporno verschenen. Dit via het meldformulier van de Natio-nale Politie doorgegeven. Hierop kwam een reactie van de politie dat het aan de zedenpolitie was doorgegeven. Weer even later kwam er een mailtje binnen van die zedenpolitie met het verzoek of ik de melding maar even wilde doorsturen naar het meldpunt voor kinderporno. Gevraagd of de zedenpolitie zelf nog nooit van ‘doorsturen’ had gehoord. Zelf toch maar de melding naar dat meldpunt doorgezet. Je wilt tenslotte je burgerlijke plichtsbesef toch ook niet door een bureaucratische smeris laten frustreren…                                                                                                                       ’s Avonds zat ik met toenemende ontzetting naar een TV-reportage te kijken over het disfunctioneren van diezelfde nationale zedenpolitie. Minstens driehonderdvijftig zaken per jaar, waaronder verkrachtingen van zwakbegaafde meisjes, blijven maandenlang onbehandeld. Tot ontgoocheling en woede van slachtoffers en familieleden. De ene zaak nog schrijnender dan de andere. De politie kwam zelf ook nog aan het woord. Zoals gebruikelijk werd al in de eerste zinnen aangegeven dat vanwege personeels-tekorten, extreem ziekteverzuim en andere hogere prioriteiten de politie ècht niet anders kon. De politie is met 65.000 FTE de grootste werkgever in Nederland, groter dan de landmacht, luchtmacht en marine samen.                                                               De dag werd besloten met het opmerkelijke nieuws dat onze minister van justitie persoonlijk naar Thailand ging om een daar veroordeelde Nederlandse coffeeshopbaas weer vrij te krijgen. Die arme stumperd is daar tot twintig jaar cel veroordeeld vanwege het witwassen van tig miljoenen drugsgeld. Voor Ferdinand Grapperhaus was deze reis  een absolute prioriteit…                                                                                               Hoop nu maar vurig dat je welzijn niet op de een of andere manier mede moet worden bepaald door de politie.

   Send article as PDF