De Pygmeeën van Kruse Veer

De zeespiegel stijgt en de mens krimpt. Tenminste bij ons in Kruse Veer. Om het feno-meen van een stijgende zeespiegel te bestrijden, worden de dijken op een geruststel-lende hoogte van 10,15 meter + NAP gehouden. Da’s hoog genoeg om het water tegen te houden en net ietsje te hoog om erover heen te kijken als je op een bankje op de boulevard van Kruse Veer zit.
Genoeglijk op zo’n bankje gezeten, zie je dus uitsluitend een dijk en da’s toch verdraaid interessant. Er groeit en bloeit van alles aan die dijk. Hazen en patrijzen rennen door het gras, achterna gezeten door roedels kwaaie honden. Je komt werkelijk ógen te kort! Ook adembenemende capriolen van eigenwijze fietsers die persé met fiets en al over de dijk willen klauteren, zijn live vanaf de bankjes te volgen.                                      Vóór de bankjes staan fraaie tijdloze steenkoffers van een metertje hoog. Die dingen staan er al vanaf 2011, iedereen tevreden en happy. Maar nu is men er ineens achter- gekomen dat ze te hoog zijn… Tenminste, nieuwe bewoners hebben erover geklaagd dat ze er niet overheen kunnen kijken. Onwaarschijnlijk dat een delegatie verontwaar-digde kleuters uit Kruse Veer protest heeft ingediend. Kleuters zitten nooit op bankjes, die rennen voortdurend in de rondte. Dus moeten het wel volwassenen zijn geweest… De intrigerende vraag rijst welke afstammelingen van de homo erectus moeite hebben om zittend over iets van slechts een metertje hoog te kijken. De evolutie gaat snel en oudere mensen krimpen…maar zó snel?                                                                            De enige plausibele verklaring is dat een zwerm pygmeeën in Kruse Veer asiel heeft gezocht en gekregen. Waar die dan vandaan zijn gekomen…nobody knows’. Maar het is weer wel een positieve bijdrage aan het kleurrijke pallet van de bevolkingsdiversiteit  van Kruse Veer. Alleen geen ècht goed nieuws voor de basketbalvereniging en ook de poten van het biljart in Het Dorpshuis zullen moeten worden afgezaagd.                          Arcus, projectontwikkelaar-van-goede-huizen die ons allemaal ooit naar Kruse Veer lokte met de verleidelijke slogan ‘Wonen met een mooi vooruitzicht’, heeft zich het lot van de pygmeeën aangetrokken. Terecht, want gezeten op een bankje op de boulevard en dan tegen een grijze steenkoffer aanstaren, kan je moeilijk een mooi vooruitzicht noemen. Dit neigt zelfs naar bedrieglijke desinformatie!                                                     Om kostbare rechtszaken te vermijden, heeft Arcus wijselijk besloten om aan de eisen van de pygmeeën tegemoet te komen. Wettelijk bestaat er weliswaar geen expliciet recht op uitzicht en moeten balustrades eigenlijk één meter hoog zijn. Maar Arcus wilde zich ook voor pygmeeën niet al te mierenneukerig opstellen. De nieuwe steenkoffers voor de bankjes zijn derhalve slechts tàchtig centimeter hoog!                                    Zodoende is het nu visueel onmiddellijk duidelijk waar de pygmeeën moeten zitten om naar die dijk rond de Veerhaven te kunnen koekeloeren. Toch benieuwd hoe die laatste nieuwbouwprojecten van Arcus zijn opgeleverd. Zijn daar ook modificaties gepleegd om aan het leefcomfort van het dwergvolkje tegemoet te komen? Verlaagde venster-banken, deurkrukken, lichtschakelaars en urinoirs?                                                   Tenslotte een geruststellende mededeling voor iedereen die zich gebelgd afvraagt wat dìt nou weer allemaal voor flauwe kul is… Relàx, inderdaad… je réinste flauwekul!

   Send article as PDF