Code oranje…

Voor cijferneuker ben ik niet in wieg gelegd. Maar erger me wel aan slordige cijferinfor-matie. Er vallen waarschijnlijk veel getallen verminkt tussen kaai en schip door noncha-lante journalistiek. In diverse perspublicaties verschijnen blunders van wereldformaat.
Totaalcijfers van zorgkosten, pensioenfondsen, handelsexport, politiesterkte in Neder-land, investeringskosten van megaprojecten, etc. Niemand maakt zich overigens verder druk over die persbloopers. De volgende dag verpakt Sjaak Tramper er toch de vis weer in.
Toch dacht ik dat ik mij vast zou kunnen klampen aan de cijfers van VTS- Scheldt. Dé enige echte autoriteit van en op de Westerschelde. Op deze site, zeg gerust maar de Bijbel van de Westerschelde, publiceert het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer onder andere alle relevante statistische cijfers van het jaar. Het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer is de Vlaams/Nederlandse overheidsorganisatie die het op de Westerschelde voor het vertellen heeft. Flinke klus natuurlijk, al die cijfers bijeen sprokkelen. Vandaar dat de totalen van de scheepvaartbewegingen van 2018 ook in augustus 2019 nog steeds niet beschikbaar zijn. Daarom moet ik het nu nog met twee jaar oude meuk doen om een beetje in te schatten waar ik hier nou elke dag naar zit te kijken.                         Volgens VRT-Scheldt heb ik in 2017 naar 26.241 passages van schepen gekeken. Volgens de legenda van de overzichtskaarten is het onduidelijk of dit zowel zee- als binnenvaart betreft. Ik hou het maar op zeevaart. Dus in totaal 13.120 zeeschepen. Want ‘what goes up, must come down’, zeker op de Westerschelde. Volgens officiële cijfers van de Antwerpse havenautoriteit kwamen er echter exact 14.473 zeeschepen op bezoek. Dus tien procent spookschepen…?                                                                 Eerder heb ik al eens bij VRT-Scheldt aan de bel getrokken over het totaal aan schepen met gevaarlijke lading. Natuurlijk zijn daar cijfers van maar die worden ‘om redenen’ niet expliciet in de statistieken opgenomen. Onduidelijk gemompel over wat nu precies gevaarlijke lading is. Verder wilde men niet gaan. Iedereen die geregeld een blik werpt op Marine Traffic constateert een indrukwekkende stoet aan zee- en binnenvaart met gevaarlijke lading. Vanwege de gigantische Antwerpse petrochemische industrie is dat niet zo verwonderlijk. In 2017 werden in totaal 62.242.417 tonnen petrochemische producten verladen, ruim 32 procent van de totale Antwerpse goederenoverslag. Een verdubbeling van het tonnage gevaarlijke lading sinds 2004. Daarbij opgeteld Dow Chemical, de Kanaalzone en Vlissingen zal de Westerschelde ongetwijfeld een van ’s werelds drukst bevaren vaarwegen met gevaarlijke lading zijn, een regelrechte code oranje!                                                                                                                         Gezien de huidige deskundigheid van loodsdiensten en scheepvaartbegeleiding weinig reden tot ongerustheid. De brand op de ‘Attican Unity’ in 1977 was tot nu toe het groot-ste evenement met gevaarlijke lading. De aanvaring van de ‘Flinterstar’ met de ultra-gastanker ‘Al Oraiq’ in oktober 2015 was een ‘narrow escape’ aan een desastreus evenement. Met de gastanker als hoofdschuldige…                                                   Echter bij een regio met vijf kerncentrales, een mega petrochemische cluster en een met gevaarlijke lading tankers voortdurend bezaaide Westerschelde, hoort een alerte en professionele veiligheidsorganisatie. Dat VeiligheidsRegioZeeland dat zou kunnen zijn, betwijfel ik. Wel een fraaie website en heel actief op Twitter en Facebook. Met VRT-Scheldt en VRZ lijkt de Westerschelde, althans digitaal, schijnbaar onder controle. Godzijdank werd VRZ nog nooit echt beproefd!

   Send article as PDF