Hefilliesieteerd, Arjaan!

Toen wij begin 1986 in de Vlissingse haven het nieuwe havenbedrijf Flushing Stevedoring opstartten, was dat een operatie stiekem. De N.V.Haven van Vlissingen, een groot log overheidsbedrijf, destijds het enige Vlissingse havenbedrijf, mocht het niet weten.  Een pure monopolist die draconische maatregelen niet schuwde om dat ook te blijven.
Daarom moest er een netwerk opgezet worden van beleidsbepalers van de Vlissingse havenscene die het eigenlijk prachtig vonden dat er eens flink tegen de troon van de N.V.Haven van Vlissingen werd geschopt. De gemeente Vlissingen als groot-aandeelhouder van de N.V.Haven negeerde ons volledig. Rooie Jaap van der Doef heb ik zelfs nooit gezien of gesproken. Gelukkig stond ons bedrijf net precies op het grondgebied van de gemeente Borsele. Burgemeester Godfried van de Heuvel van de gemeente Borsele zat gniffelend mijn plannen aan te horen en beloofde alle benodigde medewerking voor het snel verkrijgen van o.a. bouwvergunningen voor loodsen en kantoren. Gemeente Borsele bleef altijd onze bijzonder loyale partner. Het Havenschap Vlissingen onder leiding van de onverschrokken Jan van Konijnenburg en de slimme havenmeesters Huib Giessen en Jan Verkiel waren nooit te beroerd om in de wandelgangen strategische informatie uit te wisselen waardoor David steeds net ietsje vlugger kon reageren dan Goliath. De douane, destijds almachtig in de haven, onder leiding van diensthoofd Gerrit Kosten met Jaap Notebaart als verbindingsofficier was bereid om de underdog steeds het voordeel van de twijfel te gunnen. De Havenarbeidsinspectie kon elk havenbedrijf maken of breken. De legendarische inspecteur Cor Moerland leidde ons met barse stem en vaste hand langs alle obstakels die jonge en overambitieuze havenjongens tegenkomen en waarmee ze eigenlijk te weinig rekening hielden. Met het GAK in Goes werden op ons initiatief stringente maatregelen afgesproken om de invloed van koppelbazen volledig te elimineren. Het was in die jaren vergeven van de koppelbazen in de Nederlandse havens. Zwartwerken is in de havens uitgevonden. Beginnende bedrijven hebben primair een aantal solide klanten nodig. Die kregen we…en gelukkig ook niet de minste! Met o.a. Hoechst-Vlissingen en CSM-Suiker werden contracten afgesloten die voor een vliegende start konden zorgen.

Tevens moest er ook een netwerk van loyale toeleveranciers worden opgetuigd. De firma VandenEnde uit Borsele was er één van. Verkocht destijds Linde-vorkheftrucks. Dé Mercedes onder de heftrucks. Daarom meldde Arjaan Guiljam zich bij de receptie, vertegenwoordiger van VandenEnde. Stond ook op zijn kaartje… ‘vertegenwoordiger’. Arjaan Guiljam was geen type om zich hoogdravend ‘salesrepresentative’ te noemen.  Arjaan, steevast strak in het pak, was een heer van stand. Gaf zijn klanten altijd een koninklijk gevoel en legde ons op beschaafde wijze met een bedachtzame stem sprekend in onvervalst Zuid-Bevelands uit waarom wij in de vrieshuizen toch vooral alleen met Linde vorkheftrucks moesten werken. Door de kwaliteit van Linde en de gunfactor die Arjaan ruimschoots verdiende, kon hij menig order noteren. Na zijn pensionering ben ik hem uit het oog verloren. Totdat ik laatst toevallig in de PZC las dat Arjaan en zijn Jo vijfenzestig jaar getrouwd waren. Mooie foto erbij… geen spàt veranderd!  Hefilliesieteerd, bruidspaar… alle hulde!

                                                                                      Foto: PZC/Johan Van der Heijden

   Send article as PDF   

1 thought on “Hefilliesieteerd, Arjaan!

  1. Hallo Lex, Ik heb hem vele jaren meegemaakt in diverse sorteerloodsen Je hebt hem juist beschreven. G,r Jan en Corry

Reacties zijn gesloten.