Waar ben ik?

Na een rondje door het Inkelse Bos blazen Pepe en ik altijd even uit bovenop de dijk. Pepe in het gras en ik op een betonblok. Met een magistraal uitzicht over de rivier. Samen mediteren wij daar dan over de zin van het leven en wat we die avond nog weleens zouden willen eten. Dat laatste is overigens nooit zo’n probleem, Pepe en ik lusten vrijwel alles.
Een jong roodverbrand echtpaar met een koppeltje kinderen voor- en achterop kwam puffend en steunend de dijk opgefietst…                                                                           ‘Meneer’, hijgde mevrouw...’wat is dat daar voor een kanaal?’                                      ‘Dat is geen kanaal, mevrouw, da’s een rivier!’                                                              ‘Oh jáá? De rivier naar Rotterdam..?                                                                          ‘Bijna goed mevrouw… van Vlissingen naar Antwerpen!’                                              ‘Gôh, wat leuk… en waar ligt dan Rotterdam?’                                                            ‘Nou, mevrouw, wat dacht u zelf?’                                                                               ‘Eh… aan de overkant?’                                                                                         ‘Precies, mevrouw, aan de overkant!’                                                                         ‘Henk-Jáháán… dáár ligt Rotterdam… aan de overkant!’                                               ‘En de Veerhaven ligt een stukkie verderop, mevrouw!’                                               ‘Nou, dan weten we toch alles weer… dankuwel meneer!’                                  Mevrouw, haar Henk-Jan en hun nageslacht pedaleerden gerustgesteld verder. Onge-twijfeld hier op vakantie en weinig tijd gehad zich geografisch in te lezen. Pepe is waar-schijnlijk nog beter op de hoogte van de topografie van Zeeland dan dit stel.           Deed me denken aan het tv-nummertje van wijlen Frits Bom en dat nu weer door Omroep Max wordt opgevoerd. Nederlanders op vakantie moeten op de kaart van Europa aanwijzen waar ze volgens hen precies uithangen. Eigenlijk gewoon een spelletje om te bewijzen hoe dom dat Nederlanders kunnen zijn. In Benidorm op het strand zitten en dan doodleuk op de kaart Tel Aviv aanwijzen…                                        Voor een ex-zeeman is zoiets onvoorstelbaar. Een groot deel van zijn leven hangt een zeeman over een kaart om te bestuderen hoe de wereld eruit ziet. Op de zeevaart-school moest destijds een aspirant-stuurman alle havens van de wereld kennen. Hoeveel weet ik niet meer, alleen in Noord- Midden- en Zuid-Amerika waren dat er al bijna tweehonderd. Daar kwamen nog eens alle bevaarbare rivieren bij, de eilanden, de zeestraten, de grote baaien en natuurlijk de landen. Een ouderwets stukje stampwerk om dat allemaal een plekje te geven in de bovenkamer.                                                    Voor mijn stuurmansexamen kreeg ik een examinator aardrijkskunde die als kapitein bij Van Nievelt Goudriaan had gevaren. De rederij waar ik een jaartje stuurmansleerling was geweest. Hij ging er ongevraagd vanuit dat ik ook op Zuid-Amerika had gevaren en ik moest daarheen een reis beschrijven en alle havens opnoemen. We stonden uitvoe-rig stil bij Antonio, de onbetrouwbare scheepshandelaar in Las Palmas. Maar verder dan Santos zijn we nooit gekomen. Hij wilde namelijk weten of bepaalde nachtclubs die altijd boordevol wilde wuufjes zaten, er nog steeds waren. Ik kon onze ex-gezagvoerder geruststellen en feilloos alle roemruchte barnamen produceren van de rode buurt van Santos. De goede man vond het prachtig en ik kletste vrolijk verder. Tot de zoemer ging! Kreeg een stevige hand plus de verzekering dat ik voor aardrijkskunde was geslaagd. Alleen, ik had toen nog nooit één stap in Zuid-Amerika gezet…                    Maar m’n oudere broer wel!

   Send article as PDF