De GP van Kruunehe

Het zou mij absoluut niet verbazen als onze wijkagent van Kruunehe actief lid blijkt te zijn van de Hells Angels MC òf de Mongols MC òf de No Surrender MC. Of misschien wel van alle drie! Ik sta er trouwens evenmin van te kijken als die Kruse boa in z’n vrije tijd voorzitter is van de Jeffrey Herlings Fanclub, afdeling Reimerswaal.
Een andere verklaring kan ik vooralsnog niet bedenken voor het feit dat hier in Kruu-nehe de motorsport volledig vrij spel heeft. Met de welwillende medewerking van de Kruse Hermandad wordt op de buitenwegen het motorenmateriaal intensief uitgetest voor de aanstaande Grote Prijs van Kruunehe. Op zomeravonden en weekends wordt er fanatiek getraind door de coureurs. En er wordt hen geen strobreed in de weg gelegd. Overigens, motorcrossers hebben maling aan een beetje stro op de weg.         Voor de motorcrossers bestaat het trainingscircuit uit de bospaadjes van het Inkelse Bos, alle kruinen van de zeedijk, het buitendijkse wandelpad en de voortuin bij de boulevard van Kruse Veer.                                                                                              De racemotoren gaan helemaal los op de Blauwhoefseweg, de Zwarteweg en de Sluis-weg. Elk nadeel heeft z’n voordeel en zodoende hoor je jankende motoren al van verre aankomen. De helmplicht wordt na zes uur ’s avonds opgeschort, evenals het voeren van een kentekenplaat. Kortom altijd een heel informeel, gezellig en lawaaiig gebeuren waarbij ook quads met brullende motoren van harte welkom zijn. Hoe meer herrie hoe meer vreugd, althans voor de Kruse Grand Prix supporters                                        Voor de rest van de bevolking van Kruunehe loopt die vreugde nogal los. Om nu meteen te spreken van acute overlast is ook weer wel wat overdreven. Het is meer irritatie voor de over de buitenwegen of dijkkruinen fietsende of lopende kinderen en/of oudere heertjes met hondjes om steeds in de berm te worden geblazen door zo’n knetterende onverlaat zonder helm of kentekenplaat. Daarbij de vraag hoe het kan dat ook op de Kruse buitenwegen blijkbaar het recht van de sterkste geldt.                        Dat we overdag voortdurend ruim baan moeten geven om Ko Jansen & Co te laten pas-seren met hun tractoren inclusief agrarische accessoires is logisch en legitiem. Die moeten tenslotte hun werk kunnen doen. Maar om elke keer weer eerbiedig plaats te maken voor een stelletje opgeschoten pubers die niks beters te doen hebben dan hun surplus aan testosteron door de knalpijp eruit te spuiten, doet wel een aanslag op het begrip van de modale burger.                                                                                              Blijkbaar is de motorenafgoderij van onze wijkagent en boa zo groot dat zij alles uit de kast hebben gehaald om hier niets tegen te hoeven doen. Het valt wellicht onder hun  discretionaire bevoegdheid om alle snelheids- en lawaaiovertredingen, het niet-dragen van helmen en/of het niet-voeren van kentekenplaten door de vingers te zien. Daarbij kan de politionele handhaver ook altijd terugvallen op de aloude lulsmoesje dat het geen prioriteit heeft.                                                                                                 Motorengehuil in de vroege avonduren is derhalve een onderdeel van onze Kruse folk-lore en toont hoorbaar aan dat de Grote Prijs van Kruunehe een prominente plek op de internationale motorrace- en crosskalender heeft. 

   Send article as PDF