Gelul in de ruimte

                                                                                                  foto: Michael Rhebergen

Dat ook het beste paard weleens een drol laat vallen, is dagelijks op het buitendijkse wandelpad van Kruse Veer te bewonderen. Dus ook mijn zaterdagse lijfblad de NRC vliegt een doodenkele keer wel eens uit de bocht. Laatst ook weer. In een artikel over verslavingen in de Biblebelt. Als inwoner van Kruunehe, het Raqqa van de Biblebelt, begon ik daarom lichtelijk verontrust te lezen.
De kop voorspelde nogal wat narigheid… ‘Dubbelleven op het platteland; de drank, het maïs en de ouderlingen!’ En direct daar weer alarmerend onder… ‘Jongeren in de Biblebelt, in een op de vijf orthodox-protestante gezinnen kampt iemand met een ver-slaving!’                                                                                                                  Sterreporter Karel Smouter was daartoe naar Lunteren afgezakt en had daar een fraai nummertje journalistieke research opgevoerd. Want het was ook niet niks wat onze Karel daar allemaal heeft aangetroffen. Het blijkt namelijk dat er rond Lunteren door jongelui wel eens een biertje wordt gedronken. Karel kreeg zelfs boven water, en dat valt om de bliksem niet mee op de Veluwe, dat er wel eens meer dan één pilsje per persoon wordt geconsumeerd. Jézusmina, het moet toch niet gekker worden!                Tot overmaat van reformatorische plattelandsdecadentie bleek dat er met ‘de meid’ in het maïs wel eens rare dingetjes werden uitgespookt die zelfs wel tot ongewenste zwangerschappen hebben geleid. Ook René Verhulst, ooit popiejopie burgemeester van Goes totdat God hem riep om in Ede zijn kunstjes te gaan vertonen, zat nog wat flauwe kul uit te kramen. Nou, dan heb je toch wel een verhaal waarmee je thuis bij je hoofdredacteur in het keurige Westen voor het bureau kan verschijnen.                      Gezamenlijk werd er nog wat tekst bij gefrommeld dat al dat uit de band springen van die plattelandsjongeren best wel eens te maken kon hebben met de dictatoriale repres-sie van de dominee. Nog wat punten en komma’s en Karel Smouter kon genomineerd worden voor de Pulitzer Prize c.q. de Nobelprijs voor Literatuur.                                   De argeloze, niet-nadenkende NRC-lezer denkt dan dat er van alles mis is op het platteland en natuurlijk zeker in de Biblebelt. Die onnozelaar weet natuurlijk ook niet wat er zoal in het Westen allemaal aan ellende de revue passeert. Dàt soort wereldvreemde sukkels lezen echter zelden de NRC. Speciaal voor de meer erudiete abonnees was er nog naschrift bijgevoegd, als rapport… ‘Zware drinkers onder reformatorische vrouwen is drie procent, landelijk zeven procent. Onder reformatorische mannen zeven procent, landelijk twaalf. Gebruik van softdrugs onder reformatorische jongeren bedraagt twee procent, landelijk zeven procent…’                                                                            Voorzichtige conclusie… het loopt nogal los op het platteland. Natuurlijk elke alcohol- en/of drugsverslaafde is er één te veel, maar het Sodom & Gomorra is toch echt elders!Hoe het nu dus gekomen is dat het slappe gelul in de ruimte van Karel Smouter toch in de krant is gekomen, zal dan wel een van die zeldzame redactionele bloopers van de NRC zijn. Na een stevig agnostisch gebed heb ik besloten om abonnee te blijven. Er wel vanuit gaand dat de redactionele activiteiten van Karel Smouter zich voortaan zullen beperken tot het rondbrengen van de koffie.

   Send article as PDF