De Aars van Brabant.

Helemaal niet zo bijzonder dat die mestvergister straks in de Bathpolder wordt ge-bouwd. Past helemaal in het historische plaatje. Als ze in Brabant met een partij stront in hun maag zitten, kijken ze altijd meteen naar Reimerswaal.
Noord-Brabant heeft de hoogste concentratie megastallen ter wereld en is dan ook de trotse wereldleider op het gebied van de productie van stront. Van al die tientallen miljoenen geiten, varkens, kippen, kalveren, etc. Voor deze door Brabantse boeren veroorzaakte milieuramp en die onvoorstelbare strontexplosie heeft men het eufemisme ‘intensieve veehouderij’ uitgevonden. De volksgezondheid, het milieu en het dieren-welzijn krijgt in Noord-Brabant zware opdoffers te verduren. De mest van al die beesten vormt een probleem. Daar willen ze vanaf, die Brabanders. De inspiratie voor de oplossing van hun nijpende mestprobleem vanwege al die megastallen werd waar-schijnlijk opgedaan gezeten op een toilet met de broek op de enkels. De afvoer van de Brabantse riolen loopt namelijk van oudsher afwaterend vanaf de Brabantse Wal naar het westen, de diepte in…‘Al het fecaal naar Reimerswaal!’                                               In Brabant is dat inmiddels allang tot een wetmatigheid verheven. Mens en dier ontlas-ten zich tomeloos, overal verspreid door de hele provincie. Maar in het Reimerswaalse Bath komt toch alles weer bij elkaar. Alle door West-Brabantse dames en heren gepro-duceerde keutels, gegarneerd met honderdduizenden Popla-velletjes, worden al tiental-len jaren voor verwerking aangeboden aan de rioolzuiveringsfabriek van Bath. Je kan gerust stellen dat in Bath de ‘dikke darm’ van Brabant staat. Hier wordt de smurrie ‘gezuiverd’ en door een vijftien kilometerlange ondergrondse ‘endeldarm’ naar Waarde geperst. Daar wordt er nog een beetje in geroerd en vervolgens… hoppakéé, zó de Westerschelde in! Op nog geen twee kilometer van ons Kruse Veer… Behalve op Zeeuws-Vlaanderen, de Westerschelde en het Inkelse Bos hebben wij zodoende ook een geheel vrij en riant uitzicht op ‘de Aars van Brabant’ !  Daarover werd met geen woord gerept in de folder van Arcus…                                                                        Maar reeds in mei 2011 was er letterlijk en figuurlijk stront aan de knikker. Toen ging er iets goed mis met die strontpuup naar de Bathse fecaliënfabriek. Dagenlang werden toen alle Brabantse uitwerpselen ongezuiverd de rivier ingepompt. Een immense water- en luchtverontreiniging was het gevolg!  Geen wonder dat er vanaf die tijd langs de dijk bij Den Inkel door sportvissers ook zoveel vis wordt gevangen.                                         ‘Lessons learned’ wordt in Reimerswaal nooit zo goed begrepen. Er kan met elk proces of met elke installatie iets faliekant verkeerd gaan. Waarde en Kruunehe hebben in mei 2011 de penetrante walmen uit de Aars van Brabant dágenlang geroken. Ze konden die Brabanders niet meer luchten of zien…                                                                           Zo zal het ongetwijfeld ook gaan met die nog te bouwen mestvergister in de Bathpolder. Hiermee zullen zaken operationeel misgaan. De direct aanpalende kassenbedrijven zullen hiervan de dupe zijn. Hoogstwaarschijnlijk ook de bevolking van Rilland-Bath e.o. Zij alleen moeten dan voor die ‘lessons learned’ betalen. Absurd, want nu moeten zij voor eigen rekening/ risico wetenschappelijk onderbouwen dat het wel eens fout zou kunnen gaan. ENGIE jaagt alleen op 105 miljoen euro subsidie. En dàt geld stinkt niet!

   Send article as PDF   

1 thought on “De Aars van Brabant.

  1. 100 % de waarheid! Soms is de waarheid niet leuk maar in en in triest. We houden de adem in. Wie gaat er winnen? Het verstand of het (subsidie) geld? MER of geen MER? Daar mag de RUD een oordeel over vellen? Dan is de uitkomst voor mij helder.

Reacties zijn gesloten.