Nord-Ostsee-Kanal-Seeschiffahrtstrassen-Ordnung

 

Een voortdurend ‘conflict of interest’ lijkt de loodsplicht voor schepen. Welke schepen mogen nu wel of niet zonder loods een rivier of haven in? Al decennialang een heikel punt. Zeker in Nederlandse en Belgische havens.
Momenteel speelt er weer een discussie in de Rotterdamse haven om schepen tot een lengte 200 meter met kapiteins die over een PEC beschikken zonder loods binnen te laten lopen en/of vertrekken. PEC is de afkorting van de oer-Nederlandse uitdrukking ‘Pilot Exemption Certificate’. Vooral de containerfeederrederijen die om de haverklap Rotterdam in en uit vliegen, zijn grote pleitbezorgers van een PEC.                              De Raad van State heeft intussen in hun voordeel beslist. Dus zijn de Rotterdamse havenmeester en het Loodswezen behoorlijk ‘pissed off’. De eerste vanwege de veiligheid en de laatste vanwege derving van inkomsten. Niks nieuws onder de zon, die discussie speelde vijftig jaar geleden ook al.                                                                       Een van de redenen dat ik jong als kapitein mocht gaan varen, was dat ik in Zweedse en Deense havens zonder loods de havens in en uit wilde varen. Dat leverde de rederij veel geld en mij een leuke promotie op. Naar en van Antwerpen voer ik ook nogal eens zonder loods. Alleen uit tijdsbesparing, want het loodsgeld moest sowieso worden betaald.                                                                                                                             Ik ben destijds ook enthousiast gaan studeren voor mijn Kielerkanaal Patent, een certificaat waarmee ik zonder loods door het Kieler Kanaal mocht varen. Daar voeren wij op onze lijndienst naar Skandinavië elk weekend doorheen.                                         Ik heb thuis het vaarreglement nog liggen met die indrukwekkende Duitse naam die ik, als ze me nu ’s nachts wakker maken, nog steeds moeiteloos kan opdreunen…’Nord-Ostsee-Kanaal-Seeschiffahrtstrassen-Ordnung’. Voor de rederij zaten er twee voor-delen aan dat Kielerkanaal Patent… Er moest geen loodsgeld meer worden betaald en de kapitein kon zijn kooi (= bedstee c.q. wiegje) wel verkopen. Want slapen deed die arme stumper toch niet meer…                                                                                           Daar zit nu ook meteen een van de hickupjes van het oprekken van die loodsplicht. De kapitein van een schip die in slecht weer en/of met slecht zicht door de Straat van Dover of over de Noordzee bij de Nederlandse of Belgische loodskotter arriveert, heeft vaak al talloze uren van zeer geconcentreerd werken op de brug erop zitten.            Schepen hebben (nog) geen tachograaf en kapiteins geen vaartijdenreglement. Om dan vervolgens nog eventjes zonder loods knikkebollend een hectische rivier op te varen, is uit oogpunt van veiligheid beslist niet zo verstandig. Als dan alleen geldbe-sparing de prikkel is, zal een schraapzuchtige rederij proberen hiermee een kapitein onder druk te zetten. Daar zit die kapitein ook niet op te wachten, niemand trouwens.      Ik hoor tegenwoordig geregeld kritiek over het niveau van het vakmanschap van de kapiteins die veelal van Oost-Europese origine zijn. Ik weet daar te weinig van om daar iets over te zeggen. Maar elke vakkundige kapitein kan met een goed manoeuvreerbaar schip probleemloos  allerlei rivieren/havens binnenlopen. Alleen speciale omstandig-heden vragen dan weer speciale voorschriften met beperkingen van de loodsplicht-vrijstellingen. Ik kijk daarom nieuwsgierig uit naar alle aanpassingen op al die ‘See-schiffahrtstrassen-Ordnungen’ van de Nederlandse en Belgische havens.

   Send article as PDF