Na Rilland plànkgas…!

Foto : Boaz Timmermans

Op de parkeerplaats ’t Scheld’, op de A58 ons mooie Zeeland binnenkomend, is het wildplassen uitgevonden. Het is daar rond ‘het Toiletgebouw’ zo vies en smerig dat om enge ziektes en infecties te voorkomen iedereen schielijk de bosjes induikt. Als toon-beeld van onze Zeeuwse gastvrijheid voor bezoekers van een bedenkelijke allure.

Rijdend naar Spanje zal ik daar weer wel aan moeten denken. Omdat we Pepe bij ons hebben, stoppen we nu wat vaker. Bekertje koffie en even naar het toilet. Als je som-mige berichten zou moeten geloven, kom je dan in Frankrijk op zo’n smerige hurkplee terecht…’les toilettes à la Turque’. Pàrdon, maar in de restaurants en tankstations langs de Franse snelwegen moet ik de eerste toch nog tegenkomen. Wel ruime moderne schone toiletgroepen waarvan soms de helft is gesloten omdat die net door het perso-neel wordt schoongekuist. Wat tevens opvalt is dat over het algemeen het publiek er geen zootje van maakt.                                                                                                       Langs de AP7,  ‘Autopista de la Mediterrània’ die we vanaf de Frans/Spaanse grens tot Altea over zo’n zeshonderdvijftig kilometer volgen, zijn ook weinig wanklanken te melden. Prachtige restaurants met alle mogelijke toiletfaciliteiten. Ook elk tankstation heeft een toiletgroep, altijd schoon en netjes. Plus overal gratis. De laatste keer dat ik per trein naar Den Haag reisde, schrok ik al van de prijs van een retourtje eerste klas. Maar het meest verontwaardigd was ik toen eenmaal aangekomen op het station Holland Spoor, er één euro moest worden betaald om even te kunnen sassen.               In vrijwel alle Spaanse supermarkten zijn toiletgroepen. Kost niets en altijd brand-schoon. De supermarktmanager kan het zich doodeenvoudig niet permitteren zijn klanten op een smerig toilet te ontvangen. Overigens deze toiletfaciliteiten zijn altijd vóór de kassa. Dus niemand hoeft iets te kopen als ie even hoge nood heeft. Het parkeren bij alle Spaanse supermarkten, ook bij de hele grote hypermarkten van Benidorm, is vanzelfsprekend kosteloos. Het zit blijkbaar in Spaanse en Franse genen om genereus met hun bezoekers om te gaan. Er zullen ongetwijfeld ook in Frankrijk en Spanje in de mindere café’s en restaurants ronduit smerige toiletten zijn. Maar het vastgeroeste Nederlandse vooroordeel over die bedenkelijke hygiëne in de zuidelijke landen is naar mijn idee een krampachtige illusie.                                                              In Nederland bemoeit notabene een parlement en een minister zich ermee of er in nieuwe Intercitytreinen wel of geen toilet komt. De lobby van de landelijke Federatie van Pisbakbeheerders heeft zolang mogelijk getracht dat te blokkeren.                       Intussen heeft Rijkswaterstaat in haar oneindige wijsheid besloten ‘het Toiletgebouw Rilland‘ definitief te sluiten. Toiletbezoek langs de hele A58 nog uitsluitend cash af te rekenen bij een tankstation. Eerst tanken… dan pissen! Goed nieuws voor de liefheb-bers van wildplassen in bermen en achter bosjes! Welkom in Zeeland… menig argeloze toerist zal zich hogelijk verbazen.                                                                               Onze volgende tweeduizend kilometer snelweg tot Altea hoeven wij ons weinig zorgen te maken over het comfort op de Franse ‘Aires’ en de Spaanse ‘Áreas de Servicios’.       Okay, je betaalt dan weer wel zo’n € 140,- aan tolgeld. Maar dan hèb je ook wat!

   Send article as PDF