Bienvenue…!

Het toerisme is voor Zeeland een belangrijke zaak. Daar moet je geen flauwe grappen over maken en nog minder de spot mee drijven. Een hele serieuze affaire, waar meer dan 8% van Zeeuwse werkgelegenheid mee gemoeid is. Ambitieuze mannen en vrou-wen zijn elke dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat druk in de weer om er telkens weer wat moois van te maken. In deze tijden van economische en meteorologische depressies valt dat om de bliksem niet mee.

Dan vraag ik me toch af wat die Patrick Folie zoal gerookt had toen hij zelfs de lande-lijke pers wist te halen met zijn discours dat de Franse toerist Zeeland heeft ontdekt en dat men speciaal kickt op de Zeeuwse duurzaamheid en op Zeeuwse technologische innovaties. Nadat ik zijn interview op Omroep Zeeland nog eens had beluisterd, begon-nen er toch de contouren van een broodje-aap-verhaal boven de blanke top der duinen uit te komen. Getallen van de bezoekende Franse toeristen kon monsieur le directeur van Promotie Zeeland Delta nog niet ophoesten, maar er werden wel meer Franse kentekens gespot… Rond Terneuzen denken ze daar weer heel anders over.

Net als we een époque achter de rug hebben waarin alles groen genoemd moest worden, tot en met de benzine aan toe, breken we nu onze tong over de misbruik van het woord duurzaamheid.” Elke krotenkoker die tegenwoordig een businessplan moet schrijven, zal het niet nalaten te onderstrepen dat bij alles wat er verder allemaal nog moet gaan gebeuren, de duurzaamheid altijd voorop moet staan. Een nogal komiek aandoende vorm van papegaaien die intussen al wat zielig begint te worden.

In het rapport van de Verenigde Naties, “Our common future” wordt een definitie van duurzaamheid opgevoerd… “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Uit zo’n verhaal kan iedereen het zijne tevoorschijn toveren en dat wordt dan ook driftig gedaan. Iedereen die de Fransen een klein beetje kent, weet dat zij een haast fobische neiging hebben hun erfgoed, le patrimoine, tot het uiterste te beschermen. Daar zijn ze buitengewoon trots op en elk mooi gedeelte van hun prachtige land wordt onmiddellijk tot een Parc Natural Régional verklaard om verloedering te voorkomen.                    Zo’n volk komt heus niet naar Zeeland om onze staaltjes van duurzaamheid te bewon-deren. Probeer een toeristische Fransman maar eens uit te leggen waarom wij hier hardnekkige pogingen doen om onze kokkel- en mosselcultures om zeep te helpen, eeuwen geleden moeizaam ingepolderd land weer onder water te laten lopen en het water van de Grevelingen totaal te laten verzieken… je vous souhaite bonne chance!

Wat Zeeland als technologische innovaties aan een Fransman/vrouw wil laten zien, wil mij ook maar niet te binnen schieten. Of het zouden onze hightech parkeermeters moe-ten zijn! Daarmee hebben we de hele provincie volgeplempt en daarna zo belachelijk ingewikkeld gemaakt dat een lokale autochtoon er al geen wijs uit kan, laat staan een toerist. In het centrum van Parijs mag ik in het weekend mijn auto vrij langs het trottoir laten staan en ik kan me de Franse ontzetting voorstellen bij het zien van het onafzien-bare woud van de Zeeuwse euroslurpende parkeermeters.                                            In Frankrijk rijden al dertig jaar probleemloos pijlsnelle TGV’s door het hele land, dus een toeristische Fransman staat ook niet te zwijmelen als het Zeeuwse boemeltje tergend langzaam voorbij sukkelt op een overweg, waarachter daarna de brug omhoog gehesen wordt om drie jachtjes voorbij te laten dobberen.

Culinair zouden wij, althans volgens de berichten van monsieur Folie, de Fransen nog niet zo erg kunnen boeien. Mon Dieu… laat dat nu het enige zijn waar gegarandeerd elke Fransman in geïnteresseerd is! Precies daarmee zou Zeeland dan ook ontzettend goed kunnen scoren, want wij hebben un tableau des produits régional waar heel veel Fransen met hun chronische buikjeuk, zonder probleem wel een paar honderd kilo-meter voor willen sturen. Alle ballen op de kreeft, de oester, de mossel en de zeekraal! Alleen door Zeeuws-Vlaanderen kan al een complete sterrenroute van Michelin worden uitgezet… notre cuisine remarquable, cette table vaut le voyage!”

Om de wel wat gewend zijnde Franse toeristen te bekoren moeten, net als in hun mooie taal, wel de accenten op de juiste plek worden gezet. Patrick Folie en zijn promotieclub van twaalf copains et copines zullen dan serieus aan de bak moeten. De toeristische en culinaire sector van Zeeland verdient dat en geen domme prietpraat. Een cursus bij de Alliance Francaise kan dan al de nodige opheldering geven.

   Send article as PDF