Pas op met die Westerschelde..!

Een bezorgde hoofdredactionele waarschuwing laatst in de PZC die wat merkwaardig overkwam… Alsof de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) ooit ook een suggestie zou doen of zou willen overwegen om de grotere containerschepen voortaan maar gewoon naar Zeebrugge of Rotterdam te sturen! Onzin…de VNSC beschermt juist angstvallig de economische  belangen van Antwerpen en in de slipstream de andere Scheldehavens.

Verder in het Zeelandkatern van die dag, tamboereerde redacteur Frank Balkenende vrolijk verder over de diverse problemen van en op de Westerschelde. Slaat eerlijk gezegd ook de plank nogal eens mis. Want de Westerschelde als een Nederlandse rivier beschouwen en denken dat Zeeland er ook nog iets over te vertellen heeft, is een sprookje. Dus als opfrissertjes voor Arie Leen Kroon en Frank Balkenende nog even de volgende feitjes voor de inkleuring van de PZC-berichtgeving…

 • De VNSC is opgericht door NL en Vlaanderen samen. Als uitvoerend orgaan van het Schelde Traktaat, overeengekomen 19 april 1839 en wettelijk vastgelegd op 20 mei 1843.
 • Het Schelde Traktaat regelt de gezamenlijke zeggenschap over het totale beheer van de Westerschelde.
 • De enige riviermonding ter wereld welke door twee onafhankelijke landen sámen wordt beheerd. Terwijl de Westerschelde toch geheel op NL-grondgebied ligt.
 • De VNSC regelt van alles maar bewaakt primair de economische belangen van de scheepvaart van en naar Antwerpen.
 • Elke beknotting van de bereikbaarheid van Antwerpen en de vrije vaart op de Westerschelde is de VNSC een gruwel, onbespreekbaar!
 • De dieptes en de betonningen van de vaarwegen op de Westerschelde zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig.
 • De Westerschelde moet 24/24 op diepte worden gehouden door een aantal grote moderne hopperzuigers. De permanente verzanding is indrukwekkend.
 • De door de PZC gemelde toename van de (dwars)stromingen hebben minder te maken met klimaatverandering, maar meer met de kunstmatige dieptevergroting van de vaargeulen.
 • Het waterdebiet van de Westerschelde is daardoor historisch gezien namelijk nog nooit zo groot geweest.
 • Ook in 2016 kondigde de VNSC een diepgaande studie aan voor een visie op de Westerschelde-ontwikkeling tot 2035. Eric Luca van RWS en Sofie Verheyen van VNSC gingen die kar trekken. Zou eind 2018 klaar moeten zijn. Het resultaat is op de VST-site onvindbaar.
 • De scheepvaartintensiteit op de Westerschelde is de laatste jaren qua het aantal scheepsbewegingen van de zeevaart  gestabiliseerd.
 • In de periode 2010 tot en met 2019: Vlissingen -/-0,15%, Overloop van Hansweert -/-2,51%, Nauw van Bath -/-2,34%. Sec qua scheepvaartbewegingen is er dus zelfs een lichte terugloop t.o.v. de cijfers van 2010.
 • De schaalvergroting in tonnages per scheepsbeweging is wel toegenomen. Maar zal vanwege de diepgangrestricties ook niet meer significant verder toenemen.
 • De scheepsbewegingen en tonnages voor 2020 zullen vanwege Covid-19 een scherpe daling geven. Elke prognose op herstel of overschrijding van de 2019-totalen, lijkt vooralsnog compleet koffiedik kijken.
 • De door mij in 2016 geprognotiseerde grootte van containerschepen tot 24.000 TEU is per mei 2020 gerealiseerd.
 • Dat geldt echter niet van de ook door mij voorspelde scheepslengte tot 430 meter. De ‘HMM Algeciras’ met een capaciteit van 24.000 TEU is ‘slechts’ 400 meter lang, 61 meter breed en heeft een maximum diepgang van 16,5 meter…foutje dus!
 • Bij verdere schaalvergroting van de wereldcontainervloot zal de huidige maximale diepgang voor de Westerschelde van 15,2 meter de bottleneck blijken te zijn. Rotterdam, Felixstowe en Le Havre bijvoorbeeld kennen dat probleem niet. Overigens de bouw van containerschepen van tweemaal de huidige maximale capaciteit zoals de PZC suggereerde, is bepaald onrealistisch.
 • Routering van de grote Oost/West containerlijnen legt steeds meer de nadruk op de Mediterrane havens. Het Marokkaanse Tanger Med, het Spaanse Algeciras, het Italiaanse Gioia Tauro en het Griekse Piraeus ontwikkelen zich verder tot bepalende HUB-ports.
 • Mede door Covid-19 zijn er voor de 24.000 TEU schepen al oostgaande reizen naar het Verre Oosten verlegd via de route om Kaap de Goede Hoop.
 • De scheepvaart op de Westerschelde is het afgelopen decennium wel bijzonder veilig gebleken. De stranding van de ‘CSCL Jupiter’ op 14 augustus 2017 bij Bath was uitsluitend een gevolg van een technisch probleem aan boord van het schip.
 • De zee- en binnenvaart kunnen op een groot aantal gedeelten van de Wester-schelde worden gescheiden. De verkeersposten monitoren dit adequaat.
 • De zeehonden- en visbestanden in de rivier zijn bemoedigend.

De Westerschelde-statistieken duiden meer op een consolidatiefase c.q een terugloop. Berichtgeving omtrent allerlei toenames worden door de VNSC waarschijnlijk uitsluitend gelanceerd om de overheidsbudgetten in Vlaanderen en NL op te krikken.                    De kostbare nieuwe zeesluis van Terneuzen is daarvan een tragisch voorbeeld.

   Send article as PDF