Om u beter van dienst te kunnen zijn…

De leiding van de Nationale Politie is laatst een beetje geschrokken van de uitkomst van een enquête over de efficiency en klantvriendelijkheid van dit instituut, met meer mensen in dienst dan het hele Nederlandse leger bij elkaar. Vooralsnog herkent de firma Hermandad zich nog niet geheel in de kritiek, want iedereen wordt toch steeds voorkomend te woord gestaan…

  • Welkom bij de Nationale Politie… om u beter van dienst te kunnen zijn, krijgt u hierbij een keuzemenu. Na de piep kunt u uw keuze intoetsen…                            1 – bent u een Nederlander?                                                                                    2 – bent u een Europeaan woonachtig in een EU-land, zijnde geen Griek?            3 – bent u een uitgeprocedeerde asielzoeker?                                                        4 – bent u zelf politieman?
  • U bent Nederlander… om u nog beter van dienst te kunnen zijn, krijgt u hierbij een keuzemenu. Na de piep kunt u uw keuze intoetsen…                                             1 – heeft u een strafblad of een ander abonnement op de Nationale Politie?           2 – wilt u dan nu meteen donateur worden van de Nationale Politie met onze gezinskorting en een dagelijks beltegoed?                                                               3 – betaalt u zwart onder de tafel of via uw bank?                                                   4 – wilt u dan nu heel secuur uw pincode intoetsen en afsluiten met een hekje?
  • U bent geen donateur en wilt het ook niet worden omdat u het idee heeft al genoeg belasting te betalen… om u dan toch van dienst te kunnen zijn, krijgt u hierbij een keuzemenu. Na de piep kunt u uw keuze intoetsen…                            1 – denkt u nou heus dat de Nationale Politie u dan van dienst kan zijn?               2 – u verwart de Nationale Politie toch niet met het Leger des Heils of een andere het maatschappelijk belang dienende Ngo?                                                             3 – of belt u soms alleen om uw grote waardering voor de Nationale Politie uit te spreken?                                                                                                                   4 – en vindt u onze korpschef Gerard Bouwman ook zo’n moordgozer?
  • U vermoedt dat de Nationale Politie u van dienst zou kunnen zijn… om u dan mis-schien van dienst te kunnen zijn, krijgt u hierbij een keuzemenu. Na de piep kunt u uw keuze intoetsen…                                                                                                 1 – wilt u ons telefonisch iets melden of vertellen?                                                  2 – of heeft u soms liever dat de Nationale Politie u eens iets vertelt?                     3 – wellicht wenst u onze glossy brochure voor de eenmalige introductieprijs van slechts een lullige twaalf euro vijftig onder rembours thuis te ontvangen?               4 – wilt u een afspraak maken dat de Nationale Politie een keer geheel vrijblijvend bij u langs komt voor het maken van een passende offerte?
  • U belt om ons telefonisch iets te melden… om u dan beter van dienst te kunnen zijn, krijgt u hierbij een keuzemenu. Na de piep kunt u uw keuze intoetsen…         1 – is er bij u ingebroken?                                                                                          2 – heeft u soms zelf ingebroken, zo ja, wilt u dan straat, nummer en de postcode opgeven waar u de boel heeft leeg gejat, zodat wij omgaand onze diensten, tarie-ven en leveringscondities aan de gedupeerde kunnen aanbieden?                        3 –  is er sprake van huiselijk geweld, een bij nader inzien toch ongewenst zeden-delict, een uit de hand gelopen spelletje wurgsex of iets wat daar op lijkt?              4 – staan er voor de deur enige gemaskerde met koevoeten gewapende Bulgaars sprekende individuen naar uw slaapkamerraam te wijzen?
  • U heeft het niet zo erg op gemaskerde Bulgaars sprekende individuen… om u dan beter van dienst te kunnen zijn, krijgt u hierbij een keuzemenu. Na de piep kunt u uw keuze intoetsen…                                                                                                1 – u heeft ongetwijfeld het in onze webwinkel verkrijgbare boek ‘Bulgaars voor Dummies’ naast u op uw nachtkastje liggen en zo niet, waarom dan niet?             2 – mochten die Bulgaren u desondanks niet helemaal goed verstaan, heeft u dan wellicht ooit een cursus voor doventolk gevolgd?                                                    3 – heeft u soms zelf om uw woorden nog wat kracht bij te zetten de beschikking over een professionele honkbalknuppel, subsidiair een boksbeugel?                    4 – denkt u, ondanks dat de communicatie misschien niet gladjes verloopt, nou heus dat die gemaskerde Bulgaren ook maar een greintje kwaad van plan zijn?
  • U heeft sterk het idee dat die Bulgaren echt niet op de bus staan te wachten… om u beter van dienst te kunnen zijn, krijgt u hierbij een keuzemenu. Na de piep kunt u uw keuze intoetsen…                                                                                             1 – kunt u dan niet even zelf die Bulgaren naar de dichtstbijzijnde daklozenopvang brengen?                                                                                                                   2 – u denkt toch zeker niet dat die Bulgaren het op uw langs de stoeprand gepar-keerde spiksplinternieuwe Mercedes hebben voorzien en waarvan de sleutel op uw nachtkastje ligt?                                                                                                  3 – of toch wel?                                                                                                        4 – u vertrouwt het niet en u wilt dat wij nu toch maar even poolshoogte komen nemen?
  • U vermoedt toch binnen afzienbare tijd weleens het slachtoffer te kunnen worden van een klassieke en zeer gewelddadige Bulgaarse carjacking… om u beter van dienst te kunnen zijn, krijgt u hierbij in het kader van de door de Majesteit voor elk van Zijn onderdanen geproclameerde burgerlijke zelfredzaamheid het eenmalige gratis adviezenmenu teneinde uw zaakjes maar fijn naar eigen inzicht geheel zelf op te lossen…                                                                                                           1 – de Nationale Politie verroert namelijk geen poot op basis van slechts een ver-moeden en natuurlijk al helemaal niet voor niet-donateurs. Dat past ook voor geen meter in onze prioriteitenstrategie die wij vanwege de nijpende onderbezetting nu eenmaal altijd moeten toepassen.                                                                            2 – slechts wanneer u die Bulgaren met uw honkbalknuppel c.q boksbeugel lijfelijk bedreigt, zijn wij terstond massaal ter plekke om u met een nekklem af te voeren! 3 – weest u dus eindelijk eens verstandig en flikker die autosleutels gewoon uit uw slaapkamerraampje!                                                                                                   4 – dit gesprek is nu ten einde; er volgt ook geen piep meer. Wel een wettelijk ver-plichte deelname aan een slechts dertig minuutjes van uw tijd vragende enquête naar de efficiency en de klantvriendelijkheid van de Nationale Politie.                    Tja…
   Send article as PDF