Een Zeeuws kadootje…

royal-klipper-2

Jaap van der Zwan was een markant persoon.                                                               Half de jaren tachtig van de vorige eeuw was Jaap samen met zijn broer Arie eigenaar van de destijds grootste Nederlandse diepzeevisbedrijf Jaczon, uit Scheveningen. Met een indrukwekkende vloot van enorme hektrawlers die voornamelijk op haring en ma-kreel visten. Om die visjes, zoals Jaap ze altijd liefkozend noemde, te exporteren was Jaczon ook reder van een aantal koel- en vriesschepen, de ‘reefers’. Die schepen had-den altijd een naam beginnend of eindigend op ‘Klipper’. Daarnaast had het bedrijf grote belangen in de Franse tonijnvisserij, in de OG sector van zowel woningbouw, utiliteitsbouw, logistieke projecten, etc. Kortom, een imposant bedrijf.

Jaap van de Zwan was een visionair die solo vanaf 1981 de opkomst van de koel- en vriesactiviteiten in de Vlissingse haven in gang zette. Een harde zakenman die kansen greep waar anderen twijfelden en een meester in het uitdenken van businessmodellen. Hij was echter ronduit chaotisch in de uitwerking en daarvoor omringde hij zich dan met professionals.                                                                                                                  Hij was grootaandeelhouder van ons havenbedrijf ‘Flushing Stevedoring’. Jaap woonde uit fiscaalvriendelijke overwegingen in Kapellen (B) maar hield kantoor bij ons in Vlissin-gen. Havenbedrijven waren vaak ‘voornaambedrijven’ waar iedereen elkaar ‘topdown’ bij de voornaam noemde. Slechts met één uitzondering, want Jaap van der Zwan werd door iedereen met ‘Meneer Jaap’ aangesproken, zelfs door de medevennoten.

Begin 1987 zat ik met Jaap van der Zwan over zijn nieuwbouwschip ‘Royal Klipper’ te praten dat op dat moment in aanbouw was. Omdat ik als kapitein op een reefer had gevaren, gingen dat soort gesprekken meestal over allerlei technische dingetjes. Op een een bepaald moment vroeg ik hem wat eigenlijk de thuishaven van dat schip zou worden… ‘Scheveningen… natúúrlijk!’                                                                                Toen ik hem voorstelde om deze keer maar eens ‘Vlissingen’ op die kont te zetten, keek hij me aan of ik iets verschrikkelijks goors had gezegd. Na een paar weken met het nodige gedram mijnerzijds, slaagde ik erin hem met een paar puike flessen whisky om te kopen. Daarmee zou de ‘Royal Klipper’ het trotse vlaggenschip worden van de hele Vlissingse varende vloot, die tot dat moment alleen maar uit een paar kotters, sleepboten en zandzuigertjes bestond.

m.s. 'Royal Klipper' passeert Maassluis op haar proefvaart, 18 maart 1987. Foto Teun v.d. Zee.

m.s. ‘Royal Klipper’ passeert Maassluis op haar proefvaart, 18 maart 1987.        Foto Teun v.d. Zee.

Na de proefvaart van 18 maart 1987 op een winderige Noordzee, die ik mee mocht maken, werd de ‘Royal Klipper’ op 30 maart 1987 aan de Parkkade in Rotterdam door de Yselwerf aan de rederij Jaczon opgeleverd. De doopplechtigheid werd verricht door de echtgenote van de Zeeuwse commissaris van de Koningin, Kees Boertien. De Boertientjes waren samen met een buslading vol Vlissingse en Zeeuwse hotemetoten naar Rotterdam gekomen. Alleen de Vlissingse burgemeester Jaap van der Doef (PvdA) mocht niet mee. ‘Meneer Jaap’ had namelijk een gloeiende hekel aan ‘die Rooien’. 
Niettemin was het een hele gezellige gebeurtenis die ’s avonds besloten werd met een copieus diner in het Delta Hotel aan de Rotterdamse Waterweg. Daar zwaaiden we met z’n allen de passerende ‘Royal Klipper’ uit, die meteen aan haar eerste reis begon.
Toen het diner al redelijk ver gevorderd was, vonden enige mensen het nodig om nog wat onsamenhangende toespraken te gaan houden. Waaronder de directeur van het Havenschap Vlissingen, onze eminente Jan van Konijnenburg. Jan had er al een paar achter de kiezen en vanachter de microfoon begon hij plotseling als een aangeschoten Limburgse vendelzwaaier met een vlag van het Havenschap Vlissingen te wapperen. Hij beloofde plechtig dat indien de ‘Royal Klipper’ met deze vlag in top de haven van Vlissingen binnenliep, er geen havengeld behoefde te worden betaald. Een stáánde ovatie was zijn deel!

Nadat Jan van Konijnenburg weer aan zijn tafel zat om een slokje te nemen, werd hij door penningmeester Hans van der Hart erop gewezen dat dit wel een heel genereus gebaar was. Stel je nou ’s voor dat zo’n schip veertig jaar lang regelmatig in Vlissingen zou komen… Jan verslikte zich, rende naar de microfoon om haastig te bezweren dat zijn aanbod alleen gold voor de àllereerste keer dat de ‘Royal Klipper’ in Vlissingen zou aankomen..!                                                                                                                  Ècht weer typisch Zeeuws, dus werd er massaal afkeurend met witte servetten gewuifd.

Jaap van der Zwan overleed op 25 maart 1996, slechts 59 jaar oud.                            De ‘Royal Klipper’ werd op 16 oktober 2016 op het sloopstrand van Alang gezet.

   Send article as PDF   

2 thoughts on “Een Zeeuws kadootje…

Reacties zijn gesloten.