De Kreeftenmepper

Wij hebben een hekel aan vliegen als huisdier. Vooral aan grote strontvliegen en die zijn er nogal wat in de landelijke omgeving van ‘Kruunehe’. Na op jacht naar die irritante rotbeesten een aantal NRC’s aan flarden te hebben geslagen, besloten we om een deel van ons spaargeld te investeren in een originele vliegenmepper. Zo’n retromodel, maar dan wel van plastic.                                                                                                             Dat is letterlijk en figuurlijk een doorslaand succes geworden! Elke klap was raak en de vliegen werden bij bosjes geplet. De doffe dreunen van onze vliegenmepper overtroffen veruit de lokale hagelkanonnen bij een naderend onweer. Het hele appartementencom-plex stond op zijn funderingen te schudden.

Wie er nou weer gebeld heeft, weten we niet maar ineens stond er zo’n bars kijkende ‘Animal Cop’ van Dion Graus voor de deur. Dat zijn de ambtelijke wakers die namens de PVV opkomen voor het dierenwelzijn…                                                                         Òf wij nou wel wisten waar we eigenlijk mee bezig waren?                                             Jazeker, dat wisten we… vliegen doodslaan!                                                                      Òf wij dan eigenlijk wel idee hadden wat zo’n vlieg allemaal mee moest maken als hij achterna werd gezeten door een vliegenmeppend vrouwmens. Zelfs na een daverende miskleun vliegt zo’n vlieg zijn hele verdere leven met een ernstige vorm van PTSS. Daarbij komt nog dat menige vlieg door een schampschot zwaargewond met spartelen-de pootjes, botbreuken, afgescheurde vleugels en gapende hoofdwonden op de grond een langdurige en pijnlijke doodstrijd tegemoet ging…                                                       Òf we daar wel eens bij stil hadden gestaan?                                                                     Nee, dáár hadden we nog nooit bij stil gestaan.                                                               Wel waren wij van mening dat die strontvliegen wederrechtelijk ons huis waren binnen-gedrongen en dat wij volgens artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht het volste recht hadden ons pand te verdedigen en uit zelfverdediging de indringers neer te slaan.   Daar hadden de ‘Animal Cops’ niet van terug en besloten zij zich ijlings naar Yerseke te spoeden, alwaar voortdurend en op grote schaal kreeften zouden worden mishandeld.

In de PZC werd vorig jaar al het kwalijke nieuws over de gevaarlijke gekken D.Trump, R.Erdogan en V.Poetin totaal weggedrukt door ronkende artikelen over het vermoorden van kreeften. Kreeften worden normaliter levend in kokend water of in een stoomoven op 135 graden binnen de kortste keren consumptieklaar gekookt. Daar kunnen ze in een abattoir nog een voorbeeld aan nemen. Maar de dierenpolitie was bij een restau-rant in Yerseke binnengevallen en de eigenaar beschuldigd van dierenmishandeling.

Heftige polemieken stuiterden daarop door de media met allerlei veronderstellingen over de pijnbeleving van een kreeft. Volgens Dion Graus c.s. leed een kreeft ondrage-lijke pijnen als hij in kokend water werd gekieperd. Het bleef diffuus hoe men aan deze wetenschap kwam, maar sommigen hadden zelfs een kreeft horen gillen. Ineens bleek het klaarmaken van een kreeft een vraagstuk waarover de Dierenpolitie, de Koninklijke Horeca Nederland, Onderzoeksinstituut Imares, de Stichting Promotie Oosterschelde-kreeft en de Vereniging Slow Food allerlei uitgesproken meningen hadden. Maar zelfs wetenschappelijke studies van de universiteiten van Oslo en Dublin gaven geen uitsluit-sel.

Ik besloot daarom iemand te raadplegen die dagelijks met kreeften omgaat. Mijn zwa-ger is kreeftenvisser. Die zat me na mijn vraag nogal bezorgd aan te kijken en zich af te vragen tot welk stadium bij mij de dementie nu zo ongeveer gevorderd zou kunnen zijn.  Hij had zich nog nooit verdiept in de pijnbeleving van een kreeft, wel in die van zichzelf. Daarom schoof hij altijd schielijk, zodra hij weer zo’n beest uit een ‘kubbe’  haalde, een paar stevige elastieken om de vervaarlijke ‘nibbels’, om te voorkomen dat er een paar vingers afgeknepen werden. Kreeften hebben namelijk compleet schijt aan de pijnbele-ving van een kreeftenvisser.                                                                                                Ook aan de Punt van het Groene Hoofd had het dagelijks Verenigd Convent geen una-niem oordeel of die kreeft het nu echt zo slecht naar zijn zin had zodra hij in het koken-de water of in een stoomoven verdween. Een van de meest diervriendelijke senioren van de Punt gaf het advies om… ‘da bêêstje netzo lank zachies over zun rik te strieke tottum vaneigens doad gieng…!’

Concluderend ben ik thans tot het voornemen gekomen om elke eerstvolgende op het menu staande kreeft met een onverhoedse dreunende opdoffer van onze vliegenmep-per bewusteloos te slaan, alvorens hij behoedzaam in het kokende water wordt onder-gedompeld. Dit ter bevordering van een rein geweten en vooral een smakelijke eetlust.

   Send article as PDF   

2 thoughts on “De Kreeftenmepper

  1. Over niet al te lange tijd komen de kokkels, scheermessen, alikruiken en wulken en ander onderwatervoedsel aan de beurt. Als het maar lekker is, toch.

    Zoals dat kleine meisje aan haar vriendinnetje vroeg “Bidden jullie altijd voor het eten”. Waarop haar vriendinnetje antwoorde “Nee, onze moeder kan goed koken”.

Reacties zijn gesloten.