Hoogwater…

Ik mag ontzettend graag naar schepen kijken maar ik word zo langzamerhand wel een beetje chagrijnig van die gifgroene ‘Pallieter’ en die muisgrijze ‘Sebastiano Caboto’. Als twee hangjongeren drijven die nu al heel de tijd dat ik hier in ‘Kruunehe’ woon, hinderlijk door mijn uitzicht. Om in opdracht van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie, afgekort VNSC ‘onze’ rivier nog dieper te maken. Alsof die potverdomme al niet diep genoeg is. Die Westerschelde is nog nooit zó diep geweest! 

Maar toch, dag en nacht wordt er op de rivier gebaggerd om de vaargeulen geschikt te maken schepen met een nog grotere diepgang Antwerpen te laten bereiken. Op dit mo-ment ligt dit op 15,5 meter. Voor volle met crude-oil geladen mammoettankers is dit al onvoldoende. Maar voor de ULCC, de ‘Ultra Large Container Carrier’ lukt het nog net. Wel moet er dan onophoudelijk gebaggerd worden. Deze onverbiddelijke economische wetmatigheid heeft echter een donker randje.                                                              Een steeds dieper en ruimer wordende Westerschelde betekent een steeds grotere waterhoeveelheid die door de getijden door de geulen wordt geperst. Dit veroorzaakt weer een grotere getijdenslag. Zo staat het ook allemaal keurig beschreven in de studie ‘Water, zand en slib in het Schelde-Estuarium’ uit 2013 van de beheerder van de rivier, de VNSC. Hoewel er prachtige foto’s en grafieken in staan, wordt er helaas niet klip en klaar vermeld waar het eigenlijk om draait. Namelijk dat door de uitdieping van de Westerschelde en het daaruit voortvloeiende grotere waterdebiet ook het gevaar voor een overstroming in het oostelijk gebied van de Westerschelde drastisch toeneemt. En behalve Antwerpen ligt daar ook ‘Kruunehe’…

Een springtij en een langdurige noordwestelijke storm kunnen het zaakje hier zo weer laten overstromen. De opstuwing van de Sint Nicolaasstorm van 2013 was in deze regio slechts 60 centimeter onder het ramppeil van 1953. Antwerpen ontsnapte toen maar nauwelijks aan een overstroming. Anders dan in 1953 staan er rond Antwerpen nu wel een cluster gammele atoomcentrales, gigantische BASF-achtige chemiecom-plexen en een heleboel andere narigheid. Een moderne overstroming heeft daarom naast alle waterschade ook een ecologische Fukushima-dreiging. De VNSC beveelt daarom draconische maatregelen aan om het overstromingsgevaar door verdieping te elimineren. Dàt hebben we daarom ‘ontpolderen’ genoemd… dus gewoon zorgen dat het opgestuwde water een nog groter uitstroomgebied krijgt.                                       Om zoiets voor elkaar te krijgen heeft het bestuurlijk gezag besloten het hele Wester-schelde-Estuarium als een Natura 2000 gebied aan te laten wijzen, een natuurgebied. Een sluwe wisseltruc met medewerking van notoire groene leugenaars. Daaruit komt het axioma dat voor elke gebaggerde kuub weer natuurcompensatie zou moeten worden gegeven. Het gegeven dat de Westerschelde al twintig eeuwen lang een dynamisch estuarium is waar voortdurend miljarden kuubs sediment aangevoerd en verplaatst worden, wordt genegeerd. Ingepolderde goede landbouwgrond móet en zàl getransformeerd worden tot overstroombare uitwaarden, ter meerdere glorie van de diepzeehaven van Antwerpen.

Voor de bestuurlijke macht was het spelen van de groene kaart de enige mogelijkheid om legitiem draagvlak te realiseren voor het feit dat Antwerpse havenbelangen het prijsgeven van Nederlandse polders keihard eist. Deze al sinds 1839 durende Vlaamse gijzeling van het Schelde Tractaat wordt consequent door de Nederlandse bestuurlijke machten besmuikt verzwegen. Of er wordt lafhartig naar Europa gewezen.                     Alleen een dwaas denkt nog onbeperkt door te kunnen gaan de Westerschelde uit te diepen. Eens zal moeten worden vastgesteld dat aan de groei van Antwerpen een eind moet komen. Op dit moment heerst daarop in België nog een groter taboe dan de On-bevlekte Ontvangenis van Maria in twijfel te trekken. Om alle mogelijke scenario’s nog eens smeuïg de revue te laten passeren, voegt weinig toe. Maar de feiten liegen niet, in dit geval het waterpeil van de Westerschelde. Ook al hebben we intussen ons zo ver-trouwde nationale referentiepunt NAP vervangen door het meer logische LAT-peil.

Maar hoe we het peil van de waterhoogte ook noemen; het stijgt steeds sneller. Als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering, het smelten van het poolijs, het tome-loos uitdiepen en verruimen van de rivier, een uitsluitend de economische wetten ge-hoorzamend bestuur en corrumperende gedrag van falende milieuridders. De komende vijftig jaar zal er nog heel wat Zeeuwse polder aan moeten geloven om Antwerpen be-reikbaar te houden. Zeeland wordt dus de komende periode ernstig bedreigd door het klimaat en de Belgische economie. Zet je kaplaarzen maar alvast klaar naast de voor-deur!

   Send article as PDF   

2 gedachten over “Hoogwater…

 1. De argumenten van Alexander kloppen.
  Het zijn de feiten.
  Deze waarheden zijn door diverse mensen al vele malen in De Haag op de borden van de daar huizende parlementariërs gelegd.
  Vooral Ir. Wil Lases heeft goed onderbouwde argumenten en berekeningen naar de bewindslieden gemaild en gestuurd.
  Ook onze Vlaamse vriend De Cloedt heeft alle partijen al uitgenodigd (en die zijn ook gekomen) om met eigen ogen te aanschouwen met welke onzin deze afspraken met België zijn omkleed.
  Daarbij heeft hij de parlementariërs met onomwonden duidelijk gemaakt dat de Antwerpse Havenmaffia niets anders willen dan hun macht vergroten en ze uiteindelijk geen moer om de natuur geven.
  Nederland moet dat maar voor Europa oplossen.
  De parlementariërs zijn bang om onbetrouwbare partners genoemd te worden dus Zeeland moet het gelag betalen.

 2. Ik hoop dat ze dit ook in De Haag lezen en dat het ook doordringt.
  Maar ja die hebben het weer te druk om een kabinet te formeren.

Reacties zijn gesloten.