Eigen volk straks laatst?

 

Mijn eerste kennismaking met onze multiculturele samenleving was eind de jaren vijftig. Direct naast het Middelburgse voetbalveld aan de Nadorst, lag een Ambonezenkamp. Op zondag als de blanke godenzonen van de voetbalclubs Middelburg of Zeelandia speelden, stonden de Ambonezen met hun neuzen tegen het gaashek gedrukt of hin-gen ergens in een boom om een glimp van de wedstrijd op te kunnen vangen. Eerlijk en gezagsgetrouw als zij waren, gaven zij de bal altijd direct terug wanneer die door een afzwaaier in hun kamp terecht was gekomen. Lees verder

ZZP’er… entrepreneur of bedelaar?

 

Iedereen die hoort dat zijn of haar baan verloren gaat en ontslag zal volgen, krijgt erg slecht nieuws. Dat was vroeger al zo en dat is het nu nog steeds. Ondanks alle vooruit-gang en welvaart in de wereld is het werkeloos worden nog steeds een hele grote en directe bedreiging voor het individuele bestaan. Met dat bericht kan je eigenlijk niet thuiskomen, niet op een verjaardag of bij je vrienden in het clubhuis. Door dit bericht verandert compleet je imago, je levensstijl, je solvabiliteit en al je vooruitzichten. Voor vijftigplussers met hypotheken en studerende kinderen is werkeloosheid zelfs ronduit catastrofaal. Lees verder

De Wet van Karma

 

Karma is een Sanskriet woord dat wordt gebruikt voor de kosmische Wet van Oorzaak en Gevolg. Van toepassing op alles; een universele wet. Daaruit volgt bijvoorbeeld een wiskundige chaostheorie die door de Amerikaanse meteoroloog Edward Lorenz werd aangevoerd om aan te duiden dat het gefladder van een vlinder op de Kaap Verdische eilanden een dusdanig verandering van luchtdrukgolven kan initiëren dat dit minuscule vleugelgewapper uiteindelijk duizenden mijlen verderop resulteert in een verwoestende tropische orkaan. Geen enkele oorzaak blijft zonder gevolg, zo zegt de Wet van Karma. Ook op het wereldtoneel… Lees verder

Mag ik dat zeggen…?

Zeeland staat weer even op zijn grondvesten te schudden. De baas van het intussen bijna failliete energiebedrijfje Delta heeft in 2015 een loonsverhoging van 120.000 pietermannen gekregen op zijn aanvangssalarisje van 400.000 euri. Proficiat, Arnoud, en wat is daar dan nu zoal mis mee? Lees verder

Over rare woorden gesproken…

Hostermanne… kreeg ik toch laatst een heuse gele kaart! Niet vanwege het roekeloos inkomen met een gestrekt been, een venijnige elleboogstoot en/of een ander hartelijk-heidje waarmee men op het voetbalveld elkaar te lijf gaat.                                               Nee, in de Eerste Kruiningsche Sociëteit op de Groene Punt kreeg ik door de praeses van de ballotagecommissie ondubbelzinnig de gele kaart voorgehouden en hij dreigde verkapt met excommunicatie als ik nou niet eens als de bliksem zou stoppen met het gebruiken van al die rare moeilijke woorden in mijn blogs. Daar was de praeses hele-maal niet van gediend en de rest van Kruunehe nog veel minder! Lees verder

In de naam van…

 

Zelfs een twijfelende agnosticus als ik, voelt op dit moment enig medeleven met de ware gelovige. Let wel, met de ware gelovigen, beslist niet met de religies. De actualiteit en de historie hebben kristalhelder aangetoond dat de religies, met name de drie belangrijkste monotheïstische godsdiensten altijd al broeinesten van misdaden tegen de menselijkheid zijn geweest. Het christendom, de joodse religie en de islam hebben de wereld al sinds eeuwen met bloed besmeurd in een perfide strijd om macht en over-heersing. En steeds in de naam van… Lees verder

Stoplichten bij Vlissingen?

De Vlaams Nederlandse Schelde Commissie en Rijkswaterstaat hebben de handen ineen geslagen om erachter te komen hoe het verder moet op de Westerschelde. Er is een probleem opgeborreld dat erop duidt dat het in de toekomst weleens te vol zou kunnen worden op de rivier naar Antwerpen. Vooral de toename van ULCV’s, de con-tainerkolossen, geeft redenen tot zorg. En dan vooral voor die joekels van exemplaren die alleen afhankelijk van het tij op- of af kunnen varen. Lees verder

C’est le ton qui fait la musique!

Onze Lieve Heer heeft er in zijn onpeilbare grote wijsheid voor gezorgd dat de homo sapiens zich van elkaar weten te onderscheiden door voorkeuren en smaken. Onder andere, want er zijn nog wel wat meer verschillen. Maar het verschil in voorkeur en/of smaak zorgt er voor dat het geen totale chaos wordt op de wereld. Anders werden we allemaal verliefd op dezelfde vrouw/man, wilden allemaal tegelijk in hetzelfde restaurant gaan eten en was er een eindeloze wachtlijst om in het idyllische Kruse Veer te kunnen wonen. Godzijdank is dat niet het geval en bestaat er een immense en oneindige diver-siteit aan zeer persoonsgebonden affecties voor de meest uiteenlopende zaken. Zoals bijvoorbeeld voor de muziek. Lees verder