Het pensioen… een zwart gat met dubbele bodem

 

Een mens moet echt wel onder een goed karma door zijn werkzame leven heen zijn geworsteld om redelijk recht van lijf en leden zijn pensioen te halen. Voor velen een grote opluchting waar handenwrijvend naar uit wordt gezien. Met pensioen gaan is de eerste en de laatste fase in het leven dat iedereen vrijelijk kan beslissen hoe hij zijn tijd wil gaan invullen. Lees verder

Good guys…

 

Alle zestien Nederlandse minister-presidenten sinds 1945 hebben heel goed geweten wat er zich destijds bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië zoal heeft afgespeeld. Daarom moeten we het Mark Rutte, geboren in 1967, ook maar niet direct kwalijk ne-men dat hij daarvoor geen ‘welgemeende’ excuses aanbiedt. Het enige dat hij hierbij zou doen, is al zijn voorgangers voor schut zetten. Daarbij en dat is veel kwetsender, heeft Nederland al zoveel gelegenheden om excuses te maken laten passeren en hiervan expliciet geen gebruik van willen maken. De excuusperiode is nu verlopen en hiervoor heeft Nederland zich dus definitief gediskwalificeerd. Lees verder

Een rondje op de fiets…

 

Het werd van een vertederende aanblik tot een moment met een unheimisch gevoel. Op die zonovergoten morgen, vlak achter ons huis. Ik fietste door onze wijk Kruse Veer en zag op een stoep een prachtig tafereeltje. Een klein meisje van misschien nog geen twee jaar zat plat op haar bipsje te spelen met een bont gevlekte lapjeskat. Het beestje liet zich heerlijk verwennen door het kindje. In het voorbijgaan keek de kleine naar mij en zwaaide heel vrolijk en spontaan. Zomaar even een prachtige mooie mini-flashmob. Lees verder

No-reply…

 

Er gebeurt helaas teveel in de wereld om me er allemaal aan te ergeren. Daar zal ik me dan ook niet aan bezondigen of belachelijk mee maken. Of anders trachten dat zoveel mogelijk te beperken. Maar laatst kwam er toch weer eentje voorbij. Laat ik het zo zeg-gen… het irriteert me zodra er weer eentje in mijn mailbox ploft. In onze digitale wereld begint zich namelijk een scheiding af te tekenen tussen de hen die blijkbaar iets te vertellen hebben en de suckers die daar alleen eerbiedig kennis van mogen nemen. Voor alle duidelijkheid… ik behoor dus bij de suckers. Pure eenrichtingscommunicatie, zonder de mogelijkheid om er nog eens even op te reageren. Dat is namelijk niet meer toegestaan, zodra je een noreply-mail ontvangt. Lees verder

Stom, hè?

‘Waar blijft toch m’n geld?’ roept iedereen wel eens quasi-wanhopig als het geld langs alle kanten de deur uitvliegt. Dat denkt onze minister van financiën misschien ook wel eens. Alleen maakt hij dan daarbij een denkfoutje… het is niet zijn geld, maar ons geld. De B.V.Nederland heeft voor 2016 als inkomsten 253,5 miljard euro op de begroting ingeboekt. Als uitgaven echter 262,1 miljard. Dus geven we ook in het jubeljaar 2016 nog steeds een slordige 8.600.000.000 euro’s meer uit dan erin komt. Dat heeft tot gevolg dat onze overheidsschuld steeds verder de pan uit rijst. In 2009 was die schuld slechts 349 miljard. In 2016 is die schuld gestegen tot 480 miljard… Als je ’t vlug zegt, is het niet zo veel. Lees verder

Het speldje van de Avondvierdaagse

Noem het voor mijn part kleinzieligheid! Of anders afgunstig gedoe mijnerzijds, dat mag ook. Maar elke keer als er een marineschip naar Nederland terugkomt en de be-manning als helden worden ontvangen, erger ik me aan de berichtgeving in de media. Niet aan de bemanningen van de schepen of de uitbundige knuffelscènes bij binnen-komst. Dat feestje mag worden gevierd, helemaal niets mis mee. Lees verder

Ons bin tuus!

Omdat het vandaag precies op de kop af één jaar is dat wij hier in de wijk Kruse Veer aan de Kruiningse Veerhaven wonen, ga ik toch weer een poging wagen om uit te leg-gen dat het een puike beslissing was om het mondaine Vlissingen te verruilen voor het landelijke Kruiningen. Dat heb ik na zes maanden onder begeleiding van Johan Vermin-nen’s ‘Ik voel me goed!’ ook al een keer geprobeerd. Maar toen overheerste nog de verwondering. Lees verder

De Barbier van Kruse Veer

Aan de Kruunegse Veerhaven wonen stuk voor stuk allemaal gezagsgetrouwe brave burgers. Wellicht is de een nog net ietsje braver dan de ander, maar allen zitten ruim boven de mediaan van het goede burgermansfatsoen. Kleine geschillen van mening worden altijd direct netjes aan de kantonrechter voorgelegd en daarna kabbelt het kalme leven weer genoeglijk verder. Lees verder

Ni Dieu, ni Maître…

Vrijwel een ieder krijgt er op een heel slecht moment mee te maken. Dat slechte moment kan worden veroorzaakt door een terminale ziekte, beginnende dementie, ondragelijke pijn of het in elk opzicht klaar zijn met het leven. Dan rijst onverbiddelijk die ontzettend moeilijke vraag wat een mens zelf kan of wil ondernemen om dood te gaan. Lees verder

Zonde van V&D..! Toch?

Tja, dat zullen weer wel veel mensen zeggen, de komende tijd. Zonde van V&D! Zeker als ze langs zo’n troosteloos, gesloten, leeggehaald winkelpand lopen in een winkel-straat waar overigens steeds meer panden op zwart staan. De jongelui zullen zich er verder weinig aan gelegen laten, want die vonden V&D sowieso maar een muffe ballen-tent. Maar vooral veel oudere mensen zullen lopen te simmen, zoals de gepensio-neerden. Die hebben hun hele leven V&D gekend en worden niet echt vrolijk van deze afbraak van hun winkelend verleden. Lees verder