Turkse Monopoly

 

Monopoly is een spel met onroerende goederen. Het kan natuurlijk ook met wat anders worden gespeeld. Bijvoorbeeld met vluchtelingen. Daar staan de spelregels voor in o.a. het Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, opgemaakt in Genève 1951. In 1967 werd de VN Conventie voor de Rechten van de Mens universeel verklaard voor alle vluchtelingen. Daarin staat duidelijk omschreven waar regeringen van landen zich aan dienen te houden zodra zich een vluchteling zich aan de poort meldt. Want vluch-telingen hebben ook rechten, net als jij en ik. Lees verder

Beetje links voorsorteren a.u.b.

Begin 2005 stak Spanje een dikke stinkvinger op versus de rest van de EU met alle Schengenlanden en besloot in één klap 800.000 illegale buitenlanders te legaliseren. Met een versnelde procedure konden al deze illegalen binnen drie maanden een ver-blijfsvergunning krijgen. De Spaanse overheid ging hiertoe over om verregaande uitbui-ting van illegalen door malafide werkgevers in te perken en controle te kunnen krijgen over mogelijk radicaliseringsgevaar. Het merendeel van de illegalen was ooit gevlucht vanuit de Noord Afrikaanse Maghreb-landen. Maar er waren ook een paar honderd-duizend Oost-Europeanen en Roemeense zigeuners bij.

De rest van Europa was natuurlijk pislink op die Spanjolen, maar kon verder geen be-klijvend alternatief aandragen voor het illegalenprobleem. Spanje had in het jaar 2000 ongeveer 40 miljoen inwoners en in 2016 zijn dat er nu ruimschoots 48 miljoen gewor-den, mede door de massale legalisatie van illegale buitenlanders. Spanje is echter een van de dunst bevolkte gebieden van Europa, dus het is daar beslist nog geen dringen geblazen. Economisch heeft Spanje het ook moeilijk gehad, maar doet het intussen al weer een stuk beter.

Op 3 oktober 1990 werden beide Duitslanden herenigd en verschenen er plotsklaps 17 miljoen Ossies, waaronder een jongedame genaamd Angela Merkel, die begerig af-stormden op de zegeningen en de vleespotten van het welvarende West Duitsland. De kosten van de Duitse hereniging bleken later in totaal meer dan 1700 miljard euro te hebben bedragen en de integratie van de Oost-Duitsers levert tot op heden nog een jaarlijkse kostenpost op van 75 miljard euro. Alle Duitsers hebben best een paar jaar budgettair op hun tenen moeten lopen, maar het is daar uiteindelijk toch allemaal dik voor elkaar gekomen.

In het centrale deel van Frankrijk loopt de campagne in rap tempo leeg. Hele dorpen zijn al verlaten en het vruchtbare agrarische hart van Frankrijk dreigt te worden ontvolkt. Elders in Frankrijk geeft de bevolkingskrimp, de vergrijzing en de exodus richting de grote steden ook grote demografische problemen. Helaas heeft de Franse regering bij gebrek aan een visie verzuimd om de talrijke buitenlanders met een aantal attractieve structurele werkgelegenheidsprojecten naar de bevolkingsarme gebieden te dirigeren. Thans zijn er rond alle grote Franse steden levensgevaarlijke banlieus ontstaan, waar mede vanwege de enorme werkeloosheid een totale anarchie heerst met een direct gevaar voor verregaande radicalisering. Tijdbommen waarvan de ontstekingen op scherp staan.

In uitgestrekte Skandinavië wonen maar weinig Noormannen. Denemarken heeft een bevolkingsdichtheid van 129 inwoners per km² en er zijn slechts 22 zwijgzame Zweden per km². De Noren hebben ook haast geen buren want die zijn slechts met z’n dertienen op een vierkante kilometer Noorwegen. Terwijl er ook maar zestien Finnen in één vierkante kilometer Fins bos voortdurend naar elkaar op zoek zijn.                                  Toch heeft bijvoorbeeld Denemarken, ooit een liberaal land met een hoogstaande hu-manitaire reputatie waardoor er destijds in de Tweede Wereldoorlog vrijwel geen enkele Deense jood door de Duitsers kon worden opgepakt, recent draconische maatregelen tegen instromende vluchtelingen afgekondigd. Cash geld en waardevolle bezittingen van vluchtelingen worden nu bij binnenkomst in Denemarken in beslag genomen. Denemarken heeft anno 2016 een centrumrechtse regering en die hebben humaniteit nu eenmaal nooit zo hoog in het vaandel staan. Overigens zijn recent gelijksoortige maatregelen, het strippen van vluchtelingen, ook al in Zwitserland en een aantal Zuid-Duitse deelstaten ingevoerd.

De Poolse regering zegt als een land met een bevolkingsdichtheid van slechts 123 inwoners per km², op dit moment slechts tweeduizend vluchtelingen op te kunnen nemen. Anders loopt Polen over… Dat er alleen al in Nederland zo’n 250.000 Polen hun materiële welvaart zijn komen opkrikken, duidt er toch op dat er in Polen weer aardig wat lege plekken zijn ontstaan. Door heel Europa zijn er al meer dan een miljoen Polen uitgevlogen. Dàt komt allemaal door onze Frits Bolkestein, vanzelfsprekend VVD, toen hij als Europees commissaris alle interne Europese grenzen voor iedere goedkope   werkzoekende opengooide. Na wijlen paus Karol Wojtyla van Rome is Amsterdamse Frits in Polen een devoot aanbeden heilige. Diezelfde Frits Bolkestein pleitte overigens laatst in de NRC om alle buitengrenzen van Europa hermetisch te sluiten. Europa zou dan een onneembaar fort moeten worden. De Hongaren geven volgens hem het goede voorbeeld door het bouwen van metershoge barricades van prikkeldraad langs hun grenzen. Ach ja, die Frits toch…

De feiten tonen evenwel glashelder aan dat Europa een heel groot absorptievermogen heeft om demografische schommelingen op te kunnen vangen zonder dat dit enige invloed van betekenis hoeft te hebben op de economie en/of het dagelijks leven van de modale Europeaan. Daarnaast bevestigen tal van wetenschappelijke studies dat de instroom van relatief jonge vluchtelingen en asielzoekers een probaat middel zou zijn om de gevolgen van de dreigende catastrofale economische gevolgen van de voort-schrijdende vergrijzing van vooral Noord Europa in enige mate te compenseren. Opval-lend overigens dat toen de EU-grenzen voor Polen open gingen, onze toenmalige MP, de heer J.P.Balkenende uit Biezelinge, met zijn hand op z’n hart beweerde dat er nooit meer dan 20.000 Polen naar Nederland zouden komen. Tienmaal méér Polen heeft ook de Nederlandse samenleving nog niet weten te ontwrichten.

De fictie van het doemscenario van ’teveel’ vluchtelingen wordt slechts in stand gehou-den door de steeds eerder rechtsaf slaande politiek. Het bespelen van ongefundeerde onderbuikgevoelens is voor de op direct electoraal gewin uit zijnde rechtse politici een historisch beproefd middel om autochtone zieltjes te winnen. En iedereen die weigert om eens even verder te kijken dan zijn eigen straathoek, trapt er blind in. Eerst eens even goed nadenken en rondkijken, is ten slotte niet voor iedereen weggelegd.

Het is kwalijk te moeten constateren dat Nederland en Europa de middenstreep van onze weg naar de toekomst kwijt dreigen te raken. We zwalken Europees bedenkelijk naar rechts, achter een dom brallende Wilders, Le Pen, de racisten van Pegida en andere hersenloze skinheads aan. Extreem rechts is net zo desastreus voor onze samenleving als extreem links, extreem fundamentalisme en geradicaliseerd jihadisme. Het wordt hoog tijd om maar eens wat meer links voor te gaan sorteren om toch weer op die humanitaire, redelijke, menswaardige middenweg terecht te komen.

   Send article as PDF   

Wat is het probleem?

‘Op dit moment leven er in de Europese Unie ongeveer een half miljard mensen, iets minder. Net zoveel als in Noord-Afrika en West-Azië samen. In het jaar 2050 zal vol-gens de laatste prognose in Europa de bevolking met tien procent zijn gekrompen. Maar in Noord-Afrika en West-Azië zal de bevolking tot ver boven het miljard zijn gesté-gen. Als een vloedgolf, als een onstuitbare tsunami zullen ze over ons heen denderen. De meest gesproken taal in Europa wordt Arabisch en de islam veruit de grootste gods-dienst.’ Lees verder

Träne sind dann nicht genug, mein Junge…!

 

Bijna zesenzeventig jaar geleden vielen de Duitsers Nederland binnen. Wij waren in oorlog. Rotterdam en Middelburg werden platgebombardeerd, er vielen veel doden. Sinds dat verschrikkelijke moment herdenken wij jaarlijks op 4 mei onze gevallenen, onze doden. Dat doen we nationwide en dat is goed. Dat moeten we ook blijven doen. Maar wie gedenkt eigenlijk al die dode Iraniërs, Afghanen, Irakezen en de slechts als ‘collateral damage’ geclassificeerde driehonderdduizend dode Syriërs, uit het totaal ver-woeste Aleppo en uit Homs? En wie denkt er dan nog aan Aylan Kurdi, dat kleine dode kereltje en tragisch symbool van al die duizenden verdronken vluchtelingen? Lees verder

First things first…

Het wordt tijd om de inhoud van de blog aan te gaan passen aan de dingen die er echt toe doen. Als je een tijdje zelf gevaren en gevlogen hebt, staat het ‘first-things-first’ principe altijd bovenaan het ’things-to-do’ lijstje. Daarom heb ik er niet zoveel moeite mee om dit ook op deze blog toe te passen. Lees verder