Een raadselachtig protestje…

 

Mensen hebben vaak een onbedwingbare neiging tot creatieve expressiviteit om hun af- of goedkeuring te tonen met iets of iemand. De ene typt zijn vingers blauw in een weblog en de ander kalkt muren, spandoeken of borden vol met hartenkreten.           Overigens een groot voorrecht om het sowieso te mogen en te kunnen doen. Er zijn nog veel te veel donkere hoeken op deze planeet waar het door het Verbond van Levensverzekeraars ten sterkste wordt afgeraden om in het openbaar je mening te verkondigen. Lees verder

Een potje pingpong

 

Als de bliksem integreren in onze multiculturele samenleving… Nou, ga daar maar eens even aanstaan!                                                                                                                    Het is wel de uitdrukkelijke opdracht aan elke vreemdeling die in Nederland een ver-blijfsvergunning aanvraagt. Gebaseerd op de wijdverbreide opvatting in de Nederland-se samenleving dat allochtonen die hier willen wonen, zich moeten aanpassen aan ons. En beslist niet andersom! Dat wordt namelijk als een bedreiging van onze waarden en normen beschouwd en dat kunnen we natuurlijk niet tolereren. Zelfs niet als het toch meest tolerante volkje van deze aardkloot. Lees verder

Nog even een vraagje…!

 

De routes van de zich van elkaar onderscheidende contingenten  economische vluchte-lingen, de ‘Haves’ en de ‘Have-Nots’, hebben met elkaar gemeen dat iedereen blijkbaar een genetische drang heeft om naar het betere op zoek te gaan. Veel meer parallellen kan ik vooralsnog niet ontdekken. Ze zijn verder eigenlijk volledig tegengesteld aan elkaar.  Lees verder

De autochtone hooligan

 

Als de bewoners van het Spaanse eiland Mallorca, die toch helemaal van het toerisme moeten bestaan, al op de muren gaan kalken dat de toeristen moeten opzouten en vluchtelingen welkom zijn, zullen de dames en heren toeristen het toch wel aardig bont hebben gemaakt. Aan de diverse andere Spaanse Costa’s is het al niet anders en kijkt de lokale inwoner al jaren met verbijstering toe hoe vooral de losgeslagen jonge Noord-Europese bezoekers zich als beesten gedragen. Lees verder

Prince is dood!

 

Ajakkes… nu is Prince ook nog dood! Het achtuurjournaal van de NOS opende er mee! De kranten en het internet ontploften zo ongeveer. Overal snikkende fans en ‘Purple Rain’ werd grijs gedraaid! Regeringsleiders betoonden hun diepe medeleven, inclusief Barrack Obama. Lees verder