Allen, die deze zullen zien of horen lezen… Saluut!

Morgen is het Wereldvluchtelingendag. Blijkbaar alleen maar morgen, maandag 20 juni 2016. Dus asjeblieft… niet vergeten!                                                                                  Al die andere 364 dagen zijn we elke dag hartstikke druk in de weer met allerlei andere toestanden, zoals Moederdag, Dia de los Difuntus, Secretaressedag, Werelddierendag en eind volgende maand is het ook al weer Wereld Homo Dag. Elke dag van het jaar is wel voor iets geclaimd. De bedoeling zal ongetwijfeld zijn dat we allemaal op zo’n dag een beetje meer aan hen denken waarvoor de dag is geproclameerd. Alle homo’s denken ongetwijfeld aan hun moeders op Moederdag en omgekeerd. In Spanje denkt op 1 november iedereen aan hen die er niet meer zijn, op de Dia de los Difuntus, op Allerzielen. Alle secretaressen besteden op 4 oktober met Werelddierendag wereldwijd wellicht wat extra aandacht aan hun poes of parkietje. Al die geproclameerde dagen zijn er dus in principe voor bedoeld om met wat empathie en warmte aan de desbetreffende doelgroep te denken. Lees verder

Historisch besef

Onder historisch besef wordt doorgaans verstaan het vermogen om zich rekenschap te geven van de historische achtergronden van het eigen denken en handelen en dat van anderen. Dat kan over één enkel individu gaan, maar ook over een groep, een volk of desnoods over de hele mensheid. Als het op een groep of volk betrekking heeft, wordt het ook wel het culturele geweten genoemd. Historisch besef is een dynamisch feno-meen; het staat nooit stil. Maar kent wel een opeenvolging van momentums. Voor ieder van ons geldt dat het historische besef een deel van onze identiteit vormt. Lees verder

Stel je nou toch eens voor…

 

‘Once upon a time’… was er een landje waar de een de ander heel goed kon pruimen. Links verdroeg rechts, confessioneel had respect voor de humanist, de conservatief keuvelde gemoedelijk met de progressief en de politiek-correcte schudde alleen maar eens het hoofd voor de opgefokte teksten van de populist. Maar dat sloeg om zoals een prachtige zwoele  zomernamiddag abrupt kan worden weggevaagd door het noodweer van een knetterende onweersbui.                                                                                       De onderlinge spanningen liepen plotseling steeds hoger op in de Lage Landen! In de verbeten machtsstrijd tussen de liberalen en de confessionelen. De liberalen, onder aanvoering van hun autistische dictator Rutte, verweten de confessionelen met hun reactionaire levensstijl de eenheid van de Lage Landen ernstig te ondermijnen. Lees verder

’t Wordt nog dringen op het spreekuur…

Het had in 2016 het klapstuk van het Nederlandse voorzitterschap van de EU moeten worden; die ‘deal’ met Turkije over de vluchtelingen. Helaas, het werd een historische afgang van het kaliber ‘Srebrenica’. Rutte & Co zullen er nog jaren op aangekeken wor-den en kunnen maar beter in therapie gaan bij een begripvolle psychiater naar keuze. Lees verder