Marktwerking… het liberale bedrog van boeren & burgers!

 

Bij een liberaal ligt altijd een boek van Milton Friedman op het nachtkastje. Alle neo-liberalen heiligen zijn naam! De Nobelprijswinnaar en wereldvermaard econoom Milton Friedman overleed in 2006, maar zijn intellectuele erfenis is nog springlevend. Hoewel decennialang de Engelsman John Maynard Keynes werd beschouwd als de goeroe der mondiale economen, is deze status inmiddels grotendeels overgenomen door de Ame-rikaans-Joodse Milton Friedman. Lees verder

Een hommage aan ‘La Cocinera’

 

Wij zijn er allemaal zo aan verslingerd dat het ook de vierde regel is van het oudste gebed ter wereld…‘Geef ons heden ons dagelijks brood!’  Dat klinkt overigens meer als een gebod dan als een gebed… En ook is dat dagelijks brood intussen een keuzemenu geworden met volkoren, baguette, tosti, smørrebrød, croissantje, etc. Tegen de zesde regel mag ik ook graag zondigen…‘En leid ons niet in verzoeking!’

Lees verder

‘Beetje doorlopen, Pepe..!’

 

Direct achter ons appartementencomplex Altea la Nova, dat over een lengte van meer dan vierhonderd meter over een lichtglooiende helling is gebouwd, ligt La Résidencia Hoyo. Dat is op miraculeuze wijze tegen een steile berghelling aangeplakt. De drie appartementsblokken staan op betonnen kolommen, die naar mijn mening nog best wel ietsje forser hadden gekund. Lees verder

‘Encuentra las diferencias’… Zoek de verschillen!

 

Na een paar maandjes aan de Costa Blanca te hebben gebivakkeerd, ontkom ik er niet aan om toch nog even een maatlatje te leggen langs het gedrag van de modale Span-jaard versus de doorsnee Hollander. Ik zeg specifiek ‘Hollander’ omdat Zeeuwen en vooral de Bevelanders oostelijk van het kanaal altijd al vrij en onverveerd niet alleen de Koning, maar ook dezelfde normen en waarden van Hispanje hebben geëerd. Lees verder

‘Boer fluit Vrouw’ op z’n Spaans…

Een van de zegeningen van onze toenemende welvaart is dat er steeds meer tijd en geld wordt besteed om te onderzoeken of we ons ook dienovereenkomstig gedragen. Die onderzoeken worden uitgevoerd door afgestudeerde wetenschappers die door allerlei vage overheidsinstellingen in staat worden gesteld hun werkzame tijd hieraan te besteden en hiervan hun huishouden te betalen. Lees verder

Genoeg gele hesjes?

 

Het was destijds maar een kort berichtje. Om het ‘Sommerloch’ te vullen dat de schrij-vende pers altijd ervaart in de maand augustus. Maar onze bank, de ABNAMRO zet tweehonderdvijftig mensen op de keien. Alleen om de winst te verhogen. Onze bank draait nog wel genoeg winst, maar ietsje minder dan vorig jaar. Dus tweehonderdvijftig mensen moeten daarom hun baan inleveren en naar het UWV. Oh ja, da’s waar ook… de ABNAMRO Bank is nog voor 57% een staatsbank. Dus van ons allemaal! Lees verder