De Mediterrane Holocaust

 

Toen ik op woensdag 27 maart j.l. in de diverse kranten las dat de Operatie Sophia door de EU was gestaakt, moest ik toch in eerste instantie denken aan het NSB-blad ‘Volk en Vaderland’. Zo slaafs en volgzaam werd door de media het bericht verspreid dat de EU had bevolen de Operatie Sophia in de Middellandse Zee direct te staken. Zonder verder enige redactionele kanttekening, even steriel als de beursberichten. Lees verder

Home is where the heart is…

 

In de gloednieuwe appartementen naast ons komen mensen te wonen uit alle wind-streken. Mensen uit Kruunehe en de Bevelanden. Maar ook landverhuizers uit hele andere provincies. Dat zijn de dapperen, onversaagde pioniers, die op enig moment toch nog de vleespotten van Holland of Brabant achter zich durven laten. Om af te zakken naar het platte, waterige Zeeland met al die haast onverstaanbare inboorlingen. Lees verder

Matinee in de Sjoel van Waarde

Loop in Jeruzalem maar eens een synagoge binnen en je snapt meteen waar de uit-drukking…‘Ut liekene ier wêh un Joodse kaerke!’ vandaan komt.                                   In Waarde is de synagoge gevestigd in het dorpshuis MeerWaarde. Daar mag dan ook iedereen vrijelijk door elkaar schreeuwen en voor zijn geloofsovertuigingen uitkomen. Voor of tegen de komst van een mega-biovergister in Rilland… bijvoorbeeld. Lees verder