Negende woord…Respect.

Als er een eigenschap bestaat die wel heel erg door de evolutie is aangetast, is het wel het hebben en het betonen van respect. Ooit onaantastbaar voor kerk en staat. Boven elke twijfel verheven.Thans de uitstraling van een schiettent op de kermis. Voor wat of voor wie hebben we eigenlijk nog respect? Sowieso niet meer voor de traditionele doelgroepen. Lees verder

Achtste woord…Recht

De elementaire rechtsovertuiging die in het DNA van vrijwel elk normaal mens zit, gaat er vanuit dat recht altijd zal prevaleren boven onrecht. Dat, ook indien het blijkt dat het er allemaal bijzonder onrechtmatig aan toe gaat, er toch altijd een moment zal komen dat het recht zal overwinnen. Een essentieel onderdeel van het overlevingsinstinct van de mens. Daarmee gaan de mens de strijd aan, groot of klein. Dat vooruitzicht, die stip op de horizon, geeft de motivatie vol te houden, terug te vechten, geloof te houden. Want uiteindelijk zal het recht toch altijd zegevieren? Daar klampen wij ons te vaak aan vast. Want is dat ook zo? Lees verder

Zevende woord…Religie.

NL lijkt religieus stevig uit de pas te lopen. Het CBS loopt al jaren te beweren dat het aantal gelovigen in NL steeds verder terugloopt. Lijkt ook op het eerste gezicht aardig te kloppen, want wereldwijd wordt het ene na het andere kerkgebouw gesloopt of omge-bouwd. Reimerswaal en Barcelona uitgezonderd. Lees verder

Zesde woord…Wetenschap

In tegenstelling met wetenschappers zelf, uiteraard, kijk ik met nogal wat ambivalentie tegen het fenomeen ‘Wetenschap’ aan. Al was het maar omdat in de wetenschap ook alleen maar mensen actief zijn. Heb me vorig jaar door het zeer fascinerende boek ‘Kwantum’ van Manjit Kumar heengeworsteld. Van die hele kwantummechanica begrijp ik nog steeds geen ene barst. Maar wel dat slimmeriken als Max Planck, Niels Bohr, Albert Einstein, Wolfgang Pauli en al die anderen die in die diffuse kwantummaterie rondstruinden, toch ook vaak en vooral bezig waren met zichzelf, met elkaar en met hun status. Ook maar doodgewone mensen dus… Lees verder

Vijfde woord…Nederigheid

Een definitie van nederigheid, ook wel deemoed genoemd…is een houding of eigen-schap die zich kenmerkt door weinig voor zichzelf te eisen, zichzelf niet op de voor-grond te plaatsen en een afkeer van gebruik van macht of aanvaarden, laat stáán het opeisen van persoonlijke eer. Populair gesproken een houding of eigenschap die tegen-woordig steeds minder voorkomt. Een echt nederig persoon wordt intussen min of meer als een buitenissigheid beschouwd. Terwijl het dé gouden eigenschap is. Lees verder

Vierde woord…Regels.

In samenscholingen van twee levende wezens of meer zijn regels nodig. Die moeten onderling worden afgesproken om de cohesie in de stam te waarborgen.  Anders gaat het fout. In de dierenwereld wordt de handhaving van de regels van de groep over het algemeen behoorlijk hardhandig aangepakt. ‘Non-compliance’ levert in het gunstigste geval uitstoting op, in veel gevallen echter ook de dood. Bij de dieren staat gehoor-zaamheid aan de regels van de groep genetisch ook wat hoger genoteerd dan bij de mensheid. Lees verder

Derde woord…Mens

De mens is het evolutionaire hoogtepunt, dé absolute climax. Althans, dat vindt de mens zelf. En er zijn nogal wat mensen. Geschat wordt dat er op dit moment zo’n acht miljard soortgenoten rondlopen. Beetje moeilijk te tellen, zelfs in dit digitale tijdperk.      Dat waren er een eeuw geleden nog zo rond de anderhalf miljard. Explosieve groei dus! Demografen buitelen over elkaar heen met de voorspelling van de bevolkingsgroei voor de komende eeuw. De aanvankelijke alarmerende groeiprognoses hebben de nodige nuancering gekregen. Want in de ‘westerse’ landen zou een sterke krimp moeten gaan optreden. De beste anticonceptie is daar namelijk geen pil of condoom. Maar de ontwik-keling van de vrouw..! Lees verder

Tweede woord…Aarde.

De planeet waarop wij leven heet ‘Aarde’. Planeten zijn astronomisch gezien eigenlijk niks bijzonders. Alleen in ons eigen knusse zonnestelseltje zijn het er al acht, plus het dwergplaneetje Pluto. In het hele universum zijn echter waarschijnlijk 200 tot 400 triljard planeten….! In een heelal dat verondersteld wordt 13 miljard jaar oud te zijn, is onze planeet Aarde nog maar een jonkie, pakweg 4½ miljard jaar. Of de Aarde de enige planeet in het universum zou zijn waarop leven voorkomt, lijkt bijzonder onwaar-schijnlijk. Daarom wordt er de laatste decennia naarstig gespeurd naar buitenaards leven. Tot nu toe heeft dat buitenaardse leven zich nog niet vertoond. Of misschien door ons als zodanig nog niet herkend… Lees verder

Eerste woord…Natuur.

De firma Google citerend…’De natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd’. Op zichzelf best een interessante omschrijving van het fenomeen dat in diverse religieuze kringen eenvoudig afgekort ook wel met ‘God’ wordt aangeduid. Lees verder

Mozes achterna…

Belangrijke steunpilaren van onze zogenaamde christelijke samenleving waren ooit de tien geboden die Mozes op een paar stenen platen bovenop de berg Sinaï linea recta van God zou hebben ontvangen. Althans volgens de bijbel. Mooi verhaal, net als een heleboel andere mooie verhalen die erin staan. Best interessant, ook al is het mij nooit gelukt om het goddelijke aspect van al die historische sagen en legenden te ontdekken. Lees verder