Belgium rules the World…?

Het doembeeld van het door de bestuurlijke elite van deze wereld totaal verspeelde respect rijst onstuitbaar boven de horizon van weer een nieuw jaar. De huidige  ‘wereld-leiders’ hebben het indrukwekkend verkloot. Puur pessimistisch geleuter..? Just check the facts..!

De veelgeroemde economische wereldwijde welvaart is een zeepbel. Onze totale schulden zijn weerzinwekkend hoog. Alle staatsschulden bij elkaar 48.500 miljard euro. Als de staatsschuld wordt uitgedrukt in percentages van het BNP staat Rusland op 12%, China op 19%, Nederland op 59%, Duitsland op 66%, USA op 77% en Japan heeft een staatsschuld die 224% is van het Japanse BNP. Mario Draghi, de ECB-bankier van bedenkelijk allooi, heeft met ongedekte cheques voor 2600 miljard euro aan slechte staatsobligaties opgekocht, zonder merkbaar economisch resultaat. De Amerikaanse Fed drukte voor 4500 miljard ongedekte dollars bij. Het aflossen van al deze staatsschulden heeft geen enkele prioriteit voor de huidige generatie ‘wereld-leiders’. Da’s voor later!

Al decennialang geleden werden de dreigende gevaren van overbevolking op deze planeet alom herkend en erkend. De ‘wereldleiders’ verkozen hiervoor weg te kijken. Totdat door armoede, werkeloosheid en een niet aflatende reeks van oorlogen en conflicten een onstuitbare migratiestroom op gang kwam, richting het rijke Westen. Elke migrant werd als een bedreiging voor onze welvaart beschouwd. Opgejaagd door het rechtspopulisme werden muren gebouwd of liet men migranten verdrinken in de Middel-landse Zee. De potentiële Holocaust van de 21ste eeuw…

Het grove misbruik van fossiele brandstoffen werd al in 1972 door de Club van Rome aan de wereld gerapporteerd. Door generaties ‘wereldleiders’ werd dit rapport bekriti-seerd, geridiculiseerd, gedesavoueerd en genegeerd. Greenpeace, Urgenda en Al Gore schreeuwden hun kelen schor en ondertussen joegen wij steeds meer CO² de atmos-feer in. De chemische industrie schonk ons het plastic en daarmee verziekten wij vrijwel alle oceanen van de wereld. De ene milieuconferentie na de andere werd opgetuigd, zonder enig merkbaar effect. De CO²-uitstoot nam alleen maar toe.

Dat wereldwijd het klimaat drastisch verandert, is onomstotelijk wetenschappelijk bewe-zen. Voor zover al geen gevolg van een eeuwigheidsverschijnsel wordt dit ook aantoon-baar aangejaagd door de roekeloze mensheid. Komende eeuw wordt het ook bij ons in Zeeland tropisch snikheet en kunnen onze achterkleinkinderen aan de Brabantse Wal lekker naar het strand, uitkijkend over het verdronken Zeeuwse land…                          Ook de recente klimaatconferentie in Katowice leverde slechts vrijblijvendheden op. De ‘wereldleiders’ en de multinationals vegen toch hun reet af met alle klimaatverdragen. Als de vertegenwoordiger van de mensheid voerde bij de opening van deze conferen-tie de eminente Sir David Attenborough het woord. Zijn boodschap was snoeihard. Wij werken nu uitsluitend aan onze eigen totale ondergang. De aarde zal het misschien nog wel overleven. Wij waarschijnlijk niet! Zijn smeekbede aan de ‘wereldleiders’ was zowel emotioneel als terecht… ‘Leaders of the world… you mùst lead!’                                  Het armzalige applausje dat Sir David na afloop van zijn oproep kreeg, was symbolisch voor de grenzeloze indolentie van onze ‘wereldleiders’. Het is evident dat het huidige contingent ‘wereldleiders’ de problemen alleen maar groter maakt. Elke democratisch verkozen politiek leider heeft slechts een visie die reikt tot aan de volgende verkie-zingen. Dat is zijn enige stip op de horizon. Na hem de zondvloed, maar dan ook letterlijk!

Lui languit liggend op ons zonovergoten terras in Altea lag ik laatst over dit dilemma te mijmeren. Wie kan nu de wereld eigenlijk nog redden?                                                Eén oplossing leek heel dichtbij te liggen. Thuis, in Kruunehe kunnen we zelfs ’s avonds de weerschijn aan de hemel er al van zien… van onze buren, de Belgen! Néé, geen maffe Belgische politicus… die zijn nog maffer dan de rest.                                       Maar de Belgische priester en wetenschapper Georges Lemaître ontwikkelde in 1931 wel de Theorie van de Oerknal, waarmee het ontstaan van de aarde werd verklaard.     De Vlaams-Brabantse informaticus Robert Cailliau bedacht samen met zijn collega bij het CERN, de Brit Tim Berners-Lee in 1991 een informatiesysteem dat ons leven totaal veranderde en dat we nu allemaal kennen als het WordWideWeb.                                    Op 5 mei 2014 luisterde ik geboeid naar het visionaire verhaal van de Vlaamse histori-cus, archeoloog en schrijver David van Reybrouck. Tijdens zijn Van Randwijklezing in een bomvolle Sint Jacobskerk in Vlissingen. Van Reybrouck voorzag toen al de huidige revolte van ‘De Gele Hesjes’. De klassenstrijd in Europa zou volgens hem niet gaan tussen arm en rijk, maar tussen de hoog- en de laagopgeleiden…

Belgen hebben geen gezamenlijk land en spreken ook niet dezelfde taal. Maar ze zijn geniaal in het ontwikkelen van visie. Of de Belgen het ook willen, is weer een hele andere vraag. Maar om de wereld te redden… àlle ballen op België!

 

   Send article as PDF