De Volvo van Reimerswaal

Debatteren op het bestuurlijke niveau blinkt vaak uit in het oplepelen van oneliners. Daarmee denkt men treffend en gemakkelijk te kunnen scoren. Zo ook de socialistische fractievoorzitter Hans van Stel in de gemeenteraad van Reimerswaal. Deze rooie rakker blies notabene de ‘Rode’ variant van de nieuwe weg naar Yerseke af met een wel erg archaïsche oneliner…‘Kinderen die vragen, worden overgeslagen!’ Gaf ook meteen aan weinig sjoege van auto’s te hebben met het metaforische hoogstandje…‘Moet je als je een Mercedes niet kunt betalen, niet gewoon tevreden zijn met een Volvo?’

Een curieuze opmerking voor iemand die zelf in een Volvo rijdt en recent vanuit de vakpers had kunnen weten dat die Volvo’s qua onderhoud tot de meest onrendabele auto’s behoren. Evenals Mercedessen overigens. Dus kiezen voor een relatief lage investering die later qua onderhoudskosten finaal uit de klauwen loopt, is zowel voor een autobezitter als voor een bestuurder niet bijster intelligent. Zou best kunnen dat die verbreding van de Zanddiek met de investeringsraming miljoenen goedkoper is. Misschien dan toch nog maar eens ex-gedeputeerde Kees van Beveren uitnodigen. Kees weet vast nog wel uit te leggen dat met elke provinciale papieren projectraming in de praktijk direct de bips kan worden afgeveegd. Dat de kassa halverwege het project nogal eens spectaculair op hol kan slaan. Bij elk vrijwel infrastructureel project van de overheid donderen op een gegeven moment de lijken in staccato uit de kast. De aannemerij zit er altijd als aasgieren op te wachten, want daar worden de overwinsten op gemaakt. Dus is er heus wel iets voor de boerenslimheid van raadslid Jumelet te zeggen dat het Zanddiekproject ook daarom een veel grotere kans biedt op onvoorziene kostbare ‘bloopers’ dan een tracé dwars door het nog ongerepte boerenland, wellicht in eigendom van een broer/zus/neef/nicht van de De Bat-Clan…    De negatieve keuze van het college en de gemeenteraad van Reimerswaal voor een opgekalefaterde Zanddiek past misschien toch nog wel het beste bij het kneuterige imago van onze plattelandsgemeente. Niet te grote broek aantrekken, zeker geen grote mond opzetten en natuurlijk…ons bin zuunig. ‘Zuunig’ is als Zeeuws woord echter ook een synoniem voor ‘voorzichtigheid’. Dat had onze socialistische onelinervirtuoos misschien beter kunnen gebruiken dan het over die overgeslagen vragende kinderen te gaan hebben. Ook nogal neerbuigend naar de serieuze Rode Variant adepten.              Er bestaat overigens ook wel degelijk verkeerde ‘zuunigheid’ door te krap te investeren. De tijd zal het leren hoeveel geld er nu wordt weggegooid om voor een verbrede Zanddiek te kiezen. Er had niet alleen om een hogere rijksbijdrage moeten worden gevráágd…wij hadden er zelfs om moeten zeuren, soebatten, drammen en dreigen!    Dàt is ook waar een bestuurder voor zit en niet alleen om bij voorbaat met alle pootjes gestrekt omhoog te gaan liggen.                                                                                Blijkbaar heeft de coalitie van SGP, Leefbaar Reimerswaal en PvdA verbazend weinig fiducie in het lef en de ondernemerszin van het bedrijfsleven van Kruunehe en Yese. De omvang van de spectaculair florerende bedrijfsterreinen Nishoek en Olzendepolder is de laatste jaren zo ongeveer exponentieel geëxplodeerd. Als zich dat nog op een enigszins vergelijkbare wijze in de toekomst zou gaan continueren, dan wordt het nog knap druk met al die Volvo’s op de Zanddiek…                                                            Voor iedereen blijft het moeilijk om in die kristallen bol te kijken. Inderdaad veel listiger dan alleen maar in de huishoudportemonnee gluren. Toch is dat een van de essenties van anticiperend besturen. Want sneller dan verwacht, zelfs nog ruim voor 2027 als het Zanddijkproject moet zijn afgerond, zou wel eens duidelijk kunnen worden dat deze keuze niet bepaald reuze was. Overigens ook bizar dat de realisatie van het verbreden van een dijkje van 1,7 kilometer zo lang moet duren.                                                      Het argument ‘geen geld’ is anno 2020 absoluut geen valide argument. Er is namelijk geld in overvloed, zeker voor dit soort infrastructurele projecten. Het geld is ook overal spotgoedkoop. Dus het feit dat zowel de gemeente als de provincie zich verschuilen aan het gebrek aan fondsen en/of andere rijksbijdragen geeft aan hoe het feitelijk in elkaar steekt. Dat de provincie Zeeland en alles wat eronder ressorteert in Den Haag geen of veel te weinig invloed heeft. Geen stem, geen klankbord. Zeeland heeft de boom met geld dus gewoon niet kunnen vinden. Er zelfs nog niet eens tegenaan gepist.

   Send article as PDF   

2 gedachten over “De Volvo van Reimerswaal

  1. Goed verhaal Alexander.
    Kennelijk gaat de “inwonersparticipatie” in dit belangrijkste besluit in de 50-jarige geschiedenis van Reimerswaal niet verder dan helemaal niets!!
    De raad koos in een besloten bijeenkomst voor roze-zwart.
    Het college deelde dit “informele” besluit bij de brief van 18-05-20 mee aan GS, welk college dit aanmerkte als een formeel standpunt van Reimerswaal en vervolgens was iedereen het dus eens: roze-zwart.

Reacties zijn gesloten.