De Sagrada Familia van Kruunehe

De ontkerkelijking in Nederland dendert onweerstaanbaar door. De afgelopen 35 jaar is het aantal NL’ers dat zich tot de rooms-katholieke kerk rekende, gedaald van 28 naar 9 procent. De protestanten halveerden ruim van 18 naar 6 procent. Kerken sluiten in rap tempo, worden verkocht, omgebouwd tot café-restaurant, feestzaal, bed & breakfast of worden gesloopt. Behalve in Reimerswaal!

In Iese staat de bouw van de GG-kathedraal op het punt te beginnen, het ‘Camp Nou’ onder de kerken, met een capaciteit voor bijna drieduizend enthousiaste gelovigen. ‘The survival of the fittest believers’.                                                                                    Morgen, vrijdag 16 oktober, staat er ook in Kruunehe iets opmerkelijks te gebeuren. De feestelijke opening van de Adullamkerk. Kerk nummertje vijf van Kruunehe, een dorp met nog geen vijfduizend inwoners. Reimerswaal is samen met Barcelona eigenlijk nog een van de weinige plaatsen op de wereld waar nog nieuwe kerken worden gebouwd. Alleen verschilt de aanpak van de Catalanen op een aantal specifieke punten met de manier waarop in Kruunehe met het bouwen van kerken wordt omgesprongen:

  • Het idee voor het bouwen van de Sagrada Familia ontsproot oorspronkelijk uit een visioen van een vrome boekhandelaar uit Barcelona.
  • De noodzaak van de Adullamkerk kwam door een dwarsliggende uienboer aan de Hansweertse Straatweg.
  • De basiliek Sagrada Familia heeft in totaal achttien torens. Twaalf torens voor elke apostel. Eén toren voor elk van de vier evangelisten, Marcus, Lucas, Johannes en Matteüs. Eén toren voor de Maagd Maria en de hoogste toren van maar liefst honderdtweeënzeventig meter hoog wordt gebouwd ter ere van Jezus Christus. Het orgel is van het merk Cavaillé Bon, ook wel de Stradivarius onder de orgels genoemd.
  • De Adullamkerk heeft slechts één torentje van slechts zeventien meter hoog, maar dan wèl met een klok. Het orgel is een tweedehands Bakker & Timmenga afkomstig uit de inmiddels gesloten kerk van het Friese Augustinusga.
  • De Sagrada Familia is bestemd voor rooms-katholieke gelovigen, maar vooral ook voor toeristen van over de hele wereld.
  • De Adullamkerk is enkel voor de vrije gereformeerden van Kruunehe.
  • De Sagrada Familia is nog steeds niet klaar. Sinds 1882 zijn die Spanjolen daar al druk aan het knutselen en men hoopt dat ie in 2026 klaar is. Totale bouwkosten worden geraamd op minstens € 1.500.000.000,-.
  • De Adullamkerk werd in zestien maanden gebouwd en kost inclusief het parkeer-terrein, toegangspoort en hekken volgens de legesverordening zo’n € 2.300.000,-. Pakweg zes mille per belijdend lid
  • Verder zijn er eigenlijk geen echte verschillen te melden.

De Adullamkerk had misschien ook wel de ‘Scheuringskerk’ of ‘Relkapel’ kunnen heten, want de kerk moest schielijk worden gebouwd vanwege de landelijk bekende kerkrel. ‘Adullam’ is misschien eigenlijk toch wel toepasselijker. In oude bijbelse tijden een stad in de buurt van Jeruzalem waar David ooit een veilig heenkomen zocht. De ongeveer vierhonderd vrije volgelingen van dominee Bredeweg kunnen nu aan de Zandweg, pal naast interieuradviseur TMC en schuin tegenover de driesterren taveerne Inter Scaldes een veilig heenkomen zoeken. Hemelsbreed op zevenhonderd meter van die andere blijkbaar ietsje minder vrije gereformeerden. Hopelijk net ver genoeg om elkaar niet teveel dwars te zitten met hinderlijk klokgebeier, galmende orgelklanken en/of jubelende psalmenzang. Dus kan iedereen ook weer tot de orde van zijn/haar zondag overgaan.    Zeker als de Middelburgse rechter dan ook nog zo vriendelijk zou willen zijn om vonnis te wijzen ten gunste van dominee Bredeweg. Daar diende na drie jaar nog een zaakje over het plaatsen van een GPS-trackingsysteem onder de Audi van Bredeweg. Dit om tijdens het hoogtepunt van de kerkrel de gangen van de dominee te kunnen nagaan… Toen stond ook ’s zondags nog de ME bij de kerk en kreeg Gerrit Bredeweg het advies om maar beter een kogelvrij vest aan te schaffen!  Àllemaal in Kruunehe…tùssen de beminde gelovigen…àllemaal gelovend in de goede Christus…en àllemaal strikt levend volgens de Bijbelse geboden…                                                                          Ongetwijfeld zal de dominee in zijn inhuldigingspreek van de Adullamkerk Onze Lieve Heer uitvoerig bedanken voor Zijn Grote Goedheid dat alles toch weer op z’n pootjes terecht is gekomen. Okay, maar dat is dan natuurlijk gezien de voorgeschiedenis wel uitsluitend een kwestie van de eigen perceptie. Geldt overigens voor meer kerkelijke stromingen.                                                                                                                          Ik wens alle vrije gereformeerden hetzelfde wat mijn lieve Hansweertse Opoe Tannetje ook altijd zei als wij samen héél erg lang geleden ’s zondagmorgens hand in hand de Oud-Gereformeerde Kerk van Kruunehe binnenstapten...’Hoeien aendacht, me jungsje!’

   Send article as PDF