Voor de vuist weg…

In afwachting van de passage van ‘MSC Regulus’ die met de volgende recorddiepgang van 15,70 meter heelhuids in Antwerpen terecht moet zien te komen, bezondig ik me ondertussen aan een spelletje. Tenminste, het lijkt tot nu toe eigenlijk meer op een spelletje. Toekomstplaatjes schetsen hoe Zeeland er op het eind van de eenen-twintigste eeuw uit zal zien! Klimaatverandering en zeespiegelverhoging zullen er voor zorgen dat Zeeland cosmetisch zal moeten worden bijgepleisterd. Alleen onze naam al… zee & land! Dat wij nu in een uitdagend eeuwtje zitten, is wel duidelijk. Daarom laten allerlei visionairs hun toekomstvisies op ons los. Voorlopig nog pro forma.

Dat verandert echter nog wel als er binnenkort bij een stormvloed een hoogwaterstand van flink groter dan +4,55 NAP wordt gemeten. Dat was de magische stand in de nacht van 1 februari 1953 in Vlissingen. Een pittige ‘verslechtering’ van dat fameuze record gaat van het spelletje ‘Toekomstplaatjes inkleuren’ meteen een keiharde realistische noodzakelijkheid maken.                                                                                                  De Wet van Murphy toont onweerlegbaar aan dat die +4,55 NAP overtroffen gaat worden en drastisch ook! Alleen wanneer is nog een vraagteken. Maar verder niet zo belangrijk. Wel wat er dan gebeurt. Waar gaat het dan mis?                                            NL heeft een aantal kritische plaatsen en Zeeland is er daar eentje van. Dan natuurlijk met name de Westerschelde. De rest van de zeegaten zijn dicht met hoge dijken, die ook die dikke +5,00 NAP nog wel kunnen hebben. De Westerschelde en met name het gedeelte stroomopwaarts van Hansweert wordt dan heel kritisch. De stuwing zou weleens exponentieel kunnen zijn. Van een ondergelopen polder of een Zeeuws dorp zal niemand erg van onder de indruk zijn. Tenzij het de kerncentrale van Borssele is, die ook maar op +0,80 NAP ligt. Maar een ondergelopen Antwerpen, stad, haven en industrie zal sowieso een ongekende ramp zijn, een catastrofe van de buitencategorie. Hoe cynisch het misschien ook mag klinken, een waterstand van +5,00 NAP plus zal direct het fameuze Schelde Tractaat van 19 april 1839 in de prullenbak doen belanden. Dan kunnen we tenminste wel aan de slag met het Delta Plan Superieur!                        Samen met alle andere al in gang gezette kustbodemverhogingen voor Zuid- en Noord Holland kan dan begonnen worden met het verhogen van de Vlakte van de Raan tot minstens +10,00 NAP. In het noordoosten aansluitend op de verhoogde zeewering van Westkapelle en in het zuidwesten via de Droogte van Schooneveld op de haven-complexen van Zeebrugge. In Het Scheur wordt een zeesluizencomplex aangelegd voor schepen met een gelimiteerde diepgang, inclusief een spuisluizencomplex. De Westerschelde wordt daarmee getijdenloos en zo’n 225 kilometer oeverdijken van kostbaar Zeeuws en Vlaams land worden daardoor beschermd tegen zeespiegel-verhogingen en stormvloeden.                                                                                          De scheepvaart op de afgesloten Westerschelde zal de havens van Vlissingen, Terneu-zen, Gent en Antwerpen kunnen blijven bedienen voor de petrochemische industrie en de breakbulk activiteiten. Met uitzondering van de grootschalige containeroverslag. Het wordt een uitdaging om van de stromingsarme Westerschelde een bevaarbaar gebied te houden waarin de zandhonger de diepte van de geulen toch zal verminderen. Tevens om de toename van de oeverrecreatie en watersport planologisch goed in te passen.

Op de Vlakte van de Raan zal een overslagcomplex komen voor de overslag van containers vanuit megacarriers met transitoverkeer hoofdzakelijk per feeder, barge en trein. De capaciteit van die terminal zal worden bepaald door het consumptiegedrag van de gestaag krimpende wereldbevolking en de Chinese industriële en politieke overheer-sing.                                                                                                                                  De vraag die voorlopig nog echt niet openlijk zal worden beantwoord, is of de recente havenfusie tussen Antwerpen en Zeebrugge een indicatie is dat er bestuurlijk al wordt voorgesorteerd op de een of andere vorm van het bovengeschetste scenario.                De realisatie zal een Nederlands/Vlaams samenwerkingsinitiatief moeten worden dat pas tot stand zal kunnen komen als gevolg van een hoogoplopende urgentie. Zoals die perfecte storm en die waterstand van +5,00 NAP plus. Maar het idee dat wij het eind van deze eeuw nog halen met een voor het tij geopende Westerschelde, getuigt van weinig realistisch optimisme. Dijkverhogingen zoals er nu bij Hansweert staan gepland, zijn natuurlijk hartstikke goed bedoeld, maar lijken niet meer dan pleisters plakken voor de korte termijn.                                                                                                              Het inmiddels al gepresenteerde ambitieuze en futuristische plan om de hele Noordzee in het Engels Kanaal en vanaf Schotland naar Noorwegen met enorme honderden kilometerslange barriers af te sluiten, gaat zelfs in mijn ongebreidelde toekomst-fantasieën nog wel iets te ver. Maar ook klimaatverandering en zeespiegelstijging zouden weleens heel ongebreideld kunnen worden…                                                    Het zou me toch best wel iets waard zijn om op oudejaarsdag 2099 nog eens even om een hoekje te kunnen gluren wat er uiteindelijk allemaal van terecht is gekomen. Maar dan moet er eerst nog wel een strak geregisseerde reïncarnatie aan te pas komen.        Ik laat me graag verrassen…

   Send article as PDF   

1 gedachte op “Voor de vuist weg…

Reacties zijn gesloten.