Wel altijd boven de wind….

Aan zeelui kan je het normaliter altijd gerust overlaten. Die worden van jongs af opge-voed met het aloude zeemansadagium…’Aan loef moet je loden en gissen, aan lij loggen en pissen!’. Dat laatste geldt ook voor het produceren van vieze onwelriekende luchtjes. Daarom, op de zeldzame momenten dat ik nog weleens in het openbaar last heb van een onbeheersbare vorm van flatulentie, probeer ik toch altijd om de wind pas te laten glippen als ik mij schielijk ter lijzijde van het gezelschap heb gemanoeuvreerd. Wel zo galant, tòch?

Deze galanterie is bepaald niet gangbaar onder bemanningen van tankers. Ongeacht wat voor soort tankers, zeevaart of binnenvaart. Aan die lui niet besteed, allemaal gore viespeuken!                                                                                                                      Tot deze conclusie kwam ik laatst weer toen ik op een mooie maandagmorgen de lege Belgische chemicaliëntanker ’Koksijde’ voorbij zag schuiven. Geen lelijk schip, zelfs niet voor een tanker. Bestemming ‘Wandelaar’ volgens het AIS-spionagesysteem van Marine Traffic. Wandelaar is de naam van een parkeerplaats voor schepen op zee, buiten Oostende. Waar gewacht kan worden op beter weer, een ligplaats, een loods of op orders. Die ‘Koksijde’ ging echt niet op orders liggen wachten, die ging daar lekker liggen ontgassen, kortom enorm liggen stinken dus!  De tanker ‘Koksijde’ had natuurlijk in Antwerpen een of ander kwalijk chemisch goedje gelost en moest voor er opnieuw kon worden geladen, eerst alle ladingtanks cleanen van nog aanwezige ladingrestanten en daarna ontgassen. Mag niet in de haven, stinkt teveel, dus moet zo’n ding dan naar buiten.                                                                                                                                  De ‘Koksijde’ was die maandag niet de enige tanker die even een tijdelijke parkeer-plaats voor de kust had opgezocht om kwalijke chemische dampen kwijt te raken.  Volgens de data van Marine Traffic lagen er op dat moment op de diverse parkeer-plaatsen voor de Belgische en NL-kust, zoals Wandelaar, Steenbank, Maas Center en Scheveningen welgeteld negenentachtig (!) grotere en kleinere tankers voor anker…    Reken er maar op dat dit ongeveer een daggemiddelde is, het hele jaar door!          Niemand weet hoeveel er daarvan op dat moment lagen te ontgassen. Om de simpele reden dat dit niet wordt gecontroleerd. Mocht het al verboden zijn, kan het sowieso toch niet gehandhaafd worden. Geldt ook voor alle binnenvaarttankers die leeg en ongegast over de Ooster- en Westerschelde varen. Die laten hun gevaarlijke chemische dampen ongestraft over Tholen, Schouwen en Zuid-Beveland waaien! Op veel NL-binnen-wateren geldt officieel een ontgassingsverbod voor tankers, maar de provincie Zeeland knijpt heel ongepast een oogje dicht, waardoor de Zeeuwen wel verplicht zijn hun neus dicht te knijpen.                                                                                                                Alle buiten op zee ontgassende tankers weten allemaal heus wel dat hun zware gevaar-lijke luchtverontreinigingen vanwege de overheersende westelijke winden binnen een half uurtje over de Belgische, Zeeuwse en Zuid-Hollandse stranden waaien.                  Hier maakt niemand zich verder druk over. De bemanningen van die tankers niet, de badgasten op het strand niet, de Zeeuwen niet en Dick van der Velde als Zeeuws milieugedeputeerde ook niet. Dicky zal het weer wel niet weten, net als die PFAS waarmee Zeeland vanuit België is vervuild. Wist ie ook niet. PFAS zie je toch niet en het ontgassen op zee ruik je ook niet meer? Wat is dan het probleem?                                Dat is ongeveer de wijze waarop bestuurlijk met dit soort overbekende en aantoonbare vervuilingen wordt omgegaan. Het is daar in NL werkelijk van vergeven! De situatie rond Tata Steel is er slechts eentje van. De vervuiler vindt altijd in eerste instantie de alles-door-de-vingers-ziende-bestuurder aan zijn zijde. Die weet meestal niks anders te verzinnen dat er een economisch belang is en laat vervolgens iedereen verder de moord stikken.                                                                                                                Het ontgassen van tankers hoeft echt niet zoals het nu gebeurt. Daarvoor bestaan prima technieken om dit milieuneutraal netjes in de haven te doen. Daarvoor zijn wel forse installaties nodig en stevige wetgeving om van deze installaties verplicht gebruik te maken. Absoluut niet ingewikkeld om elke tanker volledig schoon en ontgast de haven te laten verlaten. Een ontgassingscertificaat verplicht stellen om de uitklaring van het schip te verkrijgen! Maar daarvoor ontbreekt nu de nodige wet- en regelgeving. Uiteindelijk het zoveelste kip-en-het-ei-verhaal waar wij ons lafhartig achter verschuilen. Elke tankeroperator heeft zijn calculaties ongetwijfeld goed gemaakt. Een tanker met sleepboten en loodsen naar buiten te sturen om daar alle chemische rotzooirestanten de atmosfeer in te blazen, is blijkbaar aanzienlijk goedkoper dan langszij te gaan liggen bij een havenontgassingsinstallatie. Dus voilà…het economische belang waarop elke ‘verantwoordelijke’ bestuurder zich altijd meent te moeten beroepen.                                Het zal net als in Wijk aan Zee nog wel even duren voordat een overheid het in z’n hoofd haalt om iets aan de wetgeving en de handhaving van aantoonbare schade voor milieu en mens door chemische ontgassing te doen. In NL moeten, gòdbetert…de burgers daarvoor zelf eerst de initiatieven nemen. Tot die tijd moeten de Zeeuwen vooral goed de windrichting in de gaten houden. Zoveel mogelijk bóven de wind blijven!

   Send article as PDF