MSC…More Shit Coming!

Ben zelf toch niet een van de meest zorgzame autobezitters. Maar geregeld het oliepeil, de remvloeistof en de bandenspanning controleren, is toch wel het minste dat mijn mede-inzittenden van mij mogen verwachten. Redelijk asociaal om dat niet te doen…    Voor alle wethouders, gedeputeerden, staatsecretarissen of ministers die milieuzaken in hun portefeuille hebben, geldt dat dus ook. Die moeten geregeld ons milieu controleren. Als ze dat niet doen of niet goed, dan zetten zij de gezondheid van burgers op het spel. En dat is asociaal, héél asociaal.

Bij elk milieuschandaal in NL wordt het zelfde rollenspel opgevoerd. Als milieuorganisa-ties of gewone burgers na eindeloos aan de bel te hebben getrokken met medewerking van wat media de vinger op de zere plek hebben kunnen leggen en het met geen mogelijkheid meer valt te ontkennen, komt ook bestuurlijk NL uit z’n winterslaap. Tatra Steel en de Westerschelde zijn twee recente voorbeelden, maar slechts topjes van veel ijsbergen.                                                                                                                          In de PZC ging bestuurlijk Zeeland als door een adder gebeten tekeer. Oh, wat waren ze boos! Allemaal hadden zij met grote schrik kennis genomen van de PFAS/PFOS vervuiling van de Westerschelde. Uit diezelfde PZC waarschijnlijk…                              Kardinaal Han Polman (D’66), Dick van der Velde, VVD-gedeputeerde en de Staten-leden Frank Kuijpers (CDA), Maaike Walraven (Groen Links), Eddy Heerschop (PvdA) en Joan van Burg  (SGP), gaven hun mening…àllemaal! Besturen anno 2021 bestaat er dus vooral uit om de PZC te mailen, te bellen of te twitteren om een mening over een krantenartikel te geven. Natuurlijk wordt er dan meteen een diepgaand onderzoek geëist, de onderste steen moet boven en als het meest effectieve deksel op de doofpot wordt er dan luidkeels om een onafhankelijke commissie geroepen…de zoveelste!        Veel duidelijker kunnen de dames en heren bestuurders heus niet meer beklemtonen dat zij op een hopeloze manier gefaald hebben…àllemaal! Besturen bestaat absoluut niet uit dat zinloze gekakel in een plaatselijk krantje, als commentaar op iets waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn. Zij hebben doodeenvoudig op een schandalige wijze gefaald in hun bestuurlijke taak. Niet gekeken of weggekeken?                                      De PFAS/PFOS vervuiling is echt niet van vandaag of gisteren, dat zit al jaren in ons zwemwater en in de producten van onze akkers en volkstuintjes. Het stikt in NL de moord van de laboratoria om dat direct te ontdekken. Hoe simpel was het geweest om al tientallen jaren geleden een echt waterdicht controlesysteem op te zetten voor de water- en grondkwaliteit. Meten is weten. Niemand kan mij wijsmaken dat de vuiligheid ook al geen jaren geleden in het lab is ontdekt. Maar er hoefde van overheidswege niet naar gezocht worden… De overheid gedroeg zich liever als een asociale gedoger.        In 2015 zakten twee medewerkers van de Grontmij tot hun strot in de blubber van de Veerhaven, alhier, toen zij een monster van die blubber moesten nemen. Dat de Brandweer hen eruit moest komen sleuren, was het grote nieuws dat de PZC haalde. Niet wat voor narigheid zij allemaal in dat blubbermonster hadden gevonden… Daar hoorden wij niets meer over, terwijl er toen ook al PFAS in zat en ondertussen werd er vrolijk verder in die Veerhaven gezwommen.                                                                  Onze bestuurders hebben het oliepeil, de bandenspanning en de remolie niet goed gecontroleerd…totaal genegeerd. Volslagen asociaal gedrag derhalve. Rijst ook de vraag hoe lang dat het binnenskamers al wel bekend was welke teringzooi die Belgen allemaal in de Schelde sodemieterden. Net zo goed dat iedere levende ziel rond Ymuiden al tientallen jaren wist wist dat Tata Steel ernstig vervuilde, alleen de overheid hield zich stil. Sterker nog, de GGD haalde daar opzettelijk de naam Tata Steel uit de rapporten.                                                                                                                          Hier langs de Westerschelde is het niet anders. Het bestuur controleerde òf volkomen onvoldoende òf men weet al jaren dat er PFAS in het milieu zit. Maar men hield het bewust stil. Ongetwijfeld komt dat nog een keer kraakhelder aan het licht dat het NL- en Vlaamse bestuur jarenlang op asociale wijze het milieu lieten vervuilen ten faveure van de chemische industrie. Natuurlijk, het bedrijfsleven vervuilt. Maar wordt wel op een verdachte wijze op het spek gebonden door overheden die rammelende en onvolledige vergunningen afgeven en deze vervolgens niet of veel te laks handhaven. Beiden zijn even schuldig aan het plegen van een criminele daad. Vergiftiging van mens en milieu met voorbedachte rade! Johan Robesin is wel de enige Zeeuw die met scherp terug durft te schieten, de rest lost alleen zinloze losse flodders.                                              Het wordt bij elk schandaal steeds duidelijker dat de burger nog altijd het meest bedreigd wordt door een asociale overheid. En de laatste beerput langs de Schelde en in Zeeland is beslist nog niet geopend. Ga nog maar eens zoeken rond de BASF, de petrochemische complexen op de Antwerpse noordoever, Dow Chemical in Terneuzen en de hele  Kanaalzone. MSC… ‘More Shit Coming!’

   Send article as PDF