Pandemische piraterij

Terwijl Youp van ‘t Hek nog steeds tekeer gaat over lummeltje Sywert van Lienden die met een bizarre mondkapjesdeal een paar miljoen aan de Corona-ellende wist te verdienen, zit ik veel dieper in de nesten. Ik ben een levenslang supporter van de maritieme sector. Eerst zelf vierenveertig jaar in die sector boterhammetjes verdiend en nu al weer jarenlang vanuit de Kruse Veer Seinpost ademloos bewonderaar van al die voorbijschuivende kolossale containerbakken. Groot bewonderaar van de tomeloze ondernemersgeest van de containerindustrie. Toch maar miljardeninvesteringen durven initiëren in een onzekere schommelende magere markt..! Kon er eigenlijk nooit geen kwaad woord over horen. Tot voor kort…

In de vakpers zijn recent verbijsterende winstcijfers van de mondiale containerscheep-vaartindustrie gepubliceerd. De totale netto inkomsten in het derde kwartaal 2021 zouden zo’n 48,1 miljard dollar bedragen. Een stijging van 43,0 miljard dollar. Een negenvoudige verbetering van de 5,1 miljard dollar van hetzelfde kwartaal van 2020. Overigens waren de winstcijfers van het derde kwartaal 2020 ook al op recordniveau…  Insiders en consultants doen hun uiterste best om nog een beetje plausibel verhaal te verzinnen achter deze schaamteloze winstexplosie. Bij het begin van de Corona-pandemie werd allerwege de verwachting uitgesproken dat dit alles ten koste zou gaan van de rendementen. De resultaten van 2021 zullen echter de grootste winsten uit de historie van de maritieme industrie gaan opleveren. Gezamenlijk zal de 200 miljard dollar moeiteloos aangetikt worden… Hoe ontstaat zo’n wereldwonder?                          In 2019 werd door de industrie op een nogal agressieve wijze zo’n 14 procent van de capaciteit door de gezamenlijke carriers opgelegd. Met bedoeling de ingezakte tarieven weer wat op te krikken. Doordat de samenleving echter vanwege de Coronapandemie noodgedwongen een totaal andere levensstijl en consumptiegedrag begon te vertonen, ontstonden er mede hierdoor ernstige imbalances in het mondiale containeraanbod.    Daarbij blokkeerde geheel volgens Murphy’s Law en de welwillende medewerking van een paar lullo’s van Egyptische kanaalloodsen de megacarrier ‘Ever Given’ een weekje het Suez Kanaal. Ontstonden er ook congesties in diverse containerhavens op de Amerikaanse westkust en de Engelse oostkust. Sloot China abrupt een aantal havens, waaronder Yantian en gedeelten van Shanghai-area vanwege Corona-uitbraken onder havenpersoneel. Gigantische congesties op de hele Chinese kust waren het gevolg. Al die congesties wereldwijd gaven als effect dat er honderden containerschepen met vele honderdduizenden containers achter een anker lagen te wachten in plaats van vol beladen over de wereldoceanen te jakkeren. De totale capaciteit van de container-industrie verminderde hierdoor nog eens met 11 procent. Containers stonden stomweg op de verkeerde plek, de flow was gestagneerd en de handel schreeuwde wanhopig om lege containers.                                                                                                                  Dit alles veroorzaakte een nooitvertoonde hockeystickcurve van de containertarieven. Charterprijzen van schepen en vervoerstarieven van containers explodéérden! Hapag-Lloyd charterde recent een Panamax-containercarrier voor $ 130.000,-…per dàg! Een 40-voet-container werd in 2019 nog voor minder dan 2000 dollar van Shanghai naar Rotterdam vervoerd. Kost vandaag ergens rond de 14.000 dollar. Incidenteel schijnen al tarieven van 20.000 dollar per container te zijn betaald. De rendementen van de carriers vertienvoudigden! De grote containercarriers zijn in 2021 zelfs winstgevender gebleken dan de FANG-mastodonten, toonaangevend in de wereldeconomie de laatste voor wat betreft een exorbitante winstgevendheid. FANG is een acroniem voor Face-book, Amazon, Netflix en Google.

Mogen MAERSK, MSC, CMA CGM, COSCO en HAPAG-LLOYD als ‘The Big Five’, de vijf grootste containerclubs, hier trots op zijn? Een typisch staaltje van bewonderswaar-dige vrije marktwerking? Van de ‘real spirit of enterprise’?                                        Zonder me nu te gaan bezondigen aan allerlei complottheorieën over containerkartels in combinatie met een vorm van perverse machtspolitiek van Chinese overheden, kan ik slechts constateren dat ‘The Big Five’ zich in ernstige mate schuldig lijken te hebben gemaakt aan wellicht haast criminele woekerpraktijken.                                                  Dit soort opportunistische piraterij bestond al veel langer. In de globale financiële wereld en in de farmaceutische industrie is het business as usual. Maar om tijdens een wereld-wijde crisis die veroorzaakt wordt door een pandemie waarbij miljoenen doden zijn gevallen en complete samenlevingen zijn ontwricht, een economisch woekermodel op te tuigen dat zùlke woekerwinsten oplevert, getuigt slechts van een steenharde onver-sneden kapitalistische moraal. ‘The Big Five’ en hun ‘fellow-brothers-in-crime’ hebben volledig het recht verspeeld om ooit nog een keer op enige wijze aanspraak te kunnen maken op enige vorm van moraliteit.                                                                              Typisch toch weer dat Youp van ’t Hek en de rest van NL zich zo druk maken over zo’n armzalig lulletje rozenwater als die Sywert van Lienden, ons pandemieprofiteurtje op microniveau. Gaat eigenlijk nergens over.                                                                    Heb tot nu toe nog niets gelezen over een verzengende globale verontwaardiging vanwege o.a de absurde winstcijfers van de containerindustrie, de farmaceutenmaffia en de mondiale energiekartels. Wij kijken misschien allemaal teveel omlaag, naar het kleine grut, naar de zielige kruimeldiefjes. Omhoogkijkend gaan wij de komende maanden nog veel vaker schrikken van welke veronderstelde eerbiedwaardige ‘groot-heden’ onwaarschijnlijk veel fout geld aan een verwoestende pandemie hebben verdiend. Ik ben dus nu al geschrokken en wéér een illusie armer door deze abjecte Coronapiraterij!  Fair trade bestaat niet echt meer…als het al ooit bestaan heeft.

   Send article as PDF