Zijn Naam is ‘Dick’….

Weinig Zeeuwse bestuurders hebben er direct schuld aan als bovenstroomse Belgische industrieën allerlei narigheid in de Schelde lozen. Want ook in België is er evenals in NL veel loos met malafide vergunningverlening. Maar België is een autonoom land en beslist over de eigen vergunningen. Dat ondanks alle plezante interregionale overleg-jes tussen Zeeland en Vlaanderen de handhaving niet efficienter is afgestemd, is het Zeeuwse bestuurlijke echelon wel degelijk kwalijk te nemen. Zeker wanneer er rotzooi wordt geloosd in een rivier die een paar kilometer verderop een ander land binnen-stroomt. Elk jaar een aantal keren onafhankelijke waterdichte milieucontroles op water en lucht instellen…hoe moeilijk kan het zijn?                                                                      Zeeland heeft over de Westerschelde helemaal niets te vertellen. Niet over de diepte, de baggerspecie, de waterkwaliteit of de bodemvervuiling. Nergens over!

Zeeuws gedeputeerde Dick van der Velde ritselde op Oudjaarsdag nog wel een paar kolommetjes bij de PZC om zijn visie te ventileren op de desastreuze PFAS-vervuiling van de Westerschelde door de Belgen. Plus enige waardevolle bestuurlijke adviezen! Alle teflonpannen de keukenkasjes uit, schoenen niet meer met spuitbussen water-afstotend maken en voortaan schenken met een mok en niet met weggooibekertjes…    Als wij dat nou allemaal doen, dan komt het volgens gedeputeerde Dick allemaal dik voor mekaar. De heer Van der Velde is met onmiddellijke ingang in Oslo genomineerd voor de Nobelprijs Raaskallen. Zelden een bestuurder zo onbeholpen zien proberen om zijn straatje schoon te vegen als Dick van der Velde. Hij is, de PZC citerend…’dé PFAS-bestuurder van Zeeland’. Je kan die PZC ook ècht àlles wijsmaken! Dé Staatscourant van Zeeland.                                                                                                                        Al jaren zit er gevaarlijk veel PFAS in het water van de Schelde. De Belgische bedrijven rond Antwerpen konden tot nu toe hun goddelijke gang gaan. De Vlaamse en NL-bestuurders wisten dat en keken toe. Ruim tien jaar geleden is er al een alarmerend PFAS-rapport bij de provincie Zeeland schielijk in een onderste lade verstopt. De provincie vond eigenlijk dat zij daar niet over ging. De waterkwaliteit van de Wester-schelde is een zaak van Rijkswaterstaat. Dus negeerde de provincie Zeeland doodleuk dat alarmsignaal, ondanks het feit dat de provincie Zeeland wel verantwoordelijk blijft voor het welzijn van de Zeeuwen. Verdween heimelijk onder de ambtelijke pet.            Er zijn momenten dat bestuurlijk mismanagement toch een haast crimineel karakter krijgt. ‘Negligence of duty’ is een term die er toch niet om liegt. Daarvoor zijn managers en bestuurders al veroordeeld. Iemand die door rood licht rijdt, is hartstikke strafbaar. Èn aansprakelijk voor de gevolgen. De provincie Zeeland kreeg tien jaar geleden een knalrood PFAS-licht, keek opzij naar Rijkswaterstaat en rééd door! Het is Dick van der Velde persoonlijk nu niet aan te rekenen dat een aantal van zijn voorgangers ernstig plichtsverzuim hebben getoond. Bestuurlijk echter blijft hij er wel verantwoordelijk voor. En ook daar probeerde hij op Oudjaar nog even op een ridicule wijze voor weg te lopen. Ook plichtsverzuim dus!                                                                                                      Er zijn inmiddels in NL teveel zeer ernstige milieudelicten aan het licht gekomen waarbij de overheden de vermoorde onschuld spelen en roepen dat zij echt van niets wisten. Daarin is de overheid een notoire recidivist. Tata Steel, Schiphol, Dupont, granulaat-slakken en Chroom-6 vormen nog maar het piepkleine topje van een gigantische ijsberg.                                                                                                                            De NL-overheid is recordhouder in het tolereren van milieudelicten. De gezondheid van de doorsnee NL-burger heeft nog het meest te lijden onder het wegkijken van NL-overheden bij ernstige milieudelicten. In het handhavingsbeleid van besturend-NL zijn weinig rode lichten ingebouwd. Alleen felle rode lampjes voor een klein burgermensje dat een milieufoutje begaat. De industriegrootmachten wordt behoedzaam, bezorgd en discreet gepamperd om zelfs inclusief vergunningen van hun meest schadelijke stoffen af te komen. Alle kosten voor latere bodemsaneringen komen vervolgens vrijwel altijd voor rekening van de belastingbetaler. Da’s dus ook die burger, waarvan jarenlang de gezondheid op het spel is gezet door de dodelijkste kongsi van de NL-samenleving…overheid & chemische industrie.

Provinciaal gedeputeerde Dick van der Velde, Vrede-zij-met-Hem, neemt zijn bestuur-lijke taak als dé Zeeuwse PFAS-bestuurder blóedserieus. Okay, jammer dat er geen vis meer uit de Westerschelde mag worden gegeten of erin kan worden gezwommen. Omdat zijn bestuurlijke voorgangers het jarenlang catagorisch verdomden de goeie kant op te kijken. Die splinternieuwe zwemtrap bij Den Inkel ligt er nu ook gewoon voor ‘dick’ bij…sorry Maarten!                                                                                                Maar Dick gaat ons nu voor! Doodgemoedereerd gaat deze gedeputeerde, die bestuur-lijke medeverantwoordelijkheid draagt voor een van de grootste Zeeuwse milieurampen ooit, nu lopen leuteren over het milieubewustzijn van de Zeeuwse burger. Geen teflon-pannen meer in Zeeuwse keukenkastjes, de Zeeuwse klompschoenen niet meer water-afstotend inspuiten en Zeeuwse mokken met Zeeuws logo in plekke van wegwerp-bekertjes…Gòd-zal-me-liefhebben! Geen stom woord hoe het verder moet met die Westerschelde. Maar voor een ècht beter milieu…‘Follow the leader!’                Ofschoon, liever niet teveel Engels praten waar Dick van der Velde bij staat. Want in het Engels betekent ‘dick’’lul’ of ‘leuter’. Doorhalen wat niet van toepassing is.

   Send article as PDF