De stralende toekomst van Zeeland

De EU heeft ons de euro geschonken. Plus een dwingend voorschrift voor de uniforme hoogte van pisbakken in de openbare herentoiletten. Voor de rest doet ieder land hoe het zo uitkomt. Dat heeft de Covidpandemie sowieso kraakhelder gemaakt.

Geldt dus ook op het gebied van kernenergie binnen de lidstaten. Toch best een heikel puntje voor een gezamenlijke Europese aanpak. Maar zo werkt het helaas niet.          Duitsland had zeventien kerncentrales en in 2022 moeten die allemaal gesloten zijn. Daar zijn ze nogal flink geschrokken van de kernramp in Fukushima van 2011.                Frankrijk heeft zesenvijftig kerncentrales. Nu moeten er wel een aantal wegens ouder-dom gaan sluiten, maar die wilt men gaan vervangen door nieuwe…nog veel grotere!    België heeft zeven kerncentrales en die moeten alle zeven in 2025 zijn gesloten. Ook die vier ouwe stoomketels van Doel waar wij in Kruunehe hele dagen tegenaan zitten te kijken.                                                                                                                                NL heeft één kerncentrale, dat antieke EPZ-ding in Borssele, pruttelt al vanaf 1973 en moet uiterlijk in 2033 dicht.                                                                                              Maar als typisch voorbeeld van een gedegen gezamenlijke Europese aanpak wilt NL nu ineens ergens nieuwe kerncentrales gaan bouwen. Althans dat valt te lezen in het spik-splinternieuwe regeerakkoord van kabinet Rutte IV. Carlo Wolters, de baas van EPZ en Jo-Annes de Bat, onze gedeputeerde van de provincie Zeeland maken zich als een paar bronstige Bokito’s sterk voor Borssele.                                                                    Persoonlijk geen uitgesproken tegenstander van kernenergie. Ook niet nadat eind van de zeventiger jaren van de vorige eeuw beroepsmatig duizenden tonnen nucleair afval in diepe troggen ver ergens op de Atlantische Oceaan moesten worden gestort. Was een compleet zinloze bezigheid, ook volgens de Euratommensen die aan boord waren. Maar daarmee ook niet direct een voorstander van kernenergie geworden.                    Voor Carlo Wolters zou echter een nieuwe kerncentrale, desnoods twee, een kers op zijn taartje zijn. De vraag is of dat voor Zeeland ook het geval is. Want in alle halleluja-verhalen van Wolters en De Bat blijven nog een paar dingetjes onder de horizon.    Zeker wat betreft die Zeeuwse horizon zijn een paar nieuwe en aanzienlijk grotere kern-centrales niet direct goed nieuws. De horizon en het landschap van Zuid-Beveland worden nu al verziekt door alle bovengrondse hoogspanningsleidingen. Wat hangt ons straks nog meer boven het hoofd?                                                                                  De COVRA als opslag voor nucleair afval is slechts een hele tijdelijke noodoplossing, want over honderd jaar staan die felgele schuren waarschijnlijk al onder water. Sinds de bouw van de eerste kerncentrale, speelt de vraag al wat we eigenlijk met al dat nucleaire afval aan moeten. In de Atlantische Oceaan kieperen is een gepasseerd station. Over oude mijnschachten, zoutkoepels of kleilagen kan ook al vijftig jaar lang geen overeenstemming worden gekregen. NIMBY…’not in my backyard’. Emotie versus ratio. Zonder afdoende oplossing voor het afval zal kernenergie dus nooit duurzaam kunnen zijn.                                                                                                                        De enigen die onvoorwaardelijk enthousiast bovenop de dijk naar Den Haag staan te zwaaien, lijkt het Zeeuwse provinciebestuur. Hier is eigenlijk niks een bezwaar…vuile bagger met PFAS, thermisch-verontreinigde grond in de dijk bij Perkpolder, afvalpro-ducten van de Amsterdamse ATM…alles is hartelijk welkom in Zeeland. Groningen en Rotterdam wilden toch liever geen kernenergie…’Wij zijn het afvalputje van NL niet!’ Geen probleem, want Zeeland staat ongeduldig te trappelen! Althans het bestuurlijke deel van Zeeland.                                                                                                            Hoe zouden de Zeeuwen daar nu eigenlijk zelf over denken? Uitbreiding van kern-energie stond niet in een coalitieakkoord in de Zeeuwse provinciale staten. Dus hebben wij er ook nog niets over kunnen zeggen. Voor een langetermijnproject dat minimaal drie generaties bepalend wordt voor Zeeland met een afvalproduct dat minstens vijfentwintigduizend jaar nog gevaarlijk blijft, zou een fatsoenlijk en degelijk stuk demo-cratische afstemming nodig zijn. Daarvoor zijn de gemeenteraden en de provinciale staten met al hun aan elkaar geknoopte coalities absoluut niet representatief.                Men zou toch het bestuurlijke fatsoen moeten hebben om Zeeuwen, Brabanders en ook Vlamingen de vraag te stellen wat men in de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en kindskinderen met kernenergie wilt. Waarbij het dan ook meteen interessant wordt te kijken hoe en door wie deze vraag gesteld gaat worden.                                                  Omroep Zeeland heeft zo’n vraag al wel gesteld, waarschijnlijk flink gesponsord door EPZ en de provincie Zeeland. De ondervraagde Zeeuwen, zo’n 0,3 procent van de Zeeuwse bevolking, was over het algemeen positief. Prima, da’s niet meer dan een signaaltje. Inspraak bij een nucleair issue is bijvoorbeeld in België gewoon bij wet geregeld. Bij de bepaling van de sluitingsdata van de Belgische kerncentrales hebben bijvoorbeeld alle Europese burgers in een straal van 1000 kilometer recht op inspraak.  Geen principieel bezwaar tegen kernenergie dus, maar verwacht eerst wel een paar duidelijke antwoorden op een aantal vragen. Ben er nog niet zo van overtuigd of die duidelijke antwoorden ook gaan komen.  Acht de politiek volledig in staat en capabel om ons met wat onnozele Colijn-smoezen ‘Gaat u maar rustig slapen…!’ zomaar ongemerkt een nieuw kernenergietijdperk in te rommelen. Een stralende toekomst dus voor alle goedgelovige Zeeuwen.

   Send article as PDF   

2 gedachten over “De stralende toekomst van Zeeland

  1. Jo-Annes zei nog dat de leidingen onder de grond moeten.
    Alleen is dat een probleem i.v.m. de koeling van de leidingen.
    Nou ja, dan alleen maar bij Goes.
    De wingewesten, vooral in Oost Zuid-Beveland zijn die ontsierende dingen onderhand wel gewend.
    Kan er nog wel een straat bij.

Reacties zijn gesloten.