De meeste stemmen zijn echt niet altijd de beste…

Toch even de digitale politieke peepshow aangezet. Voor de inaugurele vergadering van ons nieuwe gemeentebestuur van Reimerswaal. Van onze ‘Tweede-Leg-Coalitie.  Honderdachttien dagen eerder werd een gemeenteraad gekozen. Om vervolgens een gemeentebestuur van alleszins voorspelbare signatuur op te tuigen, volgde een stiekem proces van informeren, formeren, ruziezoeken wie er wethouder wordt en wie absólúút niet. Alles achter potdichte deuren.

Eindresultaat…een summier coaltieakkoord plus een wethoudersclub van vier spier- witte mannen. Waarvan drie vrijwel uitgerangeerd, bijna of óver hun politieke houdbaar-heidsdatum en eigenlijk alleen nog capabel om de kleinkinderen uit school te halen. Elke rechtgeaarde, bijbelvaste SGP’er zou zich voor zo’n flodderformatie moeten generen.

God-de-Vader schiep de hele wereld in zeven dagen. Eigenlijk zès! De zevende dag rustte God, keek en zag dat het goed was. Game, set & match…hemel, aarde, land, zee, mensen, dieren, bloemetjes, bijtjes…àlles dik voor mekaar! Een schepping met alle deuren wágenwijd open. Anders had het ook nooit zo punctueel omschreven in de bijbel kunnen staan.                                                                                                            Politiek Reimerswaal liep alleen al bijna vier maanden geniepig te klooien om een simpel coalitieakkoordje in elkaar te frutselen. De gemeenteraad keek ondertussen lijd-zaam toe. Inclusief het afgeknepen quotum van slechts drie dames. Reimerswaalse dames moeten tenslotte wel weten waar hun plaats is.                                                    Onze masculien gedomineerde gemeenteraad heeft ook opvallend veel ‘zetelpiraten’.  Zeventien in totaal…van de négentien!                                                                              Op 16 maart j.l. bleek dat in Reimerswaal slechts drie van de hondervijftig kandidaten  op de kieslijst ook de kiesdrempel hadden gehaald. De SGP-opperspreekstalmeester kreeg maar liefst 2.548 stemmen, de valskrassende oehoe van Leefbaar Reimerswaal 740 stemmen en de parmantige VVD-akela scoorde 570 stemmen. De rest bleef vèr onder de kiesdrempel. De PvdA-fractievoorzitter kreeg zelfs véértig hele stemmen…! Moet je toch over een ònuitputtelijke fantasie beschikken om jezelf nog volksvertegen-woordiger te durven noemen.                                                                                            Even voor de goede orde…niemand doet wettelijk iets verkeerd. Om de nogal strikte omschrijving van de volksvertegenwoordigingsmethodiek in onze Grondwet ook nog een beetje praktisch uitvoerbaar te maken, is er uiterst ingewikkelde kieswetgeving opgetuigd. Dáár komen die talloze politieke partijen, kandidatenlijsten, kiesdelers, rest-zetels en al die andere gekke foefjes vandaan. Want zo simplistisch als ik geregeld zit te raaskallen, kan het natuurlijk ook niet werken.

Daarover mijmerend, werd in het debat over het coalitieakkoord, o.l.v. onze weer van assertiviteit bruisende burgemeester, hevig geworsteld om elkaar nog serieus te nemen. Het coalitieakkoord bevat naast gebruikelijke huishoudelijke mededelingen, uiteraard het voorspelbare fundamentalistische genderdogma en een achterbakse rechtse opsodemieter voor de podiumcultuur. De énige bepalende problemen voor Reimerswaal tot 2026..? Tientallen volwassen mensen tot ver na middernacht in raads- vergadering bijeen. Zeverend, zeurend, mekkerend, draaiend & kerend…politiek op z’n treurigst.                                                                                                                              Geen enkel excuus naar de kiezer dat het rare gesjacher zo belachelijk lang had ge-duurd. Overigens de lengte van de formatie is ook een aanwijzing hoe zorgelijk het met het onderlinge vertrouwen van die knetterrechtse M&M-coalitie moet zijn gesteld.            Zes nog steeds wel eigenstandig ademende raadsleden bleven het oneens met het genderstandpunt van de fundamentalische mannenbroeders. Daarmee werd gelukkig benadrukt dat iedereen toch nog altijd een eigen mening mag hebben èn die ook kan uiten. Zelfs de mening van vrouwen… SGP, wèn er maar aan!                                        Zure bijsmaak van het debat bleef toch die vanzelfsprekendheid dat van alle coalitie-raadsleden geëist wordt dat zij steeds als blinde muilezels achter zo’n coalitieakkoord aansjokken. De Wet Dualisering van 2002 ligt in Reimerswaal nog onderop de stapel. Elk coalitieraadslid met afwijkende meningen wordt meteen geframed als dissident, vuige afvallige en kan beter maar opkrassen. De democratie onwaardig! Noord-Korea tussen de Scheldes…                                                                                                        Was in afwachting totdat José van Egmond eindelijk eens één keer deed wat zij formeel als burgemeester natuurlijk absólúút nooit mag…de coalitie inclusief hun wethouders eens duchtig en onparlementair de spiegel van hun vooringenomenheid voorhouden.  Persoonlijk altijd al een zwak gehad voor dames die ineens dingetjes gaan doen die eigenlijk helemaal niet mogen… Heláás, ook José beperkte zich bij het begin van het debat heel deemoedig tot het oproepen voor een moment van stilte voor gebed en bezinning. Als een paus op Pasen…

Meeste stemmen gelden, gaat echt niet altijd op. Zoals bijvoorbeeld ook bij de stem-verhouding van tweeëndertig mannen vóór en negentien mannen tégen op de 21-daagse Gereformeerde Synode, eind mei 2022. Waarbij vrouwen uitdrukkelijk verboden werden toe te treden tot kerkelijke ambten en/of het openbaar bestuur...’1 Korinthe 14′. Die negentien tegenstemmers klinken natuurlijk véél luider door dan die tweeëndertig Taliban-lookalikes. Het contingent steeds gezonderdenkenden onder Reformatorische mannenbroeders neemt gestaag toe…halleluja! Het positieve dat er ook nog aan die GG-Synode deugde, was dat dáár in elk geval nog wel tégen gestemd mocht worden. Zonder meteen geëxcommuniceerd of gestenigd te worden.                                          Blijft daarom volstrekt ongeloofwaardig waarom de door onze burgemeester haast heilig verklaarde Kees Verburg boordevol drama de pijp aan Maarten gaf en de ‘Eerste-Leg-Coalitie’ opblies. Daarmee ging het diepgekoesterde diversiteitsimago van de PvdA in rook en brokstukken op.                                                                                              Alleen omdat er één vrouwelijk fractielid tegen het archaïsche SGP-genderstandpunt was..? God’s wegen zijn ondoorgrondelijk. Die van Kees nog veel meer.

   Send article as PDF