Penny wise….

In de gemeente Reimerswaal ligt een dijk. De Zanddijk, die na een flauwe bocht over-gaat in de Molendijk. Om uiteindelijk in Yese te belanden  Daar heeft de gemeente niets over te vertellen, over die dijk. De gemeente gaat niet over de dijken in de gemeente. Ook niet over de wegen in de gemeente. De gemeente gaat vrijwel alleen over brand-gangen, stegen, straten en pleinen, tenminste…zolang ze maar niet op een dijk liggen.

Wegen op een dijk vallen onder beheer van de provincie Zeeland. Maar waterkerende dijken waar die wegen overheen lopen, vallen weer onder de jurisdictie van het water-schap Scheldestromen. Over de A58 die kilometerslang dwàrs door de hele gemeente Reimerswaal loopt, heeft de gemeente al evenmin iets te vertellen. Het waterschap en de provincie trouwens ook niet. Dat soort autostrada’s worden beheerd door Rijks-waterstaat. Behalve dan weer de Westerscheldetunnel. Die staat onder regie van dat enge clubje van schraperige tolgaarders. Onze spoorlijn valt weer geheel onder Prorail. Daar moet de rest van het bestuurlijke rapaille ook met hun tengels vanaf blijven. Duidelijk…nee? Ik snap er ook weinig van! Daar moet je toch heus bestuurder voor zijn om dat allemaal logisch en overzichtelijk te vinden.                                                          Die Zanddijk en omstreken geeft bestuurlijk nogal wat gedoe en gedonder. De Zanddijk moet namelijk omgebouwd worden tot een riante toegangsweg naar het goede dorp Yese. Wordt al tientallen jaren over gesteggeld en het huidige voorliggende plan is het absoluut meest significante voorbeeld van ‘Penny wise, pound foolish’. Een culminatie van bestuurlijke bekrompenheid en verkeerde zuunigheid.                                                Het plan wordt met de huidige inflatie elke week ongeveer een miljoen duurder. In de diverse bestuurlijke burelen zit men nu al een collectie Kilo-Uniform-Tango-smoesjes te verzinnen om alle overschrijdingen nog enigszins te verklaren.                                      De Molendijk, die om verder onduidelijke redenen nu nog onder de provincie valt, is door de provincie aan het waterschap aangeboden. In het kader van de Zeeuwse Monopoly Competitie. Met een bonus van bijna een half miljoen euro. Zo graag willen ze d’r blijkbaar vanaf! Maar het waterschap stinkt er niet in. Loopt moeilijk te doen over het aantal auto’s dat er per dag over heen zou mogen rijden en dat die Molendijk in 2050 ook nog eens met veertig centimeter zou moeten worden verhoogd.                      Wordt allemaal gemeld door de meest publiciteitsgeile bestuurder van Zeeland e.o. die onmiddellijk de redactie van de PZC belt als ie eens een dag niet in de krant staat. Dit figuur is naast waterschapshotemetoot tevens de nestor van de gemeenteraad van Reimerswaal. Stinkt even hard naar belangenverstrengeling als Kruunehe naar juun. Vooral omdat die Molendijk inmiddels nu door de provincie aan de gemeente Reimers-waal is aangeboden…bestuurlijke pingpong met een dijk!  Volkomen raadselachtig wat nu eigenlijk het algemeen belang nog is.                                                                            Dat vraagt niet alleen om een goede, maar ook om een snelle oplossing van de toegankelijkheid van en naar Yese. Over de uitvoering van dat project hangt nu al een geur van bederf. De hele bedrijvengemeenschap van Yese en omstreken, staat op z’n achterste poten. Primair vanwege de bekrompen keuze voor het tracé, maar zeker ook om de planning en alle verkeersbeperkingen die tijdens de jarenlange uitvoering alle bedrijven van Yese handenvol geld gaan kosten. Daarom is het huidige gesjacher met een dijk ook zo tenenkrommend. Daar waar het alleen zou moeten gaan over een efficiënte verkeersveilige toekomstbestendige ontsluiting van een plaats met ruim zevenduizend inwoners, een zeer zwaarverkeers-intensief bedrijfsleven en veruit het meeste toeristenverkeer van Reimerswaal. Voorlopig gaat het nu alleen over de centjes en over kleinzielige bestuurdertjes die elkaar in de lokale pers te slim af proberen te zijn. Geheel volgens de politieke traditie dat de bijzaken altijd prioriteit krijgen boven de hoofdzaak. Een bijzaakje is ook dat elke begroting welke momenteel voor het project Zanddijk wordt opgesteld, werkelijk kant noch wal raakt. Nog niet eens alleen van de enorme stijging van de inflatie en de twijfelachtige beschikbaarheid van bouwmate-rialen, maar ook vanwege alle onzekerheden van de bouw. Er zit nog een kerkhof aan lijken in de kast! Reputaties dreigen te sneuvelen en er liggen een paar smaakmakende politieke afrekeningen in het verschiet. De faalangst van alle betrokkenen zal daarom ook ongetwijfeld de nodige vertragingen gaan opleveren.                                                Maar ‘leanen & meanen’ in de kosten en dus in het kwaliteitsspectrum van zo’n project van algemeen belang, is niet aan de orde. Of zou niet aan de orde moeten zijn! Maar de bouwheer van het Zanddijk-project, de provincie Zeeland, piekert er natuurlijk niet over om met een open begroting te gaan werken. Daarvoor ontbreekt nu eenmaal de kwaliteit van het projectmanagement, de kennis en de guts.                                            Het Zanddijkproject heeft in zijn huidige geplande vorm alle potentie om straks als een werkelijk unieke geologische metamorfose de boeken in te gaan. Namelijk hoe een waterkerende dijk plotsklaps in een bodemloze put veranderde.                                      Wel even noteren…het project is nu begroot op 63,9 miljoen euro, gereed in 2027…

   Send article as PDF   

5 gedachten over “Penny wise….

  1. Lex ,
    Maar de gemeente Reimerswaal gaat toch ook over regenboogvlaggen en de fooi voor PR ?

    • Tuurlijk, Ton, want wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen!
      Wet van de Zwaartekracht, Isaac Newton, 1643-1727.

Reacties zijn gesloten.