Toch een sidekick van Slochteren…?

Naast ontiegelijk slap ouwehoeren, vul ik mijn schaarse vrije tijd ook met het beoefenen van amateurseismologie. Op wetenschappelijke wijze proberen uit te vogelen waarom iets beeft of bibbert. Bevingen en bibberingen doen zich wereldwijd op grote schaal voor. De Schaal van Richter geeft ze een nummertje. Die Schaal loopt van 1 tot 10 en zit logaritmisch in elkaar. Ga ik verder niet uitleggen, geloof me nou maar…dat ìs zo!      Een bibbertje van 1 voel je niet eens. Bij een beving van 10 dondert alles in elkaar, staat er niks meer overeind. Tot nu toe had de zwaarste beving in NL een kracht van 5,8 op de Schaal van Richter, Roermond 1992. Vermoed nu dat dit record verpulverd is…in Kruunehe…locatie Kruse Veer…eind juni j.l.

Mijn vermoeden was in eerste instantie gebaseerd op twee auto’s en een er recht tegenoverstaande muur van gasbetonblokken.                                                                  De auto’s zijn twee oldtimers, een Volkswagen Touareg en een Porsche Carrera, zwart en eigendom van één eigenaar. Eén voor hem en eentje voor haar van boven.              Die muur is een scheidingswand in de parkeergarage van ons appartementencomplex. Staat ruim zes meter vanaf die twee oldtimers.                                                                Bij het uitrijden vanuit de parkeervakken is de muur normaal probleemloos te vermijden door tijdig een rempedaal in te drukken. Da’s tien jaar lang uitstekend gelukt. Ook hierop is echter de Wet van Murphy van toepassing. Die geldt namelijk overal voor…één keer gaat het mis, grúwelijk mis!                                                                                Plotsklaps was die gasbetonblokkenmuur zwáár beschadigd! Stukken eruit, scheur van onder tot boven, héle muur ontzet. Moet worden afgebroken, opnieuw opgebouwd, paar duizend euro schade. De dader(s) op het kerkhof…!                                                      Forensisch visueel vooronderzoek leverde ogenschijnlijk verse aanrijschade op de linkerachterbumper van de antieke Porsche. Trouwens de linkerachterbumper van de Touareg vertoonde ook aanrij- en schuursporen. Wellicht iets te sportieve rijstijl?            De Maigrets en Sherlock Holmessen van onze Vereniging van Eigenaars waren er vlug uit met hun deductie van de feiten. De eigenaar van de oldtimers werd aangesproken…Die wist van niks…zijn naam was Haas. Ook mevrouw Haas kon zich niet herinneren onlangs met een doffe dreun tegen de muur tot stilstand te zijn gekomen.                      ’n Dilemmaatje dus!                                                                                                        Wij, de overige Eigenaars van de VvE, moeten er blindelings vanuit kunnen gaan dat er bij ons alleen eerzame goudeerlijke mensen wonen. Die er gewoon rond voor uitkomen als er eens een keertje per ongeluk iets verkeerd gaat. Waar zijn anders al die verzeke-ringen voor?                                                                                                                    Als meneer en mevrouw Haas stijf en strak volhouden dat zij niet met een van hun old-timers die gasbetonblokkenmuur aan gort hebben gereden, dan ìs dat ook zó…bàstà! Hoe dat dan verder met al die bumperschade van die auto’s zit, valt onder de AVG-privacy.  Maar welke held/loser/joker heeft dan wèl onze muur verwoest?

Bij onze excercities tot waarheidsvinding was mij echter iets aan die muurscheur opge-vallen. Kwam me bekend voor! Heb altijd een gezonde belangstelling voor scheuren in uiteenlopende verschijningsvormen gehad. Deze had wel hele specifieke kenmerken!    In Groningen staan boven de gasbel van Slochteren intussen tienduizenden huizen met scheuren in muren. Vrijwel identiek aan die scheur in onze parkeergarage. Zo’n beetje half Groningen staat op instorten. Even snel contact opgenomen met een collega- seismoloog uit Groningen. Drs.Pelleboer, nazaat uit een oud geslacht van befaamde meteorologen.                                                                                                                  Deze vriend vertelde dat de seismische golven van aardbevingen door de aardgaswin-ning rond Slochteren, meestal recht omhoog gaan. Met als gevolg alle voor die Groningers inmiddels overbekende narigheid, ellende èn scheuren. Soms echter bij bevingen op grotere diepten bewegen de seismische golven zich om onverklaarbare redenen horizontaal door de aardkorst. Seismologisch staat dit verschijnsel bekend onder de vakterm ‘sidekicks’. Deze ‘sidekicks’ kunnen zich honderden kilometers hori-zontaal door de aardkorst voortdenderen en dan ineens spontaan ergens omhoog-floeperen…                                                                                                                  Pelleboer sprak het vermoeden uit dat het wetenschappelijk gezien heel goed zou kunnen dat er rond Slochteren bij een zware beving op grote diepte een ‘sidekick’ aan de haal was gegaan! Met een enorme téringgang onderdoor Drente, de Veluwe, de Rijn, Waal en Maas, stukkie Noord-Brabant, het eiland Tholen, onderdoor de Ooster-schelde en de A58, bij de ALDI meteen linksaf en…pàts bóem, met een rotklap zó bij ons de parkeergarage in!  ’t Zou zomaar kunnen..! Lijkt wellicht vergezocht, maar ook op ‘sidekicks’ is de Wet van Murphy van toepassing, toch?                                              Afgaande op de foto’s van de scheur, die ik uiteraard collega Pelleboer had opgestuurd, verklaarde hij dat het weleens een beving kon zijn geweest van minstens een kracht van 6.0 op de Schaal van Richter!  Jóepie…de zwáárste beving ooit in NL!

Wij hebben een berichtje naar de NAM gestuurd of zij omgaand de scheurschade willen vergoeden en wij verwachten daaromtrent eigenlijk weinig/geen problemen.                  Altijd bijzonder sympathieke begripvolle coulante gasten, daar bij de NAM.                  Ter compensatie voor alle premature insinuaties zullen wij binnenkort het echtpaar Haas een voucher aanbieden voor het aanvragen van een gratis offerte bij ABS-Autoherstel-Steketee aan de Zanddiek voor het restaureren van de achterbumpers van hun beide oldtimers.

   Send article as PDF