Altijd wel eerst de handleiding lezen…

Dat God onmiddellijk straft, hadden ze toch kunnen weten bij de SGP Reimerswaal.      ‘Hoogmoed komt voor de val’…nog zo eentje uit hetzelfde repertoire. In het boek waar SGP’ers hun waarheden vandaan halen, staat het boordevol met dit soort wijsheden. Gebaseerd op ervaringen uit het verleden, gebundeld in een handleiding van maar liefst 611.000 woorden, beschreven in 66 boeken van twee testamenten. Flinke pil dus…      Maar iedereen die deze handleiding niet goed leest en/of daarna de instructies niet overeenkomstig toepast, krijgt het zaakje niet aan de praat of het werkt zeer gebrekkig. Politiek bedrijven met de geopende bijbel noemen SGP’ers het. Toch sloegen zij op het moment suprème de verkeerde bladzijde op. ‘De heilige geest kwam van rechts’ had een pakkende slogan kunnen zijn voor het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente-raad van Reimerswaal.

Bij de verkiezingen van 16 maart j.l. moesten CDA en Christen Unie beiden een zetel inleveren bij de SGP en Leefbaar Reimerswaal. In hun euforische overwinningsroes dachten M&M toen nog dat dit een beloning was voor hun manke coalitie van de voorgaande vier jaar. Dat dronken mensen wel eens vaker van het padje raken, is niks bijzonders. Hun oogkleppen zijn echter niet meer afgegaan. Macht, zelfs in een platte-landsgemeente als Reimerswaal, verblindt. Tegenpolen, plus en min, eb en vloed, Ying en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan en zoeken elkaar altijd weer op. Maar wat hebben de SGP en Leefbaar dan elkaar te bieden, behalve macht?                                De SGP verfoeit veel waarvoor Leefbaar Reimerswaal zegt te staan. Die wordt aan-gevoerd door een ouwe haan die op de GerGem-kerktoren elke gewenste richting opdraait. Een schorkraaiende joker, enige jaren terug nog geweerd uit de vertrouwens-commissie voor de burgemeestersbenoeming wegens loslippige onbetrouwbaarheid en nog zeer recent opzichtig gediskwalificeerd werd om als wethouder te gaan acteren.    Leefbaar Reimerswaal zadelde Reimerswaal op met het provocerende en degene-rerende predicaat ‘Refokalifaat’. Een spitsvondige kwalificatie waarvoor Geert Wilders zich niet had geschaamd. Reimerswaal raakt dit etiket ook nooit meer kwijt. Daarom beschouwen we het noodgedwongen maar als een geuzennaam. Het weerspiegelt wel een diepe profane afkeer. Zeker omdat het predicaat moest allitereren met islamitische terreur. Boertige ongepaste lompheid..! Kortom…geen spoortje onderling respect en dàt zou toch wel de eerste bouwsteen voor een coalitie moeten zijn.                                      De zelfverkozen ‘pain-in-the-ass’ voor de SGP bestaat er nu uit om het vier jaar lang uit te moeten houden met het merkwaardige fenomeen dat zich een politieke partij noemt. Die voor het vinden van wethouderskandidaten alle spreekwoordelijke Reimerswaalse kliko’s heeft moeten omkeren om tot een college te kunnen komen.                              Pensionado Nico van der Hoest die tijdens zijn periode als LR-raadslid in de gemeente-raadsvergaderingen vooral verbaal excelleerde met de in staccato nors gemompelde mantra…‘Téhûh!’                                                                                                                De wonderbaarlijke wederopstanding van Martien van Overloop, met rugnummer 18, als de zwartgeblakerde feniks van Yese. Ooit dé gezworen vijand van alles waar Leefbaar Reimerswaal voor staat. Plus een verklaarde fanatieke tegenstander van het door de SGP zo bewierookte Zanddiektracé. Dat Van Overloop pas na zeventien voor-afgaande sollicitanten van onderuit de kliko tot het wethoudelijk ambt werd beroepen, is unaniem tot dé dijenkletser van de coalitieformatie uitgeroepen.                                      Als opportunisme hier ooit een vleesgeworden symbool moet krijgen, zou Martien ons nog wel eens een stevig poepje kunnen laten ruiken. Alles vergeven & vergeten…alle plooien gladgestreken, túúrlijk jôh..!                                                                                  De SGP moet straks natuurlijk niet klagelijk gaan mauwen. Voor dit samenraapsel zijn zij uiteindelijk zelf eindverantwoordelijk. Straks ook niet kermend ter aarde storten als er vanuit Leefbaar weer eens geniepig nagetrapt wordt.

Veel belangrijker dan dit onfrisse machtsspelletje, is de vraag waar en in hoeverre hiermee het algemeen belang van Reimerswaal wordt gediend. Als de grootste en de winnende coalitiepartij had de SGP de morele verantwoordelijkheid, niet alleen naar hun eigen kiezers, om een nieuwe stabiele coalitie is elkaar te knutselen. Da’s uiteindelijk de bedoeling van het spelletje. Politieke kortzichtigheid lijkt echter ook in Reimerswaal de norm te worden.                                                                                    De SGP had als de lokaal dominerende partij niet alleen het vertrouwen van 4.345 eigen kiezers. Latent ook van veel van 6.444 andersdenkende kiezers. Idem van een deel van de 6.488 inwoners die om allerlei redenen op 16 maart j.l. niet zijn gaan stemmen. Maar waarvan misschien velen dachten dat het toch al een gelopen koers was en de SGP weer wel soeverein het peloton zou gaan aanvoeren.  De SGP stond tenslotte hier altijd model voor een bedachtzaam en betrouwbaar oerconservatisme. Lang de kat uit de boom kijken, doordesemd reactionair, met plenty mogelijkheden om met redelijk gelijkgestemden een stabiele drie-partijen-coalitie in elkaar te breien.          Bij alle hevige turbulentie overal buiten onze gemeentegrenzen is dat wel het minste wat wij van ons gemeentebestuur mogen verwachten. Waardoor Reimerswaal, althans wat dat betreft, weer vier jaar rustig op twee oren had kunnen gaan slapen.                  Gáán ze nondeju weer met die Sjors en z’n Rebellenclub in zee…!                              Hoogmoed, kortzichtigheid en machtsdenken hebben altijd een prijs. Benieuwd hoe en wanneer de goddelijke oorvijgen worden uitgedeeld.

   Send article as PDF   

2 gedachten over “Altijd wel eerst de handleiding lezen…

  1. In al mijn wijsheid of domheid heb ik op Leefbaar Reimerswaal gestemd bij de gemeenteraads verkiezingen.
    Ik zal dit nooit meer doen!

    • Als die andere 2080 inwoners van Reimerswaal die ook even niet goed opgelet hebben op 16 maart j.l. nu net zo verstandig worden als jij, Adri, dan lost het probleem zich in 2026 vanzelf op.

Reacties zijn gesloten.