Zevende woord…Religie.

NL lijkt religieus stevig uit de pas te lopen. Het CBS loopt al jaren te beweren dat het aantal gelovigen in NL steeds verder terugloopt. Lijkt ook op het eerste gezicht aardig te kloppen, want wereldwijd wordt het ene na het andere kerkgebouw gesloopt of omge-bouwd. Reimerswaal en Barcelona uitgezonderd.

Volgens het Amerikaanse Pew Research Center echter wordt de wereldbevolking nog steeds religieuzer..! Natuurlijk hoort daar dan ook weer een ranglijstje bij. Christenen vormen de grootste religieuze groep, de moslims scoren het zilver. Beide groepen groeien nog steeds. Maar de moslims veruit het snelst. Rond 2060 wordt verwacht dat de islam de grootste religie ter wereld zal zijn. Tot zover dus het Pew Research Center.

Geen onderwerp waarover zoveel gezegd en geschreven is als over religie. Nu nog steeds. Nog meer dan over seks of voetbal. Daar hoeft dus verder geen uitvoerige bijdrage mijnerzijds meer bij. Heel oneerbiedig zet ik toch wel even mijn vraagtekens bij het gebruik van de term ‘ongelovige’. Die is volgens mij fout. En als ie niet fout zou zijn, is deze term sowieso onbehoorlijk denigrerend.                                                            Een christen mag onwrikbaar in God, Jezus Christus en de bijbel geloven. Een moslim heeft het volste recht om Allah, de profeet Mohammed en de koran als het enige ware te beschouwen. Eveneens de heiligheid van al die dingen, een hiernamaals, inclusief een hemel en een hel als vaststaand te zien. Een atheïst mag op zijn/haar beurt hier absoluut niet in geloven. Het buitengewoon grote flauwe kul vinden want na de dood is er niets meer, volgens het atheïstische credo. Ook prima, óók geen probleem!                Wat de christen, de moslim en de atheïst echter wel met elkaar gemeen hebben, is dat zij alles slechts ‘geloven’. Maar niets met zekerheid wéten! Het staat hen allemaal vrij om allerlei aannames te doen, bepaalde geschriften heilig te verklaren en paar legen-darische voorgangers als goddelijk te betitelen. Maar er is geen enkel bewijs dat zij het hiermee bij het rechte eind hebben, niets! Zij ‘geloven’ het slechts. Denken dat het zo in elkaar zit. Dat mogen zij geloven. Anderen geloven weer iets anders. Niet altijd iets binnen de religieuze krijtlijntjes. Zouden zij daarom dan ongelovig zijn?                        Zelf nooit echt de behoefte gehad om ergens bij te horen. Maar als ik dan toch per se geclassificeerd moet worden, ben ik een agnosticus. ‘Een agnosticus is iemand die gelooft dat een hogere macht, zoals een god, niet bewezen kan worden. Maar er kan ook niet bewezen worden dat een hogere macht niet bestaat. Daarom staat een agnosticus open van het bestaan van hogere dingen’.                                                      Dus de agnostici geloven wel degelijks ergens in. Agnostici geloven alleen niet in het-geen gnostici geloven, da’s het enige verschil. De laatsten denken dat zij het zeker weten en de eersten zeggen eerlijk dat zij twijfelen. Agnostici zijn niet opdringerig en proberen ook niet voortdurend hun gelijk te halen. Bijvoorbeeld door bijdehand de stelling te poneren dat alle gelovigen van al die religies in feite ook allemaal agnostici zijn. Die niets zeker weten, maar wel iets denken te geloven.                                          Vond het ook behoorlijk onsportief dat de bekende Britse filosoof Richard Dawkins in zijn bekendste boek ‘God als misvatting’ de agnostici heeft beschuldigd van lafheid… Omdat zij niet zouden durven te kiezen! Meneer Dawkins zegt een overtuigd atheïst te zijn, prima. Maar waar haalt hij dan toch die godverlaten pretentie vandaan het absoluut zeker te weten dat God niet bestaat?

Er zijn momenteel zo’n 4200 geregistreerde geloofsovertuigingen, c.q. religies op de Aarde. Die geloven allemaal dat hun eigen religie de enige juiste is. Vaak wordt ook beleden dat anderen zich maar beter bij hun religie zouden moeten aansluiten. Het gewelddadig elkaar opdringen van een geloofsovertuiging was vroeger al usance en is nu nog steeds actueel. Religies hebben in de geschiedenis meer slachtoffers gemaakt in gewapende conflicten dan welke andere menselijke activiteit of natuurramp ook. De grote religies hebben historisch afschuwelijke reputaties. Tot op de dag van vandaag worden echter juist de ‘ongelovigen’ in bepaalde landen ernstig bedreigd.

Er zijn talloze goede redenen te bedenken waarom iemand een bepaalde religie aan-hangt. Opvoeding en leefmilieu spelen vaak een rol. Terwijl anderen op latere leeftijd zich tot een religie bekeren. Religie geeft aan elk mens, die daar behoefte aan heeft, een structuur voor het leven. Steun en troost tijdens dat leven. En een perspectief voor na de dood. Alles samengevat in de leefregels van een religie. Zo goed mogelijk volgens deze regels levend, zal een religieus mens hier het schabloon vinden waar-binnen het leven geleefd moet worden. Vaste ankerpunten in een hele hectische, verwarrende wereld. Evident dat zoveel mensen voor een religie kiezen.                        De agnosticus mist de coaching van een religie. Die moet uiteindelijk alles maar zelf onderzoeken en alleen het goede proberen te behouden. Zoiets schijnt trouwens ook in de bijbel te staan…

   Send article as PDF