Opruiende media!

Media spelen een bepalende rol voor de wijze waarop wij naar de samenleving kijken. ‘Het staat toch in de krant?’ heeft zelfs in Zeeland een haast grotere overtuigingskracht dan een bijbeltekst. Krantenkoppen op dezelfde manier voor waarheid en zoete koek aannemen is even onverstandig als er vanuit gaan dat een bijbel heilig zou zijn.

Media winnen zieltjes puur uit winstbejag. Meer oplage, betere kijkcijfers betekenen hogere advertentietarieven! Da’s de commerciële opdracht van de aandeelhouders. Zelfs een regionaal krantje als de PZC is hieraan onderworpen. De onderbuikgevoelens aanwakkeren is dan een beproefd recept.                                                                        Dat bleek uit de PZC-‘poll’ van 19 augustus j.l. over tòch een mogelijke komst van een cruiseschip voor huisvesting van vluchtelingen in Vlissingen. Wat in Tubbergen kan, kan natuurlijk ook in Vlissingen…                                                                                          Eind van de dag werden er zo’n 2600 stemmers genoteerd, waarvan 70 procent tégen was. Daarmee wordt op een pseudo-journalistieke wijze het publieke draagvlak beïn-vloed. Want je kan er vergif op innemen dat de resultaten van dit soort fake-enquêtetjes straks weer opduiken in standpunten van een of ander rechts partijtje. Veel kortzichtige politici halen hun waarheden namelijk ’s morgens uit de krant. Daarmee is de cirkel dan weer rond.                                                                                                                          De PZC heeft met deze ‘poll’ alleen aangetoond dat slechts ongeveer 3,6 procent van hun abonnees tegen de komst van zo’n cruiseschip is. Ook ongeveer 4,0 procent van de Vlissingers zou dan tegen zijn en slechts 0,4 procent van de inwoners van Zeeland. Iedereen die lager onderwijs heeft genoten zou dan tot de conclusie kunnen komen dat op basis van deze ‘fake-poll’ zowel het cruiseschip als die elfhonderd asielzoekers in Vlissingen hartelijk welkom in zijn! Gossie…misschien is er in de Binnenhaven nog wel plek voor een tweede cruiseschip!                                                                                    Alleen de PZC suggereert een volledig tegenovergestelde interpretatie van hun redac-tionele kunststukje dat zij ‘poll’ noemen. Daarmee gaan lokale politici en andere dum-mies straks weer aan de haal en lijkt toch een kwalijke vorm van journalistieke opruiing plaats te vinden. Blijken de centen die ik maandelijks overmaak voor dat digitale PZC-oud-nieuws-abonnement alleen nog nut te hebben om deze mispikkers te signaleren.    De PZC past naadloos in het landelijke stramien. Toen in Tubbergen een hotel werd gekocht voor de huisvesting van asielzoekers, zat de volgende avond de televisie-talkshowtafel van Op 1 boordevol met plaatselijke coryfeeën die allemaal even diep geschokt, verdrietig en verontrust waren. Doodsbang voor onrust, ontwrichting van de samenleving en het buiten de perken treden van vigerende bestemmingsplannen…      Diezelfde avond waren er voor het betreffende hotel naast de tientallen verslaggevers met cameraploegen ook een bescheiden groepje ‘demonstrerende’ jongeren die uit ballorigheid vuurwerk afstaken en maar naar het gekweel van een of andere lokale maffe volkszanger luisterden. Nadat ze eerst nog een toneelstukje hadden opgevoerd door een paar veel te jonge (ongeblurde) kinderen met een protestbordje langs de haag van camera’s te laten lopen. Zó werken de NL-media…ronduit schandalig!                    Alle nadruk en aandacht voor de onderbuikgevoelens van NL-ers die zich absoluut niet racistisch noemen, kregen vrij baan. Die wel benadrukten totaal niks van buitenlanders en ander vreemd volk te moeten hebben… Mogen dat ook ongestraft voor alle camera’s roepen. Geert Wilders was dan met z’n vraag om méér òf minder Marokkanen nog bijzonder beschaafd…en die vroeg het tenminste ook nog netjes. Werd wel tot aan de Hoge Raad vervolgd!                                                                                                          In Twente zijn ze dan toch iets uitgesprokener, gewoon…’Oprotte!’ Keihard in de NOS-microfoon. Wordt vanzelfsprekend geen aangifte tegen gedaan…

De media zijn er in geslaagd te bewijzen dat NL buitengewoon racistisch is. Angst voor de vreemdelingen die toeneemt met het pigment van de asielzoeker. Onder het mom van bescherming van onze samenleving en ‘cultuur’ mag die afkeer vrijwel zonder restrictie worden rondgeschreeuwd. Heel summier wordt er geschreven over die talloze voorbeelden waar AZC’s probleemloos in de samenleving opgingen en men het jammer vond als ze werden gesloten. Het tuig dat al jaren voetbalstadions, treinen, bushokjes en ander straatmeubilair stelselmatig sloopt, zijn wel superbeschaafde witte NL-ers!

Indien straks wordt beslist dat er toch heus een cruiseschip voor de huisvesting van elfhonderd asielzoekers naar Vlissingen komt, heeft het gemeentebestuur geen poot om op te staan. Geldt ook voor Terneuzen, Hansweert en Breskens. Altijd wel een boot te vinden die daar met een beetje wringen in zo’n haventje past. Komt de diversiteit van Zeeland zeer ten goede. Wel elk jaar juichende berichten in de PZC als Zeeland ’s zomers overspoeld wordt door honderdduizenden toeristen. Glunderend heeft men het over wel 12 miljoen overnachtingen, waarvan 55 procent buitenlanders.                          De PZC heeft nu met deze fake-poll duidelijk geprobeerd om de acceptatie voor de komst van asielzoekers te beïnvloeden. Daar is een krant eigenlijk helemaal niet voor! Tenzij die krant functioneert als partijblad, zoals de Russische Pravda of de Cubaanse Granma. Roept de vraag op of die polls dan wellicht gesponsord worden door partijen die er belang bij hebben om de uitkomsten van dit soort fake-polls te gebruiken als ‘bewijs’ voor het draagvlak…?

   Send article as PDF